Kies op maat

Inloggen Menu

Inleiding Sociologie

In deze cursus krijg je een inleiding in de sociologie. Je leert denken als een socioloog en krijgt de startbagage aangereikt om als socioloog aan de slag te gaan. We bespreken drie hoofdthema’s binnen de sociologie - cultuur, sociale relaties en ongelijkheid - en zullen zien dat we hiermee bestaande sociologische kennis kunnen ordenen en tevens een middel hebben om nieuwe onderwerpen te begrijpen. We besteden veel aandacht aan gangbare sociologische theorieën, maar ook klassieke theoretische ideeën van Marx & Engels, Durkheim en Weber komen aan bod. We oefenen met het afleiden van hypothesen en gaan begrijpen hoe theoretische ideeën zich ontwikkelen.

Ten slotte is er aandacht voor de sociale kaart van Nederland: hoe staat het in Nederland met, bijvoorbeeld, de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, eenzaamheid of populistisch gedachtengoed? In hoeverre zijn hierin veranderingen opgetreden door de tijd en verschilt Nederland van andere industrielanden? Op deze manier leer je je eigen samenleving beter kennen en begrijpen.

Meer informatie kan je vinden in de Online studiegids.

Vind je dit interessant?

Verbreed je pakket en doe ook de cursus “Sociologisch perspectief op criminaliteit” (zie elders in Kies op Maat). Meer informatie: Online studiegids Cursus Sociologisch Perspectief op Criminaliteit

Leerdoelen

Meer informatie over de leerdoelen kan je vinden in de online studiegids.

Aanvullende informatie

NB Vanaf studiejaar 2020-2021 heet deze cursus ‘Inleiding Sociologie’. De studiegids 2020-2021 is via dezelfde link vanaf 1 juli 2020 beschikbaar.

NB Er kan een maximaal aantal deelnemers via Kies op Maat deelnemen aan deze cursus

Ingangseisen

60ec van je HBO bachelor behaald bij aanvang van de cursus.

Toetsing

Meer informatie over de toetsvorm kan je vinden in de online studiegids.

Literatuur

Meer informatie over de literatuur kan je vinden in de online studiegids.

Rooster

Meer informatie over het rooster kan je vinden in de online studiegids.