Kies op maat

Inloggen Menu

Cold Case

Make up your minor! Kom naar de Life Science & Engineering minorenmarkt op 11 maart 2024 te Enschede

Wanneer je een minor dit jaar of volgend jaar wil gaan volgen, is het nu de tijd om je te oriënteren op het aanbod! Misschien twijfel je nog of moet je nog beginnen met oriënteren. 

Wil je een minor bij een Life Science & Engineering opleiding of verdiep je je liever verder bij jou eigen opleiding kom naar de minorenmarkt LED om erachter te komen welke minor jou aanspreekt. 

Praktische Informatie 

Datum: maandag 11 maart 2024 

Tijd: tussen 14:00 - 16:00 uur 

Locatie: restaurant F0 (naast de kantine hoofdgebouw Ko Wierenga) Enschede 

 

Cold Cases - the truth is out there, somewhere!

Je werkt aan actuele Cold Case zaken; verstrekt door de politie, nabestaanden, recherchebureaus of door journalisten. Deze minor biedt jou de mogelijkheid om innovatieve oplossingen te creëren om tot nieuwe inzichten te komen binnen cold case onderzoek en problematieken. Je gaat je verdiepen in de afbraak van het menselijk lichaam, nieuwe mogelijkheden met DNA, traceren, vergaren en vastleggen van digitale informatie en de schadelijke effecten van chemische stoffen in het menselijk lichaam.

Wat houdt deze minor in?

Innoveren, Creëren, Ontwikkelen, Doen.
In de minor Cold Case ga je aan de slag met het ontwikkelen van nieuwe ideeën, producten, diensten of processen. De minor daagt je uit om nieuwe technologieën en resultaten van onderzoek en ontwikkeling in te zetten ten behoeve van Cold Case onderzoek. Daarnaast biedt de minor je ook de mogelijkheid je te verdiepen in verschillende theorie modules die later van toegevoegde waarde zal zijn tijdens het Cold Case onderzoek. De minor Cold Case bestaat uit 5 modules met een totaal van 30 ECTS.

Ingangseisen

Doelgroep

Deze minor is geschikt voor studenten van de opleidingen Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, Chemie, Chemische Technologie, Forensisch Onderzoek, ICT, Technische Natuurkunde, Psychologie & Medische Wetenschappen. Ook studenten van andere opleidingen zijn eventueel toelaatbaar. Bij de student wordt een bepaalde basiskennis verwacht waarop de minor verder zal gaan. Denk hierbij aan onderwerpen zoals DNA isolatie, organische chemie, programmeren, OSINT, PCR, GC-MS, STR, single cell extraction en ADME. Studenten die mee willen doen met de minor, maar deze kennis niet beheersen worden verwacht om deze alsnog zelf te vergaren. 

De minor is geschikt voor studenten die kennis willen opdoen in het onderwerp Cold Case. Studenten die Forensisch Onderzoek volgen hebben al een basis voor deze minor. Er wordt van je verwacht dat je op een professionele manier met gevoelige informatie om kunt gaan. Verder verwachten we dat je gemotiveerd bent, zelfstandig kunt werken, een ’hands-on’ mentaliteit hebt en met creatieve oplossingen kunt komen. Er wordt vanuit gegaan dat je over een redelijke basiskennis van chemie en biologie beschikt.

Literatuur

Ervaringen

Over de jaren is de minor Cold Case aangeboden aan een diverse groep van studenten. Hier zijn een aantal van hun opmerkingen: 

"Aangezien ikzelf Toegepaste Psychologie studeer, had ik geen voorkennis bij de start van deze minor. Aan het begin schrok ik erg van de diepgang en het tempo van de theoretische stof, maar naarmate de minor vorderde, groeide ik erin."

"De minor is super interessant en anders dan anders. Je krijgt een unieke inkijk in de wereld van de politie. Een specifieke inkijk weliswaar, maar wel super interessant. Bovendien voldoet deze minor aan het gehele plaatje met vakken als biologisch onderzoek, toxicologie etc. Hierdoor leer je ook verscheidene gebieden kennen."

"Het is mega interessant en leuk werk om uit te voeren. De projecten waren veel werk maar je voelt je voldaan op het moment dat je de resultaten terugziet."

"Het sluit goed aan op de opleiding Forensisch Onderzoek, daarnaast is het ook super interessant voor andere opleidingen om een indruk te krijgen van het Forensische werkveld."

Rooster

Opzet van de minor

De minor Cold Case wordt alleen aangeboden in de periode van februari t/m juli. De minor wordt verzorgd over een periode van 20 weken. Je begint in de eerste 10 weken met Digital Forensics, Human Identification en Cold Case Review. Je maakt kennis met de verschillende onderzoeksmethodieken die kunnen worden ingezet voor Cold Case onderzoek. De nadruk zal liggen op OSINT onderzoek, omdat deze kennis essentieel is voordat je aan de slag gaat met je case. Voor alle vakken komen verschillende gastsprekers uit het werkveld kennis en expertise overdragen. Vervolgens ga je in groepen aan de slag met je eigen aangereikte case en diverse opdrachten binnen de theorievakken.

In de tweede 10 weken ga je verder met Innovation en Toxicology. Hierbij maak je gebruik van je natuurwetenschappelijke en technische kennis in combinatie met nieuwe innoverende technieken om nieuwe inzichten te verkennen binnen de aangereikte zaak of Cold Case problematiek. De vergaarde kennis vanuit het vak Toxicology kan ook hierin worden toegepast. Alle vakken bestaan uit een combinatie van hoor- en werkcolleges. Je krijgt tijdens de hoorcolleges verdiepende kennis in verschillende thema’s en onderwerpen. Vervolgens ga je in de werkcolleges actief aan de slag met een project, vraag of probleem. Kennis wordt aangedragen vanuit verschillende docenten, onderzoekers en experts uit het werkveld. Daarnaast ga je ook aan de slag met praktische vaardigheden. Opgravingen op het onderzoeksterrein in Bentelo en DNA analyses in Deventer met de Sequencer zijn maar een paar voorbeelden van de praktijkgerichte kennis die je gaat opdoen binnen de minor Cold Case.

Alle lessen worden zoveel mogelijk fysiek aangeboden op de verschillende locaties. De minor zal 32+ uren in de week in beslag nemen. De hoeveelheid contacturen per week zal afhankelijk zijn van de hoeveelheid praktijk die in de desbetreffende week plaatsvindt. Je kunt rekening houden met 10-20 contacturen per week, verspreidt over minimaal 3 dagen. Daarnaast ben je zelfstandig bezig met de aangereikte cases en de verschillende opdrachten van de theorievakken. We houden ons aan een strikte geheimhouding en gedragscode. Je werkt via een server aan de aangereikte casus. Alle documenten en vastleggingen worden op deze server bewaard. Al het verrichte werk m.b.t. de aangereikte casus wordt uitgevoerd binnen Saxion. Er mag geen informatie worden opgeslagen op eigen laptops/PC’s of andere devices.

Toetsing

Toetsing

De minor bestaat uit een combinatie van summatieve en formatieve toetsing. Bij summatief toetsen gaat het voornamelijk om het ingeleverde beroepsproduct voor het behalen van je studiepunten, terwijl het bij formatief toetsen vooral draait om de feedback om verder te kunnen ontwikkelen. De toetsing van de minor is gebaseerd op verschillende beroepsproducten. Alle modules zijn verbonden met elkaar maar worden los van elkaar getoetst. Je kunt de volgende type producten verwachten:

 • Evaluatierapportage
 • Presentatie
 • Procesproduct
 • Poster
 • Case Study
 • Literature Review
 • Meetrapport
 • Methodologie Rapport
 • Intelligence Analysis Report
 • Individuele Verantwoording

Tijdens de minor werk je zowel individueel als in (multidisciplinaire) groepen.

Aanvullende informatie

Vóór aanmelding via Kies op Maat dient contact te worden opgenomen met de minor-contactpersoon: Louise Lijcklama à Nijeholt (l.lijcklamaanijeholt@saxion.nl) om na te gaan of er plekken vrij zijn.

Hoe meld ik mij aan?
Het inschrijfproces omtrent een Kies op Maat minor bij Saxion verloopt iets anders dan op de website kiesopmaat.nl staat beschreven.

Hoe gaat het in z’n werk?
Stap 1: download de leerovereenkomst van de Kies op Maat website en laat deze tekenen door de examencommissie van je eigen instelling én teken zelf.
Stap 2: ga naar https://sis.saxion.nl/account# en vul je persoonlijke gegevens in
Stap 3: je ontvangt een automatisch gegenereerde email vanuit IAM met daarin een gebruikersnaam en wachtwoord
Stap 4: ga naar https://sis.saxion.nl, log in met de gebruikersnaam en wachtwoord welke je vanuit IAM hebt ontvangen en meld je aan!
Stap 5: hierna zullen wij jouw aanmelding voor de Kies op Maat minor bij Saxion verder in behandeling nemen

N.B.: Bij 'Uploaden documenten' in de aanmeldportal dien je de volgende documenten te uploaden:

 • Een kopie van je geldige identiteitsbewijs (voor- en achterzijde ID-kaart of de gegevenspagina van je paspoort). Geen rijbewijs!
 • Een kopie van je propedeuse-getuigschrift of een uitdraai van het DUO diplomaregister. Mocht je nog niet in het bezit zijn van het propedeuse-getuigschrift, dan ontvangen wij graag een verklaring van de thuisinstelling waarin staat dat je het getuigschrift voor het starten van de minor gaat behalen.
 • Leerovereenkomst, pagina 1, 2 en 3 (getekend door de examencommissie thuisinstelling én student)

Mocht je hierover vragen hebben, dan horen wij dit graag. Je kan contact opnemen met Servicepoint, 088 – 019 3000.