Kies op maat

Inloggen Menu

Revalidatie

De minor revalidatie is VOL!

Als zorgverlener word je in verschillende settingen in toenemende mate geconfronteerd met patiënten met meer complexe aandoeningen. Nederlanders worden immers ouder, ‘verzamelen’ onderweg meer aandoeningen en moeten daar zelfstandiger mee omgaan. Een paar voorbeelden van dergelijke aandoeningen zijn: Hartfalen, CVA, Chronische lage rugpijn, COPD en Artrose heup/knie. Om goed te kunnen handelen binnen deze patiëntengroep moet je gerichte competenties bezitten, waarbij niet alleen kennis en vaardigheden van een enkele beroepsgroep centraal staan, maar waarbij samenwerking en afstemming met andere disciplines niet meer weg te denken zijn. De patiënt centraal stellen met als doel de zelfredzaamheid en het maatschappelijk functioneren van deze patiënt te verbeteren. Wil je je als student goed voorbereiden op deze belangrijke doelgroep, dan doe je er verstandig aan deze minor Revalidatie te kiezen.

In het kort 

Een praktische minor over (interdisciplinaire) revalidatie bij diverse doelgroepen in verschillende modules; Hart-en vaatrevalidatie, Longrevalidatie, Orthopedische revalidatie, Neurorevalidatie, Interdisciplinaire revalidatie en Coaching.

In deze minor leer je klinisch redeneren bij revalidatie van patiënten in een multidisciplinaire setting. De basis voor het klinisch redeneren is steeds een ‘echte’ patiënt die je gezamenlijk (interdisciplinair) ziet in een externe clinic onder leiding van experts uit het werkveld en waarbij verschillende (medisch) specialisten paramedici en verpleegkundigen inzichten geven in de “State of the Art “ van verschillende interventies ( in relatie tot diagnostiek en/of behandeling).Ook is er aandacht voor technologie via het beweeglab en inspanningslab van Saxion AGZ.

Leerdoelen

Wat leer je?

Aan de hand van ‘echte’ revalidatie patiënten, die je o.a. ziet op externe clinics (op locatie) leer je het onderzoeken en behandelen van patiënten in een revalidatiesetting.

Je krijgt verdieping van experts in je eigen discipline maar leert ook het belang en de meerwaarde van andere disciplines in de revalidatiesetting

Aanvullende informatie

Nadere informatie

Vóór aanmelding via Kies Op Maat dient contact te worden opgenomen met de minorcontactpersonen: Sylvia Galgenbeld (s.a.m.galgenbeld@saxion.nl ) of Louis Hollander (l.f.h.hollander@saxion.nl) om na te gaan of er plekken vrij zijn.

Hoe meld ik mij aan?

! Let op: dit is het aanmeldproces voor NIET-Saxion studenten !

Het inschrijfproces omtrent een Kies op Maat minor bij Saxion verloopt iets anders dan op de website kiesopmaat.nl staat beschreven.

Hoe gaat het in z’n werk?

Stap 1: download de leerovereenkomst van de Kies op Maat website en laat deze tekenen door de examencommissie van je eigen instelling én teken zelf.
Stap 2: ga naar https://sis.saxion.nl/account# en vul je persoonlijke gegevens in
Stap 3: je ontvangt een automatisch gegenereerde email vanuit IAM met daarin een gebruikersnaam en wachtwoord
Stap 4: ga naar https://sis.saxion.nl, log in met de gebruikersnaam en wachtwoord welke je vanuit IAM hebt ontvangen en meld je aan!
Stap 5: hierna zullen wij jouw aanmelding voor de Kies op Maat minor bij Saxion verder in behandeling nemen

N.B.: Bij stap 6 in de aanmeldportal dien je de volgende documenten te uploaden:

  • Een kopie van je geldige identiteitsbewijs (voor- en achterzijde ID-kaart of de gegevenspagina van je paspoort). Geen rijbewijs!
  • Een kopie van je propedeuse-getuigschrift of een uitdraai van het DUO diplomaregister. Mocht je nog niet in het bezit zijn van het propedeuse-getuigschrift, dan ontvangen wij graag een verklaring van de thuisinstelling waarin staat dat je het getuigschrift voor het starten van de minor gaat behalen.
  • Leerovereenkomst, pagina 1, 2 en 3 (getekend door de examencommissie thuisinstelling én student)
  • Origineel Bewijs Betaald Collegegeld. Je kunt dit bewijs, ook als je in termijnen betaalt, aanvragen bij je thuisinstelling. Verdere informatie hierover volgt nog.

Mocht je hierover vragen hebben, dan horen wij dit graag. Je kan contact opnemen met de Saxion Cursistenregistratie, telefoonnummer: 088 – 019 1808.

Ingangseisen

Doelgroep/toelatingseisen

Studenten van (paramedische) opleidingen die een rol spelen in de revalidatie van orthopedische -, neurologische -  en hart-en longaandoeningen.

Denk hierbij aan: Fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, podotherapie, diëtetiek, verpleegkunde, verpleegkundig specialist, psychologie, vaktherapie, oefentherapie (Mensendieck-Cesar)

Toetsing

Toetsing

Per module is er één afsluitende toets. Er wordt op verschillende manieren getoetst:  kennistoets, performancetoets, casestudy, reflectieverslag.

80% van de toetsen zijn individueel, één module zal in principe afgesloten worden met een groepsopdracht.

Rooster

Opzet

De minor bevat 6 modules die elk 5 ECTs opleveren

- Module Hart/Vaatrevalidatie; denk aan Hartfalen, Claudicatiopatienten, veneuze insufficiency
- Module Longrevalidatie; naast longfysiologie en pathologie zie COPD en/of astmapatienten.
- Module Orthopedie; Postoperatieve revalidatie, revalidatie bij reuma, artrose
- Module Neurorevalidatie; revalidatie bij beroerte, parkinson, multiple sclerose
- Module Coaching; Hoe coach je, hoe communiceer je, met oa een leerlijn Motivational Interviewing
- Module Interdisciplinair samenwerken; deze loopt parallel aan de inhoudelijke modules, hierbij ga je vooral in op het multidisciplinair samenwerken aan de hand van de patiënt die gezamenlijk in de clinic hebt gezien.