Kies op maat

Inloggen Menu

Neuropsychologie

Onderzoek de relatie tussen hersenen en gedrag!

Ben je geïnteresseerd in hoe de hersenen werken en hoe deze onze gedachten, emoties en gedrag bepalen? Wil je graag weten hoe je neuropsychologische problemen kunt onderzoeken, diagnosticeren en behandelen? Dan is de praktijkgerichte minor Neuropsychologie iets voor jou!

Wat houdt deze minor in?

De minor Neuropsychologie is een praktijkgerichte minor die zich richt op het begrijpen van hoe de hersenen en het zenuwstelsel werken en hoe dit invloed heeft op gedrag en emoties. De relatie tussen hersenen en gedrag staat binnen de neuropsychologie centraal. Je gaat je bezighouden met de diagnostiek van gedrags- en/of cognitieve stoornissen als gevolg van neurologische aandoeningen. Denk hierbij aan niet-aangeboren hersenletsel, dementie of ADHD. Tevens voer je een single case-onderzoek uit (onderzoek bij één individu) en ontwikkel je psycho-educatie. Je leert eveneens hoe je oplossingsgerichte behandelgesprekken effectief kunt inzetten en uitvoeren bij een fictief persoon met NAH.

Let op je verwerft in deze minor basisinzicht in de werking van de hersenen en neuropsychologische aandoeningen, maar de nadruk ligt op een praktijkgerichte benadering van neuropsychologie.

Na afronding van deze minor beschik je over de volgende kennis en vaardigheden:

 • Je kunt een neuropsychologisch onderzoek (NPO) voorbereiden en uitvoeren, waarbij je de cognitieve functies evalueert en inzicht krijgt in de aard en de ernst van de problemen.
 • Je adviseert over de consequenties van eventuele beperkingen voor het dagelijkse leven.
 • Je kunt de testresultaten uitwerken, interpreteren en duidelijk schriftelijk en mondeling rapporteren aan de psycholoog.
 • Je ondersteunt bij behandelings- en begeleidingsprocessen, zoals strategietrainingen of de begeleiding van de manier waarop iemand met problemen omgaat.
 • Je ontwikkelt én geeft psycho-educatie, voorlichting en begeleiding aan lotgenoten.
 • Je kunt een single case-onderzoek opzetten, uitvoeren en presenteren.

Ingangseisen

Doelgroep

Je kunt deze minor volgen als je studeert in je derde of vierde jaar. Er wordt een nieuwsgierige, geïnteresseerde, kritische, meedenkende en actieve houding verwacht. In verband met overlap met het eerste en tweede studiejaar van de opleiding Toegepaste Psychologie van Hogeschool Saxion, zijn studenten van deze opleiding uitgesloten van de minor Neuropsychologie.

Deeltijdstudenten mogen ook deelnemen, maar moeten er rekening mee houden dat de lessen en samenwerkingsactiviteiten overdag en/of op meerdere dagen plaatsvinden.

Literatuur

Relevante literatuur
De literatuurlijst vind je voor de start van de minor op studystore.nl. Houd rekening met extra kosten naast de boeken voor het gebruik van testmateriaal voor psychologische testen (maximaal 55 euro).

Rooster

Opzet van de minor

Deze minor bestaat uit de modules:

 • Biologische psychologie
 • Verdieping in de Biologische en Neuropsychologie
 • Diagnostisch Onderzoek Neuropsychologie
 • Praktijkgericht Onderzoek Neuropsychologie
 • Neuropsychologische ziektebeelden vanuit levensloopperspectief
 • Cognitieve revalidatie: training & compensatie

Je krijgt inzicht in zowel de theorie als de praktijk van verschillende werkvelden, symptomen, klinische beelden, diagnostiek, behandeling en zorgcontext, telkens van een andere doelgroep (bijv. kinderen, volwassenen of ouderen, mensen met niet-aangeboren hersenletsel of mensen met Alzheimer).

Een belangrijk deel van deze minor bereidt je voor op de praktijk. Dit kan een training zijn die je zelf ontwikkelt en uitvoert voor een specifieke casus, of een diagnostiekcasus gericht op Neuropsychologisch Onderzoek. Je baseert je hierbij altijd op kennis, die je door praktijkgericht (literatuur)onderzoek opdoet.

De minor bestaat uit een mix van theoriestudie, opdrachten, vaardigheidstraining, verslaglegging, en testafnames bij elkaar en bij een zelf geworven cliënt. De aangeboden werkvormen zijn een combinatie van hoorcolleges, werkcolleges, zelfstudie en zelfstandige uitvoer van diagnostiek, training of onderzoek.

Het is een fulltime minor, waarvan circa 10 contacturen op locatie Deventer en circa 30 zelfstudie-uren per week. Binnen de minor werk je veel in twee- of drietallen en met zelf geworven cliënten. Voor meerdere modules werf je dus zelf cliënten/proefpersonen. De minor is arbeidsintensief en praktijkgericht.

Toetsing

Je opgedane kennis en vaardigheden worden getoetst via een kennistoets, beroepsproducten, verslaglegging aan de hand van casuïstiek en de zelfstandige uitvoering van een assessment.

Relevante literatuur
De literatuurlijst ontvang je vóór aanvang van de minor. Houd ook rekening met extra kosten naast de boeken voor het gebruik van testmateriaal voor psychologische testen (maximaal 55 euro).

Aanvullende informatie

Aanmelden geen Saxion-student:

Neem vóór aanmelding via Kies op Maat contact op via saxion-minoren.ama@saxion.nl om na te gaan of er nog plekken vrij zijn.

Hoe meld ik mij aan?

Het inschrijfproces omtrent een Kies op Maat minor bij Saxion verloopt iets anders dan op de website kiesopmaat.nl staat beschreven.

Hoe gaat het in z’n werk?
Stap 1: download de leerovereenkomst van de Kies op Maat website en laat deze tekenen door de examencommissie van je eigen instelling én teken zelf.
Stap 2: ga naar https://sis.saxion.nl/account# en vul je persoonlijke gegevens in
Stap 3: je ontvangt een automatisch gegenereerde email vanuit IAM met daarin een gebruikersnaam en wachtwoord
Stap 4: ga naar https://sis.saxion.nl, log in met de gebruikersnaam en wachtwoord welke je vanuit IAM hebt ontvangen en meld je aan!
Stap 5: hierna zullen wij jouw aanmelding voor de Kies op Maat minor bij Saxion verder in behandeling nemen

N.B.: Bij 'Uploaden documenten' in de aanmeldportal dien je de volgende documenten te uploaden:

 • Een kopie van je geldige identiteitsbewijs (voor- en achterzijde ID-kaart of de gegevenspagina van je paspoort). Geen rijbewijs!
 • Een kopie van je propedeuse-getuigschrift of een uitdraai van het DUO diplomaregister. 
  Mocht je nog niet in het bezit zijn van het propedeuse-getuigschrift, dan ontvangen wij graag een verklaring van de thuisinstelling waarin staat dat je het getuigschrift voor het starten van de minor gaat behalen.
 • Leerovereenkomst, pagina 1, 2 en 3 (getekend door de examencommissie thuisinstelling én student)
 • Origineel Bewijs Betaald Collegegeld van het studiejaar 2024-2025 (beschikbaar vanaf juni). Je kunt dit bewijs, ook als je in termijnen betaalt, aanvragen bij je onderwijsinstelling. Jouw onderwijsinstelling verstuurt het Bewijs Betaald Collegegeld naar Saxion.
  Uiterste inleverdatum bewijs betaald collegegeld is 2 weken voor de start van de minor.

Mocht je hierover vragen hebben, dan horen wij dit graag. Je kan contact opnemen met het Servicepoint, 088 – 019 3000.