Kies op maat

Inloggen Menu

Taal en het brein

Zowel het produceren als het interpreteren van onze moedertaal is een grotendeels automatisch proces waar we niet bewust over na hoeven te denken. Maar onderliggend gebeurt er wel heel veel in onze hersenen wanneer we taal spreken en begrijpen. In deze minor maak je kennis met de cognitieve processen die ten grondslag liggen aan taalgebruik. Hoe complex die cognitieve processen zijn, wordt pas goed duidelijk als het gebruik van taal niet vanzelfsprekend is, zoals bij mensen met afasie of kinderen met taalontwikkelingsstoornissen.  

  1. Taalontwikkelingsstoornissen (LET-TWB249)
  2. Inleiding psycholinguïstiek (LET-NTCB221)
  3. Afasie (LET-TWB322)

Aanvullende informatie

De drie vakken van deze minor beslaan een kwart van het eenjarige premasterprogramma Taal- en Spraakpathologie voor logopedisten. De volledige premaster geeft toegang tot de masterspecialisatie Taal- en Spraakpathologie van de master Linguistics (Taalwetenschappen) aan de Radboud Universiteit. 

Ingangseisen

De minor Taal en het brein staat open voor studenten van de hbo-bacheloropleidingen Logopedie en Pedagogiek.

* Ingangseis voor Afasie is Inleiding taal- en spraakpathologie (LET-TWB134) of equivalent. Dit houdt in dat je voor deze cursus voorkennis moet hebben over welke talige en niet-talige verschijnselen verwacht kunnen worden bij de meest voorkomende spraak- en taalpathologieën. Tevens ken je de meest gebruikte methoden om de betreffende talige verschijnselen te analyseren.

Toetsing

Rooster