Kies op maat

Inloggen Menu

Bedrijfskunde voor HR

Wil jij de business goed kennen en begrijpen?

Als HR-adviseur of -manager van nu kent de organisatie waarin je werkt geen geheimen. Je weet wat de organisatie-uitdagingen zijn en wat de klanten vragen van het bedrijf. Je begrijpt waar het management van wakker ligt en kunt dat vertalen in passend HR-beleid. Je krijgt de bagage die nodig is om een business partner te worden die weet hoe je van toegevoegde waarde kan zijn, die inzicht heeft in de bedrijfsstrategie en bedrijfsprocessen en dat kan vertalen naar effectief personeelsmanagement.

Leerdoelen

Wat leer je? 

Je leert signalen uit de business te herkennen en samenhang te zien tussen verschillende disciplines en afdelingen in de organisatie. Je kunt (HR-)uitdagingen benaderen vanuit een breder perspectief en begrijpt dat ontwikkelingen in de markt, de productie(technologie) en/of de omgeving van groot belang zijn voor een passend HRM-beleid. Als je de rol van business partner effectief wilt invullen, dan is het noodzakelijk de ’business’ goed te kennen en te begrijpen. Je gaat, in theorie en praktijk, uitgebreid in op aspecten als bedrijfsprocessen, informatievoorziening, logistiek, investeringen, kosten & baten, marketing en projectmatig werken.

Persoonlijke effectiviteit
Doordat je gaat werken voor een opdrachtgever en je dus theorie en praktijk direct met elkaar verbindt, is er geen sprake van een schoolse aanpak. Je besteedt veel aandacht aan ‘persoonlijke effectiviteit’: het gaat niet alleen om het maken van plannen en voorstellen, het doet er ook toe hoe je ze presenteert en gaat uitvoeren. Je leert hoe je je gesprekspartner of opdrachtgever mee laat gaan in je voorstellen. Daarnaast word je uitgedaagd om je keuzeliteratuur op een creatieve manier te delen met de andere deelnemers: lef te ontwikkelen, jezelf uit te dagen en kennis met elkaar te delen.

Aanvullende informatie

Geen Saxion-student?

 • Neem vóór aanmelding via Kies op Maat contact op via saxion-minoren.ama@saxion.nl en vraag of er nog plek is.
 • Neem contact op met de contactpersoon voor nadere informatie en een (telefonische) intake.
 • Zorg ervoor dat je leerovereenkomst bij Saxion is vóór de einddatum van de aanmeldperiode.

Hoe meld ik mij aan?
Het inschrijfproces omtrent een Kies op Maat minor bij Saxion verloopt iets anders dan op de website kiesopmaat.nl staat beschreven.

Hoe gaat het in z’n werk?
Stap 1: download de leerovereenkomst van de Kies op Maat website en laat deze tekenen door de examencommissie van je eigen instelling én teken zelf.
Stap 2: ga naar https://sis.saxion.nl/account# en vul je persoonlijke gegevens in
Stap 3: je ontvangt een automatisch gegenereerde email vanuit IAM met daarin een gebruikersnaam en wachtwoord
Stap 4: ga naar https://sis.saxion.nl, log in met de gebruikersnaam en wachtwoord welke je vanuit IAM hebt ontvangen en meld je aan!
Stap 5: hierna zullen wij jouw aanmelding voor de Kies op Maat minor bij Saxion verder in behandeling nemen

N.B.: bij 'Uploaden documenten' in de aanmeldportal dien je de volgende documenten te uploaden:

 • Een kopie van je geldige identiteitsbewijs (voor- en achterzijde ID-kaart of de gegevenspagina van je paspoort). Geen rijbewijs!
 • Een kopie van je propedeuse-getuigschrift of een uitdraai van het DUO diplomaregister. Mocht je nog niet in het bezit zijn van het propedeuse-getuigschrift, dan ontvangen wij graag een verklaring van de thuisinstelling waarin staat dat je het getuigschrift voor het starten van de minor gaat behalen.
 • Leerovereenkomst, pagina 1, 2 en 3 (getekend door de examencommissie thuisinstelling én student)
 • Origineel Bewijs Betaald Collegegeld. Je kunt dit bewijs, ook als je in termijnen betaalt, aanvragen bij je thuisinstelling. Verdere informatie hierover volgt nog.

Mocht je hierover vragen hebben, dan horen wij dit graag. Je kan contact opnemen met het Saxion Servicepoint, 088 – 019 3000.

Ingangseisen

Doelgroep 

Deze minor is met name bedoeld voor studenten (van een HRM-opleiding) die zich meer willen verdiepen in bedrijfskundige thema’s. Studenten van andere opleidingen met brede belangstelling voor 'de business' zijn ook toelaatbaar (en welkom!). Onderdeel van de inschrijving voor deze minor is een intakegesprek om te kijken of deze minor past bij jouw ambities en verwachtingen. 

De lesdagen zijn in principe op dinsdag, woensdag en donderdag.

Toetsing

Toetsing

Je opgedane kennis en vaardigheden worden getoetst via schriftelijke toetsen, opdrachten, presentaties en assessments. Bij de afronding word je tijdens een gesprek en een presentatie beoordeeld op je persoonlijke effectiviteit.

Literatuur

Relevante literatuur

Relevante literatuur Je bestudeert literatuur die je wordt aangereikt. Daarnaast kies je een drietal titels als keuzeliteratuur. Voor de bedrijfsopdracht zoek je verdiepende literatuur die aansluit bij de opdracht. De ‘Managementklassieker’ kies je uit een lijst die beschikbaar wordt gesteld. Het ‘out of the box’-boek kan vrij worden gekozen.

Rooster

Opzet van de minor

Naast drie lesdagen per week, bestudeer je de lesstof en werk je een dag per week in een projectgroep aan een bedrijfskundige uitdaging. De projectgroep adviseert een externe opdrachtgever. Tijdens de lessen krijg je theorie aangereikt, bespreek je de voortgang, deel je ervaringen, bespreek je mijlpalen en presenteer je de resultaten.

 • Projectmanagement
  Je stelt een projectplan op, voert dit projectmatig uit en rapporteert mijlpalen.
 • Marketing
  Je bestudeert de theorie en beschrijft marketingbeleid en –activiteiten.
 • Bedrijfseconomie
  Je bestudeert de theorie, analyseert en presenteert het jaarverslag van de opdrachtgever.
 • Logistiek & bedrijfsprocessen
  Naast literatuur is er een bedrijfsbezoek en lezing van een gastdocent.
 • Informatiemanagement en management control
  Welke informatie is nodig, hoe wordt die verzameld en gebruikt binnen een organisatie? Je verwerkt de theorie in een opdracht.
 • Persoonlijke effectiviteit
  Je leert analytische en probleemoplossende technieken en presentatievaardigheden. Je krijgt inzicht in je persoonlijke effectiviteit door reflectie, intervisie, presentaties en de opdracht.
 • Diverse bedrijfsbezoeken
  We bezoeken een viertal bedrijven waar we de theorie en praktijk met elkaar kunnen verbinden.