Kies op maat

Login Menu

Revalidatie Chroniciteit

Korte omschrijving 

Hoe kun je als fysiotherapeut mensen met chronische aandoeningen als hartfalen, artrose of COPD onderzoeken en behandelen, met als doel hun zelfredzaamheid en maatschappelijk functioneren te verbeteren? 

In het kort 

Als fysiotherapeut word je in toenemende mate geconfronteerd met patiënten met chronische aandoeningen. Een recente uitspraak luidt ‘Patiënten met chronische aandoeningen hebben de toekomst’. Nederlanders worden immers ouder, ‘verzamelen’ onderweg meer chronische aandoeningen en moeten daar zelfstandiger mee omgaan. Een paar voorbeelden van chronische aandoeningen zijn: Hartfalen, CVA, Chronische lage rugpijn, COPD en Artrose heup/knie. Om goed te kunnen handelen binnen deze patiëntengroep moet je gerichte competenties bezitten. Denk daarbij aan fysiotherapeutisch onderzoek, het klasseren en behandelen van de chronische patiënten met als doel de zelfredzaamheid en het maatschappelijk functioneren te verbeteren. Deze competenties staan centraal. Wil je je als student goed voorbereiden op deze belangrijke doelgroep, dan doe je er verstandig aan deze Minor RCA te kiezen.

Leerdoelen

Wat leer je?

Door het volgen van deze Minor maak je kennis met het klinisch redeneerproces bij patiënten met chronische aandoeningen. Je leert welke onderzoeksmiddelen je als fysiotherapeut toepast. Hoe klasseer je patiënten? Wat zijn behandelbare grootheden en de (sub)doelstellingen voor hun fysiotherapeutische behandeling? Je krijgt inzicht in de interventies die je toe kunt passen bij de behandeling, met als einddoel de zelfredzaamheid en het maatschappelijk functioneren van de patiënt te verbeteren. Ook krijg je inzicht in de manier waarop wetenschappelijke informatie toegepast wordt bij de behandeling van patiënten met chronische aandoeningen. De inhoudelijke thema’s (hart, vaat, long, orthopedische aandoeningen, neurorevalidatie) worden veelal ingeleid door hoor- en werkcolleges van medisch specialisten. Daarnaast neem je deel aan praktijklessen en clinics (met patiënten) binnen Saxion en op externe locaties.

Tijdens deze praktijklessen staan onderzoek en behandelen centraal. Verder krijg je in het eerste kwartiel een introductie in de revalidatie en klinimetrie. Je voert een pilot study uit, waarbij je leert  een onderzoekplan op te stellen en uit te voeren dat gerelateerd is aan deze Minor.

 

Aanvullende informatie

Opzet

De minor bestaat uit vijf verschillende modules. In het eerste kwartiel starten we met een inleidende module over klinisch redeneren, meetinstrumenten en epidemiologie. Daarnaast start ook de module Hart-Vaat-Long. In deze module staat het testen van de fysieke conditie van patiënten met HVL-problemen en pathologieën centraal. Ook start de module Research Dit is de enige module die ook doorloopt in het tweede kwartiel van de Minor. In de researchmodule voer je ook een pilotstudy uit. Het tweede kwartiel begint met de module Orthopedische aandoeningen. Denk aan artrose heup/

knie, lage rugpijn, traumatologie, schouderaandoeningen en reumatoïde artritis. Daarnaast volg je de module Neurorevalidatie, waarin onder andere neuropathologieën CVA, Parkinson en MS aan bod komen.

Deelname aan de minor

Externe studenten dienen ervoor te zorgen dat hun leerovereenkomst voor de einddatum van de intekenperiode bij Saxion Cursistenregistratie beschikbaar is.

Nadere informatie

Vóór aanmelding via Kies Op Maat dient contact te worden opgenomen met de minorcontactpersonen: Sylvia Galgenbeld (s.a.m.galgenbeld@saxion.nl ) of Louis Hollander (l.f.h.hollander@saxion.nl) om na te gaan of er plekken vrij zijn.

 

Ingangseisen

Doelgroep/toelatingseisen

Deze Minor richt zich op bachelor studenten Fysiotherapie en studenten van Cesar/Mensendieck en Oefentherapie die hun propedeuse examen hebben behaald.

Toetsing

Toetsing

Er zijn kennistoetsen voor elke module, in totaal vijf. Daarnaast zijn er twee vaardigheidstoetsen (PAS), projectverslagen en  presentaties

Literatuur

De literatuur wordt in de Saxion BISONcatalogus  en via Blackboard bekend gemaakt.

Rooster

Voor de september instroom wordt het rooster uiterlijk de dinsdag voor de aanvang van de minor via “MijnSaxion” bekend gemaakt. Voor de februari instroom wordt het rooster uiterlijk twee weken voor de aanvang van de minor via “MijnSaxion” bekend gemaakt.

De onderwijseenheden zullen per half jaar ingeroosterd worden op meerdere dagen van de week, afhankelijk van de beschikbaarheid van (gast)docenten. Gemiddeld zijn er 16 contacturen per week.