Kies op maat

Inloggen Menu

Hbo-minor Filosofie: Kennis en handelen

Deze minor draait om een kritische reflectie op het menselijke kennen en handelen. Zowel ethische vragen als vragen met betrekking tot het menselijk bewustzijn staan in deze minor centraal. In feite gaat het hier om de twee belangrijkste invalshoeken van de filosofie, namelijk de theoretische filosofie (kennen) en de praktische filosofie (handelen).

Het vak Wijsgerige ethiek behandelt de verschillende standpunten die men kan innemen bij het vellen van een moreel oordeel. Wat bedoelen we met de termen goed en slecht? Op grond waarvan vellen we een moreel oordeel? Cognitiefilosofie onderzoekt het menselijke bewustzijn in al zijn aspecten. Wat is de verhouding tussen het lichaam, de hersenen en het bewustzijn? Geschiedenis van de Moderne Filosofie behandelt de ontwikkeling van de filosofie van de 17e tot de 20e eeuw.

Aanvullende informatie

Zie voor meer informatie de studiegids. 

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Rooster

Semester 1, iedere woensdag van 8:30 tot 15:15