Kies op maat

Inloggen Menu

Armoede, Schuldhulpverlening & Participatie

Welke psychosociale oorzaken en gevolgen spelen er rond het hebben van schulden? Hoe werken communicatiepatronen en machtsverhoudingen in relatie tot mensen met schulden? Welke maatschappelijke oorzaken van problematische schulden zijn er?

Bij het ondersteunen van mensen met schulden help je met het opstellen en onderhouden van een budgetplan en onderhandel je effectief met schuldeisers. Op efficiënte wijze verwerk je een groot aantal vragen. Daarnaast motiveer en enthousiasmeer je mensen om hun schulden te beheersen of te overwinnen.

Je leert op microniveau communicatiepatronen en machtsverhoudingen binnen relaties herkennen en benoemen. Op macroniveau word je je bewust van de maatschappelijke oorzaken en effecten van problematische schulden en armoede. Je leert inspelen op toekomstige ontwikkelingen in de samenleving.

Je kunt straks cliënten helpen hun financiële huishouding op orde te krijgen en te houden. Je kunt ook effectieve gesprekken voeren met schuldeisers en andere professionals in een samenwerkingsnetwerk. Vanuit een grondige analyse pleeg je effectief de juiste interventies. Daarbij motiveer en enthousiasmeer je mensen. Je leert een voet tussen de deur te zetten en deze daar net zo lang te houden tot mensen opendoen.

Ingangseisen

Aan deze verdiepende minor kun je alleen deelnemen als vierdejaars student. Je moet je P en de praktijkstage van het derde leerjaar behaald hebben.

Omdat de lessen uitsluitend plaatsvinden op dinsdag, kun je als deeltijdstudent ook aansluiten.

Deze minor is oorspronkelijk bedoeld voor studenten die een Social Work opleiding volgen en al beschikken over basisvaardigheden en basiskennis op het gebied van methodisch werken en professionele gespreksvoering in de zorg-, hulp- of sociaaljuridische dienstverlening.

Twijfel je of je voldoende basis hebt om de minor succesvol te kunnen volgen? Neem dan voorafgaand aan je aanmelding contact op met de contactpersoon van deze minor.

Ben je student van een andere opleiding dan Social Work, neem dan altijd vooraf contact op om af te stemmen of je voldoende theorie- en praktijkervaring hebt om te kunnen deelnemen.

Rooster

Opzet van de minor

De minor bestaat uit twee onderdelen. In het onderdeel "hulpverleningscyclus" werk je in kleine groepjes aan beroepsproducten die kenmerkend zijn voor de praktijk van de schuldhulpverlening. Een voorbeeld van zo’n beroepsproduct is een onderhandelingsgesprek met een schuldeiser of een intakegesprek met een weinig gemotiveerde cliënt.

In het onderdeel “innovatie” richt je je op onderzoek en verbetering van de uitvoeringspraktijk van de schuldhulpverlening. Het eindproduct dat je levert is een essay en een presentatie voor vakgenoten.

Toetsing

Toetsing 

Je kennis en vaardigheden worden op drie manieren getoetst:

  • kennistoets;
  • portfolio Integrale Schuldhulpverlening;
  • presentatie en essay (innovatie).

Aanvullende informatie

Aanmelden niet Saxion student:

Deelname aan de minor
Externe studenten dienen er voor te zorgen dat hun leerovereenkomst voor de einddatum van de intekenperiode bij Saxion beschikbaar is.

Vóór aanmelding via Kies op Maat dient contact te worden opgenomen met de minor-contactpersoon: Willemijn van de Stadt (w.vandestadt@saxion.nl ) om na te gaan of er plekken vrij zijn.

Hoe meld ik mij aan?
Het inschrijfproces omtrent een Kies op Maat minor bij Saxion verloopt iets anders dan op de website kiesopmaat.nl staat beschreven.

Hoe gaat het in z’n werk?
Stap 1: download de leerovereenkomst van de Kies op Maat website en laat deze tekenen door de examencommissie van je eigen instelling én teken zelf.
Stap 2: ga naar https://sis.saxion.nl/account# en vul je persoonlijke gegevens in
Stap 3: je ontvangt een automatisch gegenereerde email vanuit IAM met daarin een gebruikersnaam en wachtwoord
Stap 4: ga naar https://sis.saxion.nl, log in met de gebruikersnaam en wachtwoord welke je vanuit IAM hebt ontvangen en meld je aan!
Stap 5: hierna zullen wij jouw aanmelding voor de Kies op Maat minor bij Saxion verder in behandeling nemen

N.B.: Bij 'Uploaden documenten' in de aanmeldportal dien je de volgende documenten te uploaden:

  • Een kopie van je geldige identiteitsbewijs (voor- en achterzijde ID-kaart of de gegevenspagina van je paspoort). Geen rijbewijs!
  • Een kopie van je propedeuse-getuigschrift of een uitdraai van het DUO diplomaregister. Mocht je nog niet in het bezit zijn van het propedeuse-getuigschrift, dan ontvangen wij graag een verklaring van de thuisinstelling waarin staat dat je het getuigschrift voor het starten van de minor gaat behalen.
  • Leerovereenkomst, pagina 1, 2 en 3 (getekend door de examencommissie thuisinstelling én student)

Mocht je hierover vragen hebben, dan horen wij dit graag. Je kan contact opnemen met het Saxion Servicepoint, 088 – 019 3000.