Kies op maat

Inloggen Menu

Intercultureel werken

Verwerf belangrijke interculturele competenties voor je professionele functioneren

In Nederland werken we in de toekomst meer en meer samen met mensen die een verschillende culturele achtergrond hebben. Dat vraagt om een specifieke wijze van benaderen en communicatie in de omgang met elkaar. Als professional moet je over deze competenties beschikken.

Wat houdt deze minor in?

Om de samenwerking te laten slagen is het daarom nodig om extra communicatieve vaardigheden op te bouwen. Waar je ook gaat werken, in Nederland of in het buitenland: overal krijg je te maken met mensen met een andere culturele achtergrond. Als hulpverlener, docent, collega of leidinggevende. Daarbij nodigen we je uit om je een open, onderzoekende (beroeps)houding aan te leren.

Als professional is het belangrijk om je te verdiepen in de persoon waar je mee of waarvoor je werkt. Dit is in het geval van iemand met een andere culturele achtergrond vaak behoorlijk ingewikkeld en het vereist extra vaardigheden. Deze minor leert je de interculturele competenties, die van belang zijn voor je professionele functioneren. Denk daarbij aan samenwerking met collega’s, ouders van leerlingen, patiënten of klanten met een andere culturele achtergrond. 

Je start met een brede basis rond het thema Intercultureel werken. Daarna verdiep je je in verschillende thema’s die je kunt toepassen op je eigen vakgebied. Denk hierbij aan Interculturele gezondheidszorg, Intercultureel onderwijs, Interculturalisatie. Omdat het in deze minor gaat om het aanleren van een transculturele houding ga je veel oefenen met het observeren van mensen met een andere culturele achtergrond. In werkelijkheid of via filmbeelden. Vervolgens reflecteer je op je eigen culturele achtergrond. Hierover ga je in discussie met elkaar en met de begeleidende docenten. 

Verder maak je je interculturele vaardigheden eigen door veel te oefenen. Dat gebeurt in trainingen. Met interviews, meewerken aan projecten, het schrijven van een artikel en het volgen van een stage werk je aan je competenties.

Ingangseisen

Doelgroep 

Je kunt als voltijd student aan deze minor deelnemen.

Er zijn 5 plekken voor externe (Kies Op Maat) studenten gereserveerd. Om deel te kunnen nemen heb je je propedeutisch examen behaald.

De minor is uitgesloten voor International Business studenten.

Literatuur

De literatuur wordt in de Saxion BISONcatalogusĀ bekend gemaakt.

Rooster

Opzet van de minor

Bij het vak Cultuur leer je culturen te beschrijven en te analyseren. Denk daarbij aan gezins- en familieverbanden, woonvormen, socialisering gewoontes en tradities, spiritualiteit/religie. Daarna staan we stil bij Nederland en de multiculturele samenleving. We behandelen globalisering, de geschiedenis van kolonialisme tot ontwikkelingssamenwerking tot arbeidsmigratie, de verdeling van macht en rijkdom en de invloed op de samenleving, beeldvorming, vooroordelen en discriminatie. 

Bij Communicatieve vaardigheden op het gebied van intercultureel werken kijken we naar verschillende modellen/methodieken om communicatie te analyseren. Na deze module sluiten we het algemene gedeelte af en definieer je opnieuw je doelen met een POP. Hiermee verdiep je je in intercultureel werken in je beroepsveld en kies je een thema. Denk daarbij aan Gezondheid en welzijn, Onderwijs of Bedrijfsleven. Je Praktijkoriëntatie combineer je evt. met een ander vak, met extra aandacht voor de culturele component.

Toetsing

Toetsing

Je persoonlijke portfolio vormt de rode draad van het traject. Daarin besteed je onder meer aandacht aan je eigen culturele achtergrond en socialisatie, je culturele competenties bij aanvang en aan het eind van de minor. Je schrijft een verslag of essay over een thema, op basis van een literatuurstudie en training Together to get there. Je maakt een POP voor praktijkoriƫntatie, plan van aanpak en verslag van je praktijkbezoeken. Na interviews met leden van een andere culturele groep schrijf je een verslag en reflectie. Je past communicatiemodellen toe op een gesprek. Tenslotte houd je presentaties en neem je deel aan projecten. De opdrachten kunnen zowel individueel als gezamenlijk van aard zijn.

Aanvullende informatie

Aanmelden geen Saxion-student:

Neem vóór aanmelding via Kies op Maat contact op met de minorcontactpersonen: Katja Lanting (k.n.lanting@saxion.nl) om na te gaan of er nog plekken vrij zijn.

Hoe meld ik mij aan?

Het inschrijfproces omtrent een Kies op Maat minor bij Saxion verloopt iets anders dan op de website kiesopmaat.nl staat beschreven.

Hoe gaat het in z’n werk?
Stap 1: download de leerovereenkomst van de Kies op Maat website en laat deze tekenen door de examencommissie van je eigen instelling én teken zelf.
Stap 2: ga naar https://sis.saxion.nl/account# en vul je persoonlijke gegevens in
Stap 3: je ontvangt een automatisch gegenereerde email vanuit IAM met daarin een gebruikersnaam en wachtwoord
Stap 4: ga naar https://sis.saxion.nl, log in met de gebruikersnaam en wachtwoord welke je vanuit IAM hebt ontvangen en meld je aan!
Stap 5: hierna zullen wij jouw aanmelding voor de Kies op Maat minor bij Saxion verder in behandeling nemen

N.B.: Bij 'Uploaden documenten' in de aanmeldportal dien je de volgende documenten te uploaden:

  • Een kopie van je geldige identiteitsbewijs (voor- en achterzijde ID-kaart of de gegevenspagina van je paspoort). Geen rijbewijs!
  • Een kopie van je propedeuse-getuigschrift of een uitdraai van het DUO diplomaregister. 
    Mocht je nog niet in het bezit zijn van het propedeuse-getuigschrift, dan ontvangen wij graag een verklaring van de thuisinstelling waarin staat dat je het getuigschrift voor het starten van de minor gaat behalen.
  • Leerovereenkomst, pagina 1, 2 en 3 (getekend door de examencommissie thuisinstelling én student)
  • Origineel Bewijs Betaald Collegegeld van het studiejaar 2024-2025 (beschikbaar vanaf juni). Je kunt dit bewijs, ook als je in termijnen betaalt, aanvragen bij je onderwijsinstelling. Jouw onderwijsinstelling verstuurt het Bewijs Betaald Collegegeld naar Saxion.
    Uiterste inleverdatum bewijs betaald collegegeld is 2 weken voor de start van de minor.

Mocht je hierover vragen hebben, dan horen wij dit graag. Je kan contact opnemen met het Servicepoint, 088 – 019 3000.