Kies op maat

Inloggen Menu

Psychodiagnostiek

Psychodiagnostiek in de praktijk

Wanneer je onderzoek doet naar de psyche van iemand, kun je hem of haar helpen bij het maken van gefundeerde keuzes. Ook helpt dit inzicht bij het maken van een behandelplan of advies. In deze minor leer je wat psychodiagnostisch onderzoek inhoudt, hoe je het kunt inzetten in de praktijk en op welke manier je om kunt gaan met gegevens die uit deze onderzoeken komen.

Wanneer je de minor succesvol doorloopt, beschik je over de volgende kennis en vaardigheden:

 • Kennis over en afnemen van een kinderpsychologisch onderzoek
 • Kennis over en afnemen van een neuropsychologisch onderzoek
 • Kennis en afnemen van de top 20 in Nederland afgenomen psychologische tests
 • Theoretische kennis over juridische aspecten en ethische aspecten van de psychodiagnostiek/  toegepaste psychologie

Na afronding van de minor heb je meer inzicht in de juridische en ethische aspecten van de psychodiagnostiek/ toegepaste psychologie. Je weet hoe je een diagnostische cyclus doorloopt op het gebeid van kinderpsychologie en neuropsychologisch onderzoek . Daarnaast verwerf je inzicht in de top 20 van de meest afgenomen tests, vooral uit het GGZ domein.

Ingangseisen

Je kunt deze minor alleen volgen als je je propedeuse hebt behaald van een HBO-opleiding Toegepaste psychologie. Selectie vindt plaats aan de hand van voorgeschiedenis beschreven in een motivatiebrief. 

Geen Saxion-student?

 • Neem vóór aanmelding via Kies op Maat contact op via saxion-minoren.ama@saxion.nl en vraag of er nog plek is.
 • Zorg ervoor dat je leerovereenkomst bij Saxion is vóór de einddatum van de aanmeldperiode.

Rooster

Je bent tijdens de duur van de minor minimaal drie dagen aanwezig op school. Naast een theoretische basis, doe je ook veel praktijkervaringen op. We verwachten daarin een actieve houding en bijdrage van jou als student. Je volgt onderwijs en doet ervaringen op met de volgende vakgebieden:

 • Kinderpsychologisch onderzoek
 • Neuropsychologisch onderzoek
 • Ethische en juridische aspecten
 • (Klinische) testkennis

Je werkt aan gerichte vraagstellingen uit de praktijk, waarbij je veelal in duo’s werkt. Dit kunnen medestudenten zijn, maar je gaat ook aan de slag met een ‘echte’ cliënt. Je draagt daarbij zelf actief een cliënt aan. Tijdens de praktijklessen staat het praktisch handelen centraal.

Toetsing

Door middel van assessments, werkstukken en (open boek) tentamens, zullen je kennis en vaardigheden worden getoetst.

Relevante literatuur
De literatuurlijst is bij aanvang van de minor te vinden in Blackboard en staat in de welkomsbrief. Houd daarnaast rekening met kosten voor het gebruik van testmateriaal van psychologische testen (maximaal   ? ? euro).

Aanvullende informatie

Geen Saxion-student?

 • Neem vóór aanmelding via Kies op Maat contact op via saxion-minoren.ama@saxion.nl en vraag of er nog plek is.
 • Neem contact op met de contactpersoon voor nadere informatie en een (telefonische) intake.
 • Zorg ervoor dat je leerovereenkomst bij Saxion is vóór de einddatum van de aanmeldperiode.

Hoe meld ik mij aan?
Het inschrijfproces omtrent een Kies op Maat minor bij Saxion verloopt iets anders dan op de website kiesopmaat.nl staat beschreven.

Hoe gaat het in z’n werk?
Stap 1: download de leerovereenkomst van de Kies op Maat website en laat deze tekenen door de examencommissie van je eigen instelling én teken zelf.
Stap 2: ga naar https://sis.saxion.nl/account# en vul je persoonlijke gegevens in
Stap 3: je ontvangt een automatisch gegenereerde email vanuit IAM met daarin een gebruikersnaam en wachtwoord
Stap 4: ga naar https://sis.saxion.nl, log in met de gebruikersnaam en wachtwoord welke je vanuit IAM hebt ontvangen en meld je aan!
Stap 5: hierna zullen wij jouw aanmelding voor de Kies op Maat minor bij Saxion verder in behandeling nemen

N.B.: bij 'Uploaden documenten' in de aanmeldportal dien je de volgende documenten te uploaden:

 • Een kopie van je geldige identiteitsbewijs (voor- en achterzijde ID-kaart of de gegevenspagina van je paspoort). Geen rijbewijs!
 • Een kopie van je propedeuse-getuigschrift of een uitdraai van het DUO diplomaregister. Mocht je nog niet in het bezit zijn van het propedeuse-getuigschrift, dan ontvangen wij graag een verklaring van de thuisinstelling waarin staat dat je het getuigschrift voor het starten van de minor gaat behalen.
 • Leerovereenkomst, pagina 1, 2 en 3 (getekend door de examencommissie thuisinstelling én student)

Mocht je hierover vragen hebben, dan horen wij dit graag. Je kan contact opnemen met het Saxion Servicepoint, 088 – 019 3000.