Kies op maat

Inloggen Menu

Loopbaancoaching & Training

Hoe help je mensen loopbaankeuzes te maken?

Loopbaanontwikkeling wordt steeds belangrijker in een arbeidsmarkt waar, door voortdurende dynamiek, elke werknemer zich staande moet weten te houden. Flexibilisering van de arbeidsmarkt en technologische ontwikkelingen maken werk en loopbanen onvoorspelbaar. Daarnaast willen werknemers graag een beroep uitoefenen dat echt bij hun kwaliteiten en passies past. Begeleiding bij het maken van de juiste keuze is dan geen overbodige luxe.

Wat houdt deze minor in?

In deze minor staan werknemers, studenten en werkzoekenden met een loopbaanvraag centraal. Je leert hoe je een individueel en groepsgewijs loopbaantraject kunt opzetten en (e-)coachings- en trainersvaardigheden om deze trajecten goed te kunnen uitvoeren. Om een goed loopbaantraject te kunnen opzetten en begeleiden is het ook belangrijk om te begrijpen wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van werk (denk hierbij aan globalisering, flexibilisering, technologisering) en om basiskennis te hebben van theorieën rondom loopbanen en loopbaancoaching.

Als je de minor succesvol afrondt beschik je over de volgende competenties:

 • Je kent de theoretische en methodische achtergronden van loopbaanontwikkeling.
 • Je hebt kennis van de ontwikkelingen op het gebied van beroepen/functies en informatiekunde en kunt dit vertalen naar de aanpak van een loopbaantraject.
 • Je kunt een individueel loopbaanbegeleidingstraject vormgeven en een loopbaantraining opzetten.
 • Je beheerst (e-)coachings- en trainersvaardigheden om cliënten adequaat te kunnen begeleiden bij hun loopbaanvraag.
 • Je hebt inzicht in het managen van een caseload en het toepassen van gedragscodes en de principes van doorverwijzing.
 • Je kent je eigen kwaliteiten en leervragen en weet hoe jij effectief kunt zijn als coach en trainer.

Ingangseisen

Doelgroep

Je kunt deze minor volgen als je de propedeuse hebt gehaald van een van de volgende opleidingen:

 • Human Resource Management 
 • Toegepaste Psychologie
 • Social Work
 • Pabo
 • Opleidingskunde
 • Sociaal Juridische Dienstverlening

Belangrijk is een zekere mate van bagage qua gespreksvoering en groepsbegeleiding en enige kennis op het gebied van psychologie en arbeid. Heb je een andere maar relevante achtergrond, dan kun je voor intekening contact opnemen met de minorcontactpersoon.

Deeltijdstudenten mogen ook deelnemen, maar moeten er rekening mee houden dat de lessen en samenwerkingsactiviteiten overdag en/of op meerdere dagen plaatsvinden. De minor wordt alleen in deeltijd aangeboden bij voldoende studenten.

Rooster

Opzet van de minor

De minor bestaat uit 4 onderdelen:

Theoretische lijn

 • Loopbaantheorieën
 • Loopbaanpsychologie
 • Ontwikkelingen op het gebied van arbeid, samenleving en globalisering
 • Ontwikkelingen op het gebied van beroep, functie en technologie
 • Verdiepende thema's

Methodische lijn coaching

 • Opzetten en uitvoeren van een loopbaantraject met een cliënt
 • Coachingstechnieken
 • E-coachingstechnieken

Methodische lijn training

 • Opzetten en uitvoeren van een training op het gebied van loopbaanbegeleiding
 • Trainersvaardigheden

Professionele ontwikkeling

 • Ontdekken van het werkveld en de professie
 • Ontdekken en benoemen van eigen professionele effectiviteit en ineffectiviteit
 • Intervisie m.b.t. coaching en training

De inhoud van de minor sluit zoveel mogelijk aan bij de eisen die worden gesteld aan certificering van loopbaancoaches. Mocht je ambitie hebben om in dit vakgebied te willen werken, dan leg je met deze minor de ideale basis hiervoor.

Toetsing

Toetsing

Er wordt een mix van toetsvormen gebruikt. Dit betreft zowel kennistoetsen, assessments, werkstukken en beroepsproducten.

Aanvullende informatie

Geen Saxion-student?

 • Neem vóór aanmelding via Kies op Maat contact op via saxion-minoren.ama@saxion.nl en vraag of er nog plek is.
 • Zorg ervoor dat je leerovereenkomst bij Saxion is vóór de einddatum van de aanmeldperiode.

Hoe meld ik mij aan?
Het inschrijfproces omtrent een Kies op Maat minor bij Saxion verloopt iets anders dan op de website kiesopmaat.nl staat beschreven.

Hoe gaat het in z’n werk?
Stap 1: download de leerovereenkomst van de Kies op Maat website en laat deze tekenen door de examencommissie van je eigen instelling én teken zelf.
Stap 2: ga naar https://sis.saxion.nl/account# en vul je persoonlijke gegevens in
Stap 3: je ontvangt een automatisch gegenereerde email vanuit IAM met daarin een gebruikersnaam en wachtwoord
Stap 4: ga naar https://sis.saxion.nl, log in met de gebruikersnaam en wachtwoord welke je vanuit IAM hebt ontvangen en meld je aan!
Stap 5: hierna zullen wij jouw aanmelding voor de Kies op Maat minor bij Saxion verder in behandeling nemen

N.B.: Bij 'Uploaden documenten' in de aanmeldportal dien je de volgende documenten te uploaden:

 • Een kopie van je geldige identiteitsbewijs (voor- en achterzijde ID-kaart of de gegevenspagina van je paspoort). Geen rijbewijs!
 • Een kopie van je propedeuse-getuigschrift of een uitdraai van het DUO diplomaregister. Mocht je nog niet in het bezit zijn van het propedeuse-getuigschrift, dan ontvangen wij graag een verklaring van de thuisinstelling waarin staat dat je het getuigschrift voor het starten van de minor gaat behalen.
 • Leerovereenkomst, pagina 1, 2 en 3 (getekend door de examencommissie thuisinstelling én student)

Mocht je hierover vragen hebben, dan horen wij dit graag. Je kan contact opnemen met het Saxion Servicepoint, 088 – 019 3000.