Kies op maat

Inloggen Menu

Audiovisuele Storytelling

Twintig weken werken aan jouw eigen film.

Iedere dag maken wij gebruik van audiovisuele communicatie. Deze mediaconsumptie en –creatie zal aankomende jaren alleen maar toenemen, waardoor ook de vraag naar audiovisuele storytellers sterk zal groeien. In twintig weken gaan de studenten een bioscoopwaardig film maken waar iedere stap van het film maken doorlopen wordt. Aan de basis hiervan staan de wetmatigheden van visuele storytelling.

Wat houdt deze minor in?

De minor is opgedeeld in drie verschillende fases die ruwweg bestempeld kunnen worden als pré-productie, productie en post-productie. Iedere fase wordt afzonderlijk beoordeeld en tezamen vormen deze drie uiteindelijk het eindcijfer.

In fase 1  De studenten schrijven individueel, onder begeleiding, een scenario. Aan het eind presenteert iedereen zijn of haar scenario. Ieder scenario wordt individueel beoordeeld, waarbij gekeken wordt naar narratieve structuur, opbouw, plot en verfilmbaarheid. De beste scenario’s worden geselecteerd en vormen de basis voor fase 2. 

Fase 2  Deze fase start met het vormen van groepen die de productie van één van de gekozen scenario’s voor hun rekening nemen. Er zullen werkcolleges aangeboden worden voor specifieke specialismen zoals productie, script schrijven, storytelling, cameravoering, opname, montage en nabewerking. In deze weken zullen de studenten ook focussen op het samenwerken in een groep om tot het maximaal haalbare resultaat te komen. De studenten worden hier als groep beoordeeld op de productie. Hierbij wordt gekeken naar planning, efficiëntie, haalbaarheid en de kwaliteit van het bronmateriaal.

Fase 3  De laatste fase van de minor is een individueel en team traject waar iedere student met het opgenomen materiaal aan de slag gaat. De studenten leveren een eigen eerste (ruwe) montage van de film op waar zij samen het materiaal voor geschoten hebben. Na een viewing van deze individuele montages wordt er gezamenlijk een definitieve montage gemaakt en voorzien van nabewerking. De individuele montages worden individueel beoordeeld, de uiteindelijke versie wordt in teamverband beoordeeld.

Ingangseisen

Doelgroep

De doelgroep van deze minor zijn studenten die een grote passie hebben voor het vertellen van verhalen en het maken van audiovisuele producten. Studenten die denken in beeld en audio, die iedere mogelijkheid aangrijpen om video’s te maken en de behoefte hebben om zich in dit vakgebied te verdiepen.

Van de deelnemende studenten wordt verwacht dat zij gemiddeld veertig uur per week aan de minor besteden (dit is in lijn met het totaal te behalen EC’s). Daarnaast wordt van de deelnemende studenten verwacht dat zij toegang hebben tot een computer waarop gemonteerd kan worden en dat zij in het bezit zijn van montagesoftware (bijvoorbeeld Adobe Premiere Pro)

Rooster

Fase 1 (Preproductie)

 • Contacturen: 4 uur per week  
  Timing: Start van de week 
  4 uur instructie
 • Contacturen: 4 uur per week 
  Timing: eind van de week 
  2 uur instructie & 2 uur feedbacksessie
 • Begeleiding buiten contacturen: 4 uur per week - Timing: wisselend
  Consultatie
 • Toetsing (script/scenario) - 60 uren totaal

Fase 2 (Productie)

 • Contacturen: 4 uur per week  
  Timing: Start van de week 
  4 uur instructie
 • Contacturen: 4 uur per week 
  Timing: eind van de week 
  2 uur instructie & 2 uur feedbacksessie
 • Begeleiding buiten contacturen: 4 uur per week Timing: wisselend
  Consultatie
 • Toetsing (productieboek en ruw videomateriaal) - 250 uren totaal

Fase 3 (Postproductie)

 • Contacturen: 4 uur per week  
  Timing: Start van de week 
  4 uur instructie/feedbacksessie
 • Contacturen: 2 uur per week 
  Timing: eind van de week 
  2 uur feedbacksessie
 • Begeleiding buiten contacturen: 4 uur per week Timing: wisselend
  Consultatie
 • Toetsing (gemonteerde film) - 200 uren totaal

Toetsing

De beoordelingen van de drie fases vormen tezamen uiteindelijk het resultaat van de minor naast een geweldig product voor in het portfolio van de student. Alle fases dienen met een voldoende te worden afgerond, de herkansing is in alle gevallen individueel waarbij voor fase 2 (groepsopdracht) een alternatieve opdracht uitgevoerd wordt.

 • Individueel: script/scenario (werkstuk, beoordeeld met een cijfer)
 • Groepen van 8: productie (assessment, beoordeeld met een cijfer)
 • Individueel: ruwe montage (assessment, beoordeeld met een cijfer)
  Groepsbeoordeling: Definitieve montage (assessment, beoordeeld met een cijfer)

 

Aanvullende informatie

Geen Saxion-student

 • Neem vóór aanmelding via Kies op Maat contact op met de minorcontactpersonen: Daan Christenhusz (d.m.a.christenhusz@saxion.nl) om na te gaan of er nog plekken vrij zijn.
 • Zorg ervoor dat je leerovereenkomst bij Saxion is vóór de einddatum van de aanmeldperiode.

Hoe meld ik mij aan?
Het inschrijfproces omtrent een Kies op Maat minor bij Saxion verloopt iets anders dan op de website kiesopmaat.nl staat beschreven.

Hoe gaat het in z’n werk?
Stap 1: download de leerovereenkomst van de Kies op Maat website en laat deze tekenen door de examencommissie van je eigen instelling én teken zelf.
Stap 2: ga naar https://sis.saxion.nl/account# en vul je persoonlijke gegevens in
Stap 3: je ontvangt een automatisch gegenereerde email vanuit IAM met daarin een gebruikersnaam en wachtwoord
Stap 4: ga naar https://sis.saxion.nl, log in met de gebruikersnaam en wachtwoord welke je vanuit IAM hebt ontvangen en meld je aan!
Stap 5: hierna zullen wij jouw aanmelding voor de Kies op Maat minor bij Saxion verder in behandeling nemen

N.B.: Bij 'Uploaden documenten' in de aanmeldportal dien je de volgende documenten te uploaden:

 • Een kopie van je geldige identiteitsbewijs (voor- en achterzijde ID-kaart of de gegevenspagina van je paspoort). Geen rijbewijs!
 • Een kopie van je propedeuse-getuigschrift of een uitdraai van het DUO diplomaregister. Mocht je nog niet in het bezit zijn van het propedeuse-getuigschrift, dan ontvangen wij graag een verklaring van de thuisinstelling waarin staat dat je het getuigschrift voor het starten van de minor gaat behalen.
 • Leerovereenkomst, pagina 1, 2 en 3 (getekend door de examencommissie thuisinstelling én student)

Mocht je hierover vragen hebben, dan horen wij dit graag. Je kan contact opnemen met het Servicepoint, 088 – 019 3000.