Kies op maat

Inloggen Menu

Musculoskeletaal

Korte omschrijving 

Leer als student fysiotherapie alles over manueel therapeutische en sportfysiotherapeutische diagnostiek en behandeling en verbeter daarnaast je researchvaardigheden. 

In het kort 

Differentiatie in professionele gebieden binnen de fysiotherapie is belangrijk. Deze Minor ondersteunt je om meer te leren over musculoskeletale indicaties, waaraan je de verbijzondering Manueel Therapeut en Sportfysiotherapeut kunt koppelen.

Daarnaast ga je in deze Minor uitgebreid aan de slag met researchvaardigheden.

Leerdoelen

Wat leer je?

Manueel therapeutische en sportfysiotherapeutische diagnostiek en behandeling staan centraal in deze minor. In het eerste deel leer je alles over bindweefselopbouw en weefselherstel. Je maakt kennis met manuele mobilisatievaardigheden, zoals driedimensionale arthrogene mobilisaties. Deel twee gaat om inspanningsfysiologie en trainingsleer. Deze onderwerpen liggen meer op het vlak van sportfysiotherapie. Tijdens vaardigheidslessen maak je de slag van theorie naar praktijk: kracht-, conditie- en coördinatietraining met een opbouw naar sportspecifieke oefeningen. Ook kom in je aanraking met de thema’s communicatie en gedragsbeïnvloeding. Je besteedt een belangrijk deel van de Minor aan researchvaardigheden. Daarbij leer je onder andere een onderzoeksplan op te stellen. Door het bestuderen van literatuur over wetenschappelijk onderzoek, het volgen van colleges, het uitvoeren van pilot study en het schrijven van rapportages werk je aan je onderzoekscompetenties. Daarbij ga je tevens aan de slag met SPSS.

Aanvullende informatie

Opzet

Het onderwijs bestaat uit colleges, leerwerkgroepen, praktijklessen en zelfstudie. De leseenheden worden georganiseerd in twee aaneensluitende kwartielen, te weten Kwartiel 1 en Kwartiel 2, daarnaast in Kwartiel 3 en Kwartiel 4. De lesvormen die je volgt zijn een mix van frontaal, interactief, presenteren, discussie en intervisie. Tijdens de minor kom je in aanraking met de competenties ‘screenen, diagnosticeren en, therapeutisch handelen’ binnen de hulpverlenersrol. Binnen de rol van beroepsontwikkelaar komt de competentie ‘onderzoeken’ aan de orde. Al deze competenties vormen een verdieping op wat je binnen de reguliere opleiding leert. Reken naast de contacturen op een groot aantal uren zelfstudie en vaardigheidstraining (oefenen).

Deelname aan de minor
Externe studenten dienen er voor te zorgen dat hun leerovereenkomst voor de einddatum van de intekenperiode bij Saxion beschikbaar is.

Vóór aanmelding via Kies op Maat dient contact te worden opgenomen met de minor-contactpersoon: Melvin van der Voet (m.vandervoet@saxion.nl ) om na te gaan of er plekken vrij zijn.

Hoe meld ik mij aan?

! Let op: dit is het aanmeldproces voor NIET-Saxion studenten !

Het inschrijfproces omtrent een Kies op Maat minor bij Saxion verloopt iets anders dan op de website kiesopmaat.nl staat beschreven.

Hoe gaat het in z’n werk?

Stap 1: download de leerovereenkomst van de Kies op Maat website en laat deze tekenen door de examencommissie van je eigen instelling én teken zelf.
Stap 2: ga naar https://sis.saxion.nl/account# en vul je persoonlijke gegevens in
Stap 3: je ontvangt een automatisch gegenereerde email vanuit IAM met daarin een gebruikersnaam en wachtwoord
Stap 4: ga naar https://sis.saxion.nl, log in met de gebruikersnaam en wachtwoord welke je vanuit IAM hebt ontvangen en meld je aan!
Stap 5: hierna zullen wij jouw aanmelding voor de Kies op Maat minor bij Saxion verder in behandeling nemen

N.B.: Bij 'Uploaden documenten' in de aanmeldportal dien je de volgende documenten te uploaden:

 • Een kopie van je geldige identiteitsbewijs (voor- en achterzijde ID-kaart of de gegevenspagina van je paspoort). Geen rijbewijs!
 • Een kopie van je propedeuse-getuigschrift of een uitdraai van het DUO diplomaregister. Mocht je nog niet in het bezit zijn van het propedeuse-getuigschrift, dan ontvangen wij graag een verklaring van de thuisinstelling waarin staat dat je het getuigschrift voor het starten van de minor gaat behalen.
 • Leerovereenkomst, pagina 1, 2 en 3 (getekend door de examencommissie thuisinstelling én student)
 • Origineel Bewijs Betaald Collegegeld. Je kunt dit bewijs, ook als je in termijnen betaalt, aanvragen bij je thuisinstelling. Verdere informatie hierover volgt nog.

Mocht je hierover vragen hebben, dan horen wij dit graag. Je kan contact opnemen met de Saxion Cursistenregistratie, telefoonnummer: 088 – 019 1808.

Ingangseisen

Doelgroep

Om deel te kunnen nemen aan deze minor ben je voltijd student fysiotherapie. Je hebt je propedeutisch examen fysiotherapie behaald. Voor studieonderdelen die behaald zijn in de minor musculoskeletaal, kunnen je vrijstellingen krijgen binnen de opleiding Master Musculoskeletaal. Deze toekenning van vrijstellingen is mogelijk als je de betreffende producten indient na het starten van je master.

Toetsing

Toetsing

We toetsen je vaardigheden op de volgende wijze:

 • Theorietoets: mobiliseren (manuele th.)
 • Performance toets: mobiliseren (manuele th.)
 • Rapportages: mobiliseren (manuele th.)
 • Theorietoets: trainen (sportfysio.)
 • Performance toets: trainen (sportfysio.)
 • Mini-stage: trainen (sportfysio.)
 • Theorietoets: Beroepsontwikkelaar (Research)
 • Verslag: Beroepsontwikkelaar (Research)

Literatuur

De literatuur wordt in de Saxion BISONcatalogus bekend gemaakt.

Rooster

Voor de september instroom wordt het rooster uiterlijk de dinsdag voor de aanvang van de minor via “MijnSaxion” bekend gemaakt. Voor de februari instroom wordt het rooster uiterlijk twee weken voor de aanvang van de minor via “MijnSaxion” bekend gemaakt.