Kies op maat

Inloggen Menu

Armoede, Schuldhulpverlening & Participatie

Leer om mensen goed te ondersteunen bij geldzorgen, armoede en schulden

In deze minor leer je werken met één van de meest voorkomende en belemmerende problemen in de zorg, hulp- en dienstverlening, namelijk financiële problemen. Je leert hoe je kunt werken met mensen die langdurige en chronische stress ervaren door geldzorgen, armoede of schulden. Je kan zelf ervaren hoe dat is, in een serious game. Je leert hoe je stress-sensitief kunt werken, mensen beter kunt leren omgaan met geld en hoe je overlegt met schuldeisers. Ook leer je welke mogelijkheden wet- en regelgeving jou geven om mensen met schulden te ondersteunen en de schulden te helpen oplossen.

Wat houdt deze minor in?

Welke psychosociale oorzaken en gevolgen spelen er rond het hebben van schulden? Welke maatschappelijke oorzaken van problematische schulden zijn er? Hoe ga je om met stress die mensen ervaren en de impact van schulden op andere leefgebieden en participatie bemoeilijken? Op deze en andere vragen krijg je antwoorden in de minor ASP! 

Daarnaast train je je financiële en gespreksvaardigheden om armoede, schulden en geldzorgen te signaleren en bespreekbaar te maken. Je helpt mensen met het opstellen van een budgetplan en motiveert hen om het nieuwe bestedingsgedrag vol te houden. Je zoekt binnen de juridische wet- en regelgeving naar een redelijk en verantwoord voorstel en onderhandelt met de schuldeisers om tot een oplossing van de schulden te komen.

Ook vorm je een onderbouwde visie en bedenk je een innovatieve oplossing voor een zelf gekozen actuele kwestie in de beroepspraktijk. Je legt een verband met armoede-, schulden- en/of participatiebeleid op lokaal en landelijk/politiek niveau.

Ingangseisen

Doelgroep

Je moet je P behaald hebben. Voltijd- en deeltijdstudenten die affiniteit hebben met hulp- en dienstverlening aan mensen met financiële problemen. Een basis in gespreksvaardigheden is wenselijk, maar niet noodzakelijk. Twijfel je, neem gerust contact op met de contactpersoon van deze minor.

Literatuur

Ervaringen

 

Studenten zeggen over deze minor:

 • “Chille lessen, voldoende hulp, goede feedback.”
 • “Er wordt genoeg tijd genomen om alle stof uit te leggen. Je mag veel vragen stellen en krijgt goed antwoord.”
 • “Docenten zijn aandachtig en denken met je mee.”
 • “Veel geleerd tijdens de lessen. Gastcolleges waren leuk en interessant. Met name het bezoek aan de Stadsbank.”
 • “Inhoud portfolio sluit aan op de kennistoets.”
 • “Presentatie samen maken is leuk en creatief.”
 • “Fijn dat er veel ruimte was om zelf aan de slag te gaan. Consult altijd mogelijk.”
 • “Consulten voor de presentatie en het essay waren top!”

Rooster

Opzet van de minor

In het eerste en tweede kwartiel van de minor volg je theorie- en vaardigheidslessen rondom de thema’s armoede, schuldhulpverlening, stress-sensitief werken, sociale zekerheid en participatie. Verschillende professionals uit de beroepspraktijk komen ook lessen verzorgen. Denk aan een gerechtsdeurwaarder, bewindvoerder, consulent werk en inkomen, schuldhulpverlener. Tijdens de serious game ‘1 uur in de bijstand’ (nieuw per september 2024) kruip je in de huid van een echtpaar om zelf te ervaren hoe het is om geldzorgen en stress te hebben!

Er wordt naar gestreefd de lessen op 1 dag, de dinsdag, te roosteren. Deeltijdstudenten kunnen door hun werk in de praktijk leren van ervaringen. Voltijdstudenten krijgen naast de lessen aanvullende praktijkopdrachten. Een relevante stage- of vrijwilligersplek is zeer welkom, maar niet vereist voor deelname aan de minor. Beroepsproducten mogen, na overleg en akkoord van de docenten, in de praktijk uitgevoerd worden.

Naast de lessen werk je veel zelf (zelfstudie) aan beroepsproducten, bijvoorbeeld een intakegesprek, een onderhandelingsgesprek met een schuldeiser, een budgetplan, een schuldregelingsvoorstel. De kennis en vaardigheden, die daarvoor nodig zijn, krijg je aangereikt en oefen je in de lessen. Daarnaast bereid je je voor op een kennistoets, doe je onderzoek voor het schrijven van een essay en werk je samen in een groepje aan een presentatie die je gaat uitvoeren in het tweede kwartiel.

Toetsing

Toetsing 

Je kennis en vaardigheden worden op drie manieren getoetst:

 • kennistoets;
 • portfolio met beroepsproducten;
 • presentatie (groep) en essay (individueel).

Aanvullende informatie

Aanmelden niet Saxion student:

Deelname aan de minor
Externe studenten dienen er voor te zorgen dat hun leerovereenkomst voor de einddatum van de intekenperiode bij Saxion beschikbaar is.

Vóór aanmelding via Kies op Maat dient contact te worden opgenomen met de minor-contactpersoon: Willemijn van de Stadt (w.vandestadt@saxion.nl ) om na te gaan of er plekken vrij zijn.

Hoe meld ik mij aan?
Het inschrijfproces omtrent een Kies op Maat minor bij Saxion verloopt iets anders dan op de website kiesopmaat.nl staat beschreven.

Hoe gaat het in z’n werk?
Stap 1: download de leerovereenkomst van de Kies op Maat website en laat deze tekenen door de examencommissie van je eigen instelling én teken zelf.
Stap 2: ga naar https://sis.saxion.nl/account# en vul je persoonlijke gegevens in
Stap 3: je ontvangt een automatisch gegenereerde email vanuit IAM met daarin een gebruikersnaam en wachtwoord
Stap 4: ga naar https://sis.saxion.nl, log in met de gebruikersnaam en wachtwoord welke je vanuit IAM hebt ontvangen en meld je aan!
Stap 5: hierna zullen wij jouw aanmelding voor de Kies op Maat minor bij Saxion verder in behandeling nemen

N.B.: Bij 'Uploaden documenten' in de aanmeldportal dien je de volgende documenten te uploaden:

 • Een kopie van je geldige identiteitsbewijs (voor- en achterzijde ID-kaart of de gegevenspagina van je paspoort). Geen rijbewijs!
 • Een kopie van je propedeuse-getuigschrift of een uitdraai van het DUO diplomaregister. Mocht je nog niet in het bezit zijn van het propedeuse-getuigschrift, dan ontvangen wij graag een verklaring van de thuisinstelling waarin staat dat je het getuigschrift voor het starten van de minor gaat behalen.
 • Leerovereenkomst, pagina 1, 2 en 3 (getekend door de examencommissie thuisinstelling én student)
 • Origineel Bewijs Betaald Collegegeld van het studiejaar 2024-2025 (beschikbaar vanaf juni). Je kunt dit bewijs, ook als je in termijnen betaalt, aanvragen bij je onderwijsinstelling. Jouw onderwijsinstelling verstuurt het Bewijs Betaald Collegegeld naar Saxion.
  Uiterste inleverdatum bewijs betaald collegegeld is 2 weken voor de start van de minor.

Mocht je hierover vragen hebben, dan horen wij dit graag. Je kan contact opnemen met het Saxion Servicepoint, 088 – 019 3000.