Kies op maat

Inloggen Menu

Musculoskeletaal

Musculoskeletaal

Differentiatie in professionele gebieden binnen de fysiotherapie is belangrijk. Deze minor ondersteunt je om meer te leren over musculoskeletale indicaties, waaraan je de verbijzondering Manueel Therapeut en Sportfysiotherapeut kunt koppelen. Daarnaast ga je in deze minor uitgebreid aan de slag met researchvaardigheden.

Wat houdt deze minor in?

Manueel therapeutische en sportfysiotherapeutische diagnostiek en behandeling staan centraal in deze minor. In het eerste deel leer je alles over bindweefselopbouw en weefselherstel. Je maakt kennis met manuele mobilisatievaardigheden, zoals driedimensionale arthrogene mobilisaties. Deel twee gaat om inspanningsfysiologie en trainingsleer. Deze onderwerpen liggen meer op het vlak van sportfysiotherapie. Tijdens vaardigheidslessen maak je de slag van theorie naar praktijk: kracht-, conditie- en coördinatietraining met een opbouw naar sportspecifieke oefeningen. Ook kom in je aanraking met de thema’s communicatie en gedragsbeïnvloeding. 

Je besteedt een belangrijk deel van de minor aan researchvaardigheden. Daarbij leer je onder andere een onderzoeksplan op te stellen. Door het bestuderen van literatuur over wetenschappelijk onderzoek, het volgen van colleges, het uitvoeren van pilot study en het schrijven van rapportages werk je aan je onderzoekscompetenties. Daarbij ga je tevens aan de slag met SPSS.

Ingangseisen

Doelgroep

Om deel te kunnen nemen aan deze minor ben je voltijd student fysiotherapie. Je hebt je propedeutisch examen fysiotherapie behaald. Voor studieonderdelen die behaald zijn in de minor musculoskeletaal, kunnen je vrijstellingen krijgen binnen de opleiding Master Musculoskeletaal. Deze toekenning van vrijstellingen is mogelijk als je de betreffende producten indient na het starten van je master.

Literatuur

De literatuur wordt in de Saxion BISONcatalogus bekend gemaakt.

Rooster

Opzet van de minor

Het onderwijs bestaat uit colleges, leerwerkgroepen, praktijklessen en zelfstudie. De leseenheden worden georganiseerd in twee aaneensluitende kwartielen, te weten Kwartiel 1 en Kwartiel 2, daarnaast in Kwartiel 3 en Kwartiel 4. De lesvormen die je volgt zijn een mix van frontaal, interactief, presenteren, discussie en intervisie. 

Competenties
Tijdens de minor kom je in aanraking met de competenties ‘screenen, diagnosticeren en, therapeutisch handelen’ binnen de hulpverlenersrol. Binnen de rol van beroepsontwikkelaar komt de competentie ‘onderzoeken’ aan de orde. Al deze competenties vormen een verdieping op wat je binnen de reguliere opleiding leert. Reken naast de contacturen op een groot aantal uren zelfstudie en vaardigheidstraining (oefenen).

Toetsing

Toetsing

We toetsen je vaardigheden op de volgende wijze:

 • Theorietoets: mobiliseren (manuele th.)
 • Performance toets: mobiliseren (manuele th.)
 • Rapportages: mobiliseren (manuele th.) en trainen (sportfysio.)
 • Theorietoets: trainen (sportfysio.)
 • Performance toets: trainen (sportfysio.)
 • Verslag: Beroepsontwikkelaar (Research)

Aanvullende informatie

Aanmelding niet Saxion-student

 • Neem vóór aanmelding via Kies op Maat contact op met de minor-contactpersoon: Melvin van der Voet (m.vandervoet@saxion.nl) en vraag of er nog plek is.
 • Zorg ervoor dat je leerovereenkomst bij Saxion is vóór de einddatum van de aanmeldperiode.

Hoe meld ik mij aan?
Het inschrijfproces omtrent een Kies op Maat minor bij Saxion verloopt iets anders dan op de website kiesopmaat.nl staat beschreven.

Hoe gaat het in z’n werk?
Stap 1: download de leerovereenkomst van de Kies op Maat website en laat deze tekenen door de examencommissie van je eigen instelling én teken zelf.
Stap 2: ga naar https://sis.saxion.nl/account# en vul je persoonlijke gegevens in
Stap 3: je ontvangt een automatisch gegenereerde email vanuit IAM met daarin een gebruikersnaam en wachtwoord
Stap 4: ga naar https://sis.saxion.nl, log in met de gebruikersnaam en wachtwoord welke je vanuit IAM hebt ontvangen en meld je aan!
Stap 5: hierna zullen wij jouw aanmelding voor de Kies op Maat minor bij Saxion verder in behandeling nemen

N.B.: Bij 'Uploaden documenten' in de aanmeldportal dien je de volgende documenten te uploaden:

 • Een kopie van je geldige identiteitsbewijs (voor- en achterzijde ID-kaart of de gegevenspagina van je paspoort). Geen rijbewijs!
 • Een kopie van je propedeuse-getuigschrift of een uitdraai van het DUO diplomaregister. Mocht je nog niet in het bezit zijn van het propedeuse-getuigschrift, dan ontvangen wij graag een verklaring van de thuisinstelling waarin staat dat je het getuigschrift voor het starten van de minor gaat behalen.
 • Leerovereenkomst, pagina 1, 2 en 3 (getekend door de examencommissie thuisinstelling én student)
 • Origineel Bewijs Betaald Collegegeld van het studiejaar 2024-2025 (beschikbaar vanaf juni). Je kunt dit bewijs, ook als je in termijnen betaalt, aanvragen bij je onderwijsinstelling. Jouw onderwijsinstelling verstuurt het Bewijs Betaald Collegegeld naar Saxion.
  Uiterste inleverdatum bewijs betaald collegegeld is 2 weken voor de start van de minor.

Mocht je hierover vragen hebben, dan horen wij dit graag. Je kan contact opnemen met het Servicepoint, 088 – 019 3000.