Kies op maat

Inloggen Menu

Taal- en spraakpathologie

In deze minor volg je cursussen op het gebied van spreken en luisteren en over hoe taal in de hersenen verwerkt wordt. Je leert in deze minor ook over diverse taal- en spraakproblemen die optreden tijdens taalontwikkeling bij kinderen of pas later in het leven, bijvoorbeeld als gevolg van hersenletsel, bepaalde aandoeningen of gehoorverlies. 

  1. Inleiding taal- en spraakpathologie (LET-TWB134)
  2. Spraak, stem, gehoor* (LET-TWB250)
  3. Neurolinguïstiek* (LET-TWB321)

Aanvullende informatie

Deze minor omvat twee cursussen, namelijk Spraak, stem en gehoor en Neurolinguïstiek die ook deel uitmaken van het eenjarige premasterprogramma Taal- en Spraakpathologie voor logopedisten. De volledige premaster geeft toegang tot de masterspecialisatie Taal- en Spraakpathologie van de master Linguistics (Taalwetenschappen) aan de Radboud Universiteit. 

Ingangseisen

De minor Taal- en spraakpathologie staat open voor studenten van de hbo-bacheloropleidingen Logopedie en Pedagogiek.

* Ingangseis voor Spraak, stem en gehoor is Fonetiek (LET-TWB129) of equivalent; ingangseis voor Neurolinguïstiek is Taal en cognitie: inleiding psycholinguïstiek (LET-NTCB221) of equivalent.

Toetsing

Rooster