Kies op maat

Inloggen Menu

Verwarde personen (locatie Enschede)

Doe kennis en vaardigheden op rond verwarde personen.

In deze verdiepende minor vergroot je je competenties met betrekking tot mensen die (soms) verward kunnen zijn en die iedereen tegenkomt in stad of dorp. De term ‘verwarde persoon’ wordt vaak genoemd in de media, maar zegt eigenlijk niets. Want over wie gaat het eigenlijk? Je leert in deze minor gedrag herkennen (wat is verwardheid en wat is het niet?). Je leert ‘gewoon contact maken’ en welke begeleiding jij kan bieden, met de nadruk op ondersteunen van persoonlijk herstel. Samenwerking met de persoon zelf, naastbetrokkenen en professionals staat centraal. De inzet van technologische toepassingen bij de begeleiding wordt onderzocht, eventueel ontwikkeld en toegepast.

Wat houdt deze minor in?

Wij hebben het over mensen die verward zijn of lijken ten gevolge van allerlei onderliggende oorzaken, zoals sociale problematiek, verstandelijke beperking, delier, dementie, psychiatrische aandoeningen (inclusief verslaving), problemen t.g.v. culturele verschillen.

Je leert gedrag herkennen en welke begeleiding jij kan bieden, waarbij de nadruk ligt op het leggen van contact en het ondersteunen van persoonlijk herstel. Je brengt de context in kaart en legt contact met naastbetrokkenen en betrokken professionals. Je krijgt kennis over welke problemen of ziektebeelden ten grondslag kunnen liggen aan verwardheid, en welke factoren van invloed kunnen zijn op het probleem. Je leert risico’s en hulpbronnen in kaart brengen samen met clienten en anderen. Je weet hoe je vroegsignalering en vroege interventies kunt inzetten, en met wie je moet samenwerken, en hoe je de zorg en begeleiding kunt organiseren en coördineren. Je hebt kennis van lichamelijke gezondheidsrisico’s bij mensen met verwardheid en van psychische problemen bij lichamelijk zieke mensen. Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving en kunt deze kennis toepassen. Je wordt vaardig in het voeren van gesprekken met personen met verward gedrag (door oefenen met elkaar en acteurs). Je voert een deel van een onderzoek uit en je hebt kennis van technologische toepassingen die ondersteunend kunnen zijn bij de begeleiding of organisatie van zorg.

Aanvullende informatie

Aanmelding niet Saxion-student

 • Neem vóór aanmelding via Kies op Maat contact op met de minor-contactpersoon: Nienke van der Voort (t.y.g.vandervoort@saxion.nl) en vraag of er nog plek is.
 • Zorg ervoor dat je leerovereenkomst bij Saxion is vóór de einddatum van de aanmeldperiode.

Hoe meld ik mij aan?
Het inschrijfproces omtrent een Kies op Maat minor bij Saxion verloopt iets anders dan op de website kiesopmaat.nl staat beschreven.

Hoe gaat het in z’n werk?
Stap 1: download de leerovereenkomst van de Kies op Maat website en laat deze tekenen door de examencommissie van je eigen instelling én teken zelf.
Stap 2: ga naar https://sis.saxion.nl/account# en vul je persoonlijke gegevens in
Stap 3: je ontvangt een automatisch gegenereerde email vanuit IAM met daarin een gebruikersnaam en wachtwoord
Stap 4: ga naar https://sis.saxion.nl, log in met de gebruikersnaam en wachtwoord welke je vanuit IAM hebt ontvangen en meld je aan!
Stap 5: hierna zullen wij jouw aanmelding voor de Kies op Maat minor bij Saxion verder in behandeling nemen

N.B.: Bij 'Uploaden documenten' in de aanmeldportal dien je de volgende documenten te uploaden:

 • Een kopie van je geldige identiteitsbewijs (voor- en achterzijde ID-kaart of de gegevenspagina van je paspoort). Geen rijbewijs!
 • Een kopie van je propedeuse-getuigschrift of een uitdraai van het DUO diplomaregister. Mocht je nog niet in het bezit zijn van het propedeuse-getuigschrift, dan ontvangen wij graag een verklaring van de thuisinstelling waarin staat dat je het getuigschrift voor het starten van de minor gaat behalen.
 • Leerovereenkomst, pagina 1, 2 en 3 (getekend door de examencommissie thuisinstelling én student)
 • Origineel Bewijs Betaald Collegegeld. Je kunt dit bewijs, ook als je in termijnen betaalt, aanvragen bij je thuisinstelling. Verdere informatie hierover volgt nog.

Mocht je hierover vragen hebben, dan horen wij dit graag. Je kan contact opnemen met het Saxion Servicepoint, 088 – 019 3000.

Ingangseisen

Doelgroep

Deze minor is geschikt voor studenten van de voltijd bachelor opleidingen:

 • Verpleegkunde;
 • Gezondheid en Technologie;
 • Social Work;
 • Toegepaste Psychologie.

Vanaf 1 september 2020 is de minor ook toegankelijk voor studenten buiten Saxion.

Toetsing

Elke module wordt afgesloten met een toets. Dit is een verslag, een presentatie (module 4) of een assessment (module 5).

Literatuur

Ervaringen

Ervaring van de eerste lichting minorstudenten:

"Wil jij meer te weten komen over het actuele onderwerp Verwarde Personen, dan is deze minor echt iets voor jou. Tijdens deze minor leer je het vakgebied echt kennen door middel van gastlessen en praktijkoefeningen met acteurs. Je ontwikkelt vaardigheden die van belang zijn tijdens de omgang met verwarde personen. De informatie die wij deze minor hebben gekregen en hebben toegepast, is een waardevolle toevoeging aan onze professionele ontwikkeling." 

Ervaringen van individuele studenten:

 • "De stof die ik de afgelopen 3 jaar heb geleerd, viel in deze minor op zijn plek. Ik heb geleerd hoe ik gesprekken moet voeren door middel van verschillende gesprekstechnieken, zelfs in een crisissituatie."
 • "Door de actualiteit van het onderwerp blijf je geïnteresseerd."
 • "Je leert meer over de samenwerking tussen hulpverlenende instanties."

Rooster

Opzet van de minor

Deze minor heeft geen stages. Lessen worden gegeven op maandag, dinsdag en woensdag, door docenten met veel ervaring met verwarde mensen, door ervaringsdeskundige gastdocenten en door professionals die nu nog in de praktijk werken. Het is een voltijd minor, dus je bent echt 5 dagen per week bezig met je studie. Het onderzoek (module 4) voer je, samen met een medestudent, uit in de praktijk.

De minor bestaat uit 5 modules:

 1. Analyseren van de complexiteit van verwardheid (5 EC)
 2. Werken aan herstel bij verwardheid (5 EC)
 3. Lichamelijke gezondheid en leefstijl bij mensen met verward gedrag (5 EC)
 4. Onderzoek naar organisatie van zorg en ondersteuning rond mensen met verward gedrag (10 EC)
 5. Communiceren met verwarde personen (5 EC)