Kies op maat

Login Menu

Arbeid en Gezondheid

Korte omschrijving

Op welke manieren beïnvloeden werk en gezondheid elkaar? Hoe kun je werk en gezondheid van mensen verbeteren? Een uitdagende Minor waarin je volop je zelfstandigheid, organiserend vermogen en talent voor samenwerken kunt laten zien.

In het kort

Veroorzaakt werk klachten en ziekte of bevordert het juist de gezondheid? Welke middelen kun je inzetten om deze vragen te beantwoorden en hoe kun je werk en gezondheid van mensen verbeteren? Wat is bijvoorbeeld de rol van een P&O/HRM-adviseur of een verpleegkundige? ‘Arbeid en Gezondheid’ wordt een steeds belangrijker werkterrein: de arbeidsparticipatie moet omhoog, we moeten langer doorwerken, ook wanneer de gezondheid niet optimaal is. Dat biedt kansen voor nieuwe vormen van zorg, nieuwe producten die bijdragen aan de gezondheid van personeel. Tegelijkertijd neemt het aantal problemen rond arbeid toe. Ontwikkelingen die om aandacht vragen.

 

Leerdoelen

Wat leer je?

Je leert vanuit een brede benadering te kijken naar de relatie tussen arbeid en gezondheid. Hebben de Zweden gelijk (‘arbeid is de helft van gezondheid’) of de Russen (‘men werkt zich eerder krom dan rijk’)?  Anders gezegd: welke bijdrage levert arbeid in positieve zin aan de gezondheid, maar ook welke gezondheidsbedreigende factoren zijn in de arbeid aanwezig? En welke bijdrage kan een paramedicus, verpleegkundige of P&O/HRM-adviseur op dit terrein leveren, als behandelaar, onderzoeker of adviseur. Je maakt kennis met thema’s als arbeidsparticipatie, fysieke en mentale risicofactoren, energiebronnen, ergonomie, preventie en multidisciplinaire samenwerking. Samen discussiëren we over bruikbare modellen die inzicht geven in relaties en interventiemogelijkheden. Op basis van je eigen vraagstelling zet je een onderzoek op en voer je dit uit. Ook ga je aan de slag met praktijkopdrachten.

Aanvullende informatie

Opzet

Je bent gedurende 2 kwartielen fulltime met de Minor bezig. In deze vernieuwde opzet volg je 6 modules. Dat vereist een hogere studiebelasting, met name voor onderzoeksvaardigheden. Tegelijkertijd ontwikkel je meer competenties.

Je neemt deel aan hoor- en werkcolleges, bent bezig met zelfstudie, maakt een onderzoeksplan en voert een pilot study uit. Met praktijkopdrachten pas je bijvoorbeeld analysemethoden toe in bedrijfssituaties. Het is mogelijk om door te stromen naar de Mastercourse Adviseur Arbeid en Gezondheid.

Module 1: De cliënt in de arbeidscontext.
Module 2: Probleemanalyse: fysieke en mentale belasting in het werk.
Module 3: Interventies voor preventie, behandeling en re-integratie.
Module 4: Werk, gezondheid en ziekte.
Module 5: Praktijkproject.
Module 6: Toegepast onderzoek.

Deelname aan de minor
Externe studenten dienen er voor te zorgen dat hun leerovereenkomst voor de einddatum van de intekenperiode bij Saxion beschikbaar is.

Vóór aanmelding via Kies op Maat dient contact te worden opgenomen met de minor-contactpersoon: Sanne Oosterwijk (s.e.m.oosterwijk@saxion.nl) om na te gaan of er plekken vrij zijn.

Hoe meld ik mij aan?

!! Let op: dit is het aanmeldproces voor NIET-Saxion studenten !!

Het inschrijfproces omtrent een Kies op Maat minor bij Saxion verloopt iets anders dan op de website kiesopmaat.nl staat beschreven.

Hoe gaat het in z’n werk?

Stap 1: download de leerovereenkomst van de Kies op Maat website en laat deze tekenen door de examencommissie van je eigen instelling én teken zelf.

Stap 2: ga naar https://sis.saxion.nl/account# en vul je persoonlijke gegevens in

Stap 3: je ontvangt een automatisch gegenereerde email vanuit IAM met daarin een gebruikersnaam en wachtwoord

Stap 4: ga naar https://sis.saxion.nl, log in met de gebruikersnaam en wachtwoord welke je vanuit IAM hebt ontvangen en meld je aan!

Stap 5: hierna zullen wij jouw aanmelding voor de Kies op Maat minor bij Saxion verder in behandeling nemen

Mocht je hierover vragen hebben, dan horen wij dit graag. Je kan contact opnemen met de Saxion Cursistenregistratie, telefoonnummer: 088 – 019 1808.

Ingangseisen

Doelgroep

Ambitieuze studenten kunnen deze minor volgen als voorbereiding op de Mastercourse Adviseur Arbeid en Gezondheid. De toelatingseisen zijn:  je hebt je propedeuse behaald van de opleiding Fysiotherapie, Podotherapie, Verpleegkunde, HRM of AMM. Volg je een andere opleiding? Neem dan contact op met de minorcontactpersoon.

 

 

Toetsing

Toetsing

Je kennis wordt getoetst met theorietoetsen, projectverslagen, presentaties en een portfolio.

 

Literatuur

De literatuur wordt in de Saxion BISONcatalogus bekend gemaakt.

Rooster

Voor de september instroom wordt het rooster uiterlijk de dinsdag voor de aanvang van de minor via “MijnSaxion” bekend gemaakt. Voor de februari instroom wordt het rooster uiterlijk twee weken voor de aanvang van de minor via “MijnSaxion” bekend gemaakt.

Waar wordt de minor verzorgd?
Enschede