Kies op maat

Inloggen Menu

Neuropsychologie

Welke relatie is er tussen je hersenen en je gedrag?

Neuropsychologie is een vrij jong vakgebied, waarin je nog veel kunt ontdekken en experimenteren. En dat is precies wat jou bij deze minor te wachten staat. De voortdurend nieuwe ontwikkelingen zorgen voor een zeer interessante minor, waarbij we garanderen dat je gefascineerd raakt door ons allerbelangrijkste orgaan: de hersenen.

Wat houdt deze minor in?

Bij de neuropsychologie staat de relatie tussen de hersenen en het gedrag centraal. Je gaat je bezighouden met de diagnostiek en behandeling van gedragsstoornissen als gevolg van hersenstoornissen. Denk daarbij aan niet-aangeboren hersenletsel, dementie, ADHD of psychiatrische stoornissen. Samenwerking met andere vakdisciplines is daarbij van groot belang, juist om goede verbanden te kunnen leggen en nieuwe ontdekkingen te doen. Dit maakt de neuropsychologie een zeer complex vakgebied, maar tegelijk ook een van de boeiendste en meest uitdagende disciplines binnen de psychologie.

Na afronding van deze minor beschik je over de volgende kennis en vaardigheden:

 • Je kunt een neuropsychologisch onderzoek (NPO) voorbereiden en uitvoeren, waarbij je de cognitieve functies evalueert en inzicht krijgt in de aard en de ernst van de problemen.
 • Je adviseert over de consequenties van eventuele beperkingen voor het dagelijkse leven.
 • Je kunt de testresultaten uitwerken, interpreteren en duidelijk schriftelijk en mondeling terug rapporteren aan de psycholoog.
 • Je ondersteunt bij behandelings- en begeleidingsprocessen, zoals strategietrainingen of de begeleiding van de manier waarop iemand met problemen omgaat.
 • Je geeft psycho-educatie, voorlichting en begeleiding aan lotgenoten.

Aanvullende informatie

Geen Saxion-student?

 • Neem vóór aanmelding via Kies op Maat contact op via saxion-minoren.ama@saxion.nl en vraag of er nog plek is.
 • Zorg ervoor dat je leerovereenkomst bij Saxion is vóór de einddatum van de aanmeldperiode.

Hoe meld ik mij aan?
Het inschrijfproces omtrent een Kies op Maat minor bij Saxion verloopt iets anders dan op de website kiesopmaat.nl staat beschreven.

Hoe gaat het in z’n werk?
Stap 1: download de leerovereenkomst van de Kies op Maat website en laat deze tekenen door de examencommissie van je eigen instelling én teken zelf.
Stap 2: ga naar https://sis.saxion.nl/account# en vul je persoonlijke gegevens in
Stap 3: je ontvangt een automatisch gegenereerde email vanuit IAM met daarin een gebruikersnaam en wachtwoord
Stap 4: ga naar https://sis.saxion.nl, log in met de gebruikersnaam en wachtwoord welke je vanuit IAM hebt ontvangen en meld je aan!
Stap 5: hierna zullen wij jouw aanmelding voor de Kies op Maat minor bij Saxion verder in behandeling nemen

N.B.: Bij 'Uploaden documenten' in de aanmeldportal dien je de volgende documenten te uploaden:

 • Een kopie van je geldige identiteitsbewijs (voor- en achterzijde ID-kaart of de gegevenspagina van je paspoort). Geen rijbewijs!
 • Een kopie van je propedeuse-getuigschrift of een uitdraai van het DUO diplomaregister. Mocht je nog niet in het bezit zijn van het propedeuse-getuigschrift, dan ontvangen wij graag een verklaring van de thuisinstelling waarin staat dat je het getuigschrift voor het starten van de minor gaat behalen.
 • Leerovereenkomst, pagina 1, 2 en 3 (getekend door de examencommissie thuisinstelling én student)
 • Origineel Bewijs Betaald Collegegeld. Je kunt dit bewijs, ook als je in termijnen betaalt, aanvragen bij je thuisinstelling. Verdere informatie hierover volgt nog.

Mocht je hierover vragen hebben, dan horen wij dit graag. Je kan contact opnemen met het Saxion Servicepoint, 088 – 019 3000.

Ingangseisen

Doelgroep

Je kunt deze minor volgen als je studeert in je 3e of 4e jaar. Er wordt een nieuwsgierige, geïnteresseerde, kritische, meedenkende en actieve houding verwacht.

Deeltijdstudenten mogen ook deelnemen, maar moeten er rekening mee houden dat de lessen en samenwerkingsactiviteiten overdag en/of op meerdere dagen plaatsvinden. De minor wordt alleen in deeltijd aangeboden bij voldoende studenten.

Toetsing

Toetsing

Je opgedane kennis en vaardigheden worden getoetst via beroepsproducten, verslaglegging aan de hand van casuïstiek, praktische vaardigheidstoetsen en de zelfstandige uitvoering van een assessment.

Literatuur

Relevante literatuur
De literatuurlijst is bij aanvang van de minor te vinden in Studystore.nl. Houd ook rekening met kosten voor het gebruik van testmateriaal van psychologische testen (maximaal 55 euro).

Rooster

Opzet van de minor

Tijdens deze minor volg je een aantal modules:. Theorie over de verschillende werkvelden, neuropathologie, symptomen, klinische beelden, diagnostiek, behandeling en zorgcontext van telkens een andere doelgroep. Het kan dan gaan om kinderen, volwassenen en ouderen, mensen met niet-aangeboren hersenletsel en mensen met psychiatrische stoornissen of symptomen.

Een belangrijk deel van deze minor bereid je voor op de praktijk: Dit kan een training zijn, de je zelf ontwikkelt en uitvoert voor een specifieke casus, of een diagnostiekcasus gericht op Neuropsychologisch Onderzoek, je baseert je hierbij altijd op kennis, dat je door praktijkgericht (literatuur)onderzoek opdoet.

De minor bestaat uit een mix van theoriestudie, opdrachten, vaardigheidstraining, verslaglegging, testafnames bij elkaar en bij een zelf geworven cliënt, en een training. De aangeboden werkvormen zijn een combinatie van hoorcolleges, werkcolleges, intervisiebijeenkomsten, zelfstudie en zelfstandige uitvoer van diagnostiek, training of onderzoek.