Kies op maat

Inloggen Menu

Revalidatie

Met andere disciplines ontwikkelen tot revalidatieprofessionals i.o.

Je wordt gestimuleerd je te ontwikkelen tot een interprofessioneel opgeleide (T-shaped) zorgmedewerker. Je gaat werken aan je eigen professionele deskundigheid en ontwikkelt een “bredere scope”, zodat je bij een complexe casus efficiënt en effectief kunt samenwerken met andere disciplines. In deze minor worden veel lessen verzorgd door experts uit het werkveld. Zij komen als gastdocent en verzorgen daarnaast clinics, waarin je aan de slag gaat met 'echte' patiënten. In de modules hart-/vaatrevalidatie, longrevalidatie, orthopedische- en neurorevalidatie worden interactieve theorie-, praktijklessen, clinics en werkgroeponderwijs gegeven. Parallel daaraan volg je de modules 'Interprofessioneel samenwerken' en 'Coaching'.

Wat houdt deze minor in?

Op het eind van deze minor ben je voldoende geschoold om als zorgprofessional i.o. deel te nemen aan een interprofessioneel revalidatieteam. De 6 verschillende modules bevatten hoorcolleges, vaardigheidslessen, werkgroep bijeenkomsten en clinics waarin je echte patiënten ziet.

De vier inhoudelijke modules gaan in op hart/vaat -, long-, orthopedische- en neurorevalidatie. Van elk thema krijg je anatomie-, fysiologie- en pathologielessen van werkveldexperts. Vervolgens ga je in de praktijklessen aan de slag met casuïstieken en oefen je het klinisch redeneren bij complexe revalidatie. Hoewel het kernteam bestaat uit fysiotherapiedocenten komen er meerdere gastdocenten* voorbij, zodat je gaandeweg een bredere, holistische blik ontwikkeld die nodig is bij complexe revalidatie. In de clinics met echte patiënten oefen je samen met de studenten van andere disciplines  het klinisch redeneren in een revalidatieteam. Je wordt gestimuleerd om meer als T-shaped professional te denken en om expertise van jouw discipline uit te dragen in een interprofessioneel team maar ook het overzicht en relativeringsvermogen bezit om, daar waar nodig, naar andere disciplines te verwijzen.

Naast de inhoudelijke modules volg je twee overstijgende modules: Coaching (bij revalidatie) en Interprofessioneel Samenwerken. In de module Coaching ligt de nadruk op communicatie, motivational interviewing, acceptance and committent, leefstijl, zelfmanagement, gedragsbeinvloeding en je oefent de gesprekstechnieken die horen bij coaching in een revalidatie. In de module Interprofessionele Samenwerking leer je samenwerken met professionals van andere disciplines , je leert één taal spreken, dezelfde zorgmodellen te gebruiken, elkaars klinimetrie te begrijpen zodat je efficiënt en effectief kunt samenwerken tijdens de revalidatie.

* Gastdocenten: medisch specialisten (orthopedisch chirurg, longartsen, neurochirurg), verpleegkundig specialist hart-en vaatproblematiek, podotherapeut, ergotherapeuten, diëtist, logopedist.

Aanvullende informatie

Geen Saxion-student

 • Neem vóór aanmelding via Kies op Maat contact op met de minorcontactpersonen: Sylvia Galgenbeld (s.a.m.galgenbeld@saxion.nl ) of Louis Hollander (l.f.h.hollander@saxion.nl) om na te gaan of er nog plekken vrij zijn.
 • Zorg ervoor dat je leerovereenkomst bij Saxion is vóór de einddatum van de aanmeldperiode.

Hoe meld ik mij aan?
Het inschrijfproces omtrent een Kies op Maat minor bij Saxion verloopt iets anders dan op de website kiesopmaat.nl staat beschreven.

Hoe gaat het in z’n werk?
Stap 1: download de leerovereenkomst van de Kies op Maat website en laat deze tekenen door de examencommissie van je eigen instelling én teken zelf.
Stap 2: ga naar https://sis.saxion.nl/account# en vul je persoonlijke gegevens in
Stap 3: je ontvangt een automatisch gegenereerde email vanuit IAM met daarin een gebruikersnaam en wachtwoord
Stap 4: ga naar https://sis.saxion.nl, log in met de gebruikersnaam en wachtwoord welke je vanuit IAM hebt ontvangen en meld je aan!
Stap 5: hierna zullen wij jouw aanmelding voor de Kies op Maat minor bij Saxion verder in behandeling nemen

N.B.: Bij 'Uploaden documenten' in de aanmeldportal dien je de volgende documenten te uploaden:

 • Een kopie van je geldige identiteitsbewijs (voor- en achterzijde ID-kaart of de gegevenspagina van je paspoort). Geen rijbewijs!
 • Een kopie van je propedeuse-getuigschrift of een uitdraai van het DUO diplomaregister. Mocht je nog niet in het bezit zijn van het propedeuse-getuigschrift, dan ontvangen wij graag een verklaring van de thuisinstelling waarin staat dat je het getuigschrift voor het starten van de minor gaat behalen.
 • Leerovereenkomst, pagina 1, 2 en 3 (getekend door de examencommissie thuisinstelling én student)
 • Origineel Bewijs Betaald Collegegeld. Je kunt dit bewijs, ook als je in termijnen betaalt, aanvragen bij je thuisinstelling. Verdere informatie hierover volgt nog.

Mocht je hierover vragen hebben, dan horen wij dit graag. Je kan contact opnemen met het Servicepoint, 088 – 019 3000.

Ingangseisen

Doelgroep/toelatingseisen

Voor deze minor zoeken we paramedische- en verpleegkunde studenten die affiniteit hebben met ‘revalidatie’ en met ‘interprofessioneel samenwerken’. Ben je een teamplayer en zie je in dat  complexe intramurale, specialistische revalidatie vereist en dat je moet samenwerken met andere deskundigen hierin? Dan ben je geschikt voor deze minor.  

Kun je je voorstellen dat je voldoening haalt uit een patiënt die na een hart- of herseninfarct weer zijn eerste passen buiten zijn bed zet, dan is dit zeker een minor voor jou. Een belangrijk aspect bij revalideren is dat de patiënt weer valide wordt, cq weer in beweging komt. Bewegen, trainen, transfers, lopen zijn steeds terugkerende thema’s. Ben je enthousiast en bereid om je vol in te zetten om je te ontwikkelen richting een meer T-shaped professional, dan zien we je graag in deze minor. Ben je bereid en in staat om 15 a 20 contacturen aanwezig te zijn en evenveel zelfstudie-uren per week te besteden? Kom dan voor deze boeiende minor naar Saxion in Enschede.

Deze minor is toegankelijk voor studenten van (paramedische) opleidingen die een rol spelen in de revalidatie van orthopedische-, neurologische-  en hart-en longaandoeningen:

 • Fysiotherapie
 • Oefentherapie Mensendieck
 • Verpleegkunde
 • Verpleegkundig specialist
 • Gezondheid en Technologie
 • Ergotherapie
 • Podotherapie
 • Diëtetiek
 • Psychologie

Uitsluitingen
Opleidingen buiten de gezondheidszorg (anders dan hierboven)

Toetsing

Toetsing

Elke module wordt afgesloten met een moduletoets. Hierbij hanteren we een mix van verschillende toetsvormen.

 • De module hart/vaatrevalidatie sluit je af met een kennistoets van 60 MC-vragen.
 • De module longrevalidatie sluit je af met een performance assesment klinisch redeneren waarbij je als revalidatieprofessional een intake doet naar aanleiding van een gegeven verwijzing bij een revalidatie van een longpatiënt.    
 • De module Interprofessioneel Samenwerken sluit je af met een reflectieverslag waarbij je reflecteert op drie beroepsrollen: Interprofessioneel samenwerker, Communicator en Reflectieve (EPB) professional.
 • De module orthopedisch revalidatie sluit je af met een patiëntenverslag.                                           
 • De module neurorevalidatie sluit je af met een groepsopdracht waarbij je als groep een innovatieproduct moet opleveren.
 • De module coaching sluit je af met een reflectieverslag waarbij je reflecteert op jouw performance tijdens een coachingsgesprek met een gastacteur

Literatuur

Ervaringen

 • “Door interactief interprofessioneel samen te werken is het heel leerzaam.” (Studenten leren gezamenlijk, soms in kleine groepjes om een probleem en/of casus uit te werken gerelateerd aan de praktijk.)
 • “Je leert hier meer over andere disciplines en je kunt je hierin dan beter verplaatsen.”
 • “Per module is er voldoende diepgang.”
 • “De opdrachten kunnen soms beter verdeeld worden.” (Studenten hebben soms ook voor- en nabereidingsopdrachten te maken.)

Rooster

Opzet van de minor

De minor bevat 6 modules die elk 5 ECTs opleveren. In kwartiel 1 volg je de modules:

 1. hart/vaatrevalidatie (eerste 4 weken)
 2. longrevalidatie (week 4 t/m 8)
 3. Interprofessioneel Samenwerken (week 1 t/m 8)                                                  

De inhoudelijke modules beginnen met anatomie en fysiologie van hart, bloedvaten en longen, gevolgd door pathologielessen ten aanzien van hartfalen, claudicatio intermittans, veneuze insufficiency en COPD. Van elk ziektebeeld zie je een echte patiënt in de clinic. Parrallel aan hart/vaat- en longrevalidatie loopt de module ‘Interprofessioneel Samenwerken’, hierin werk je veelal in werkgroepen, onder andere gebaseerd op de inhoudelijke clinics, waarbij je de verkregen informatie  verder uitwerkt.

In kwartiel 2 volg je de modules:

 1. Orthopedische revalidatie
 2. Neurorevalidatie.
 3. Coaching

De eerste 2 modules lopen parallel. In de 1e module ga je in op de revalidatie na gewrichtsvervangende operaties van heup/knie en schouder. De nadruk bij Neurorevalidatie ligt op de neuropsychologische functiestoornissen na hersenletsel en de cognitieve revalidatie. In de module Coaching, daar leer je informeren, adviseren, motiveren en gesprekstechnieken gericht op gezondheidsbevordering, zelfmanagement en leefstijl.