Kies op maat

Inloggen Menu

Geschiedenis

Enthousiaste docenten nemen je bij de hand tijdens een tocht langs verschillende historische tijdvakken. De minor biedt een overzicht van de hele geschiedenis vanaf de Oudheid tot en met het heden.

Bron afbeelding: https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/RP-P-OB-82.055

In het kort

Met deze minor kun je je kennis van de geschiedenis weer eens grondig opfrissen en uitbouwen. Enthousiaste docenten nemen je bij de hand tijdens een tocht door verschillende tijdvakken uit de westerse geschiedenis. Gedurende de minor krijg je globaal de hele geschiedenis voorgeschoteld vanaf de oudheid tot en met het heden. 

Om niet alleen de feiten juist op een rijtje te krijgen, maar om ook de historische context beter te begrijpen, worden de typische geschiedenisvakken omlijst met beeld en geluid door bijdrages vanuit de vakken kunstgeschiedenis en muziekgeschiedenis. Daarnaast is er circa 1 keer per 3 weken een (verplichte) excursie naar een museum om de feiten beeld te geven. 

Tot slot wordt bij de vakken 'historiografie en onderzoek' en 'historisch onderzoek' de basis gelegd om intellectueel weerbaarder te worden en te leren onderbouwen waarom bepaalde zaken in de geschiedschrijving zijn zoals ze zijn, of juist niet zijn.

Leerdoelen

Wat leer je?

Door het vergroten van je kennis krijg je beter op de loop van de geschiedenis en de invloed daarvan op het heden. Je leert de historische component binnen actuele vraagstukken binnen jouw vakgebied beter te zien en te hanteren bij het komen tot nieuwe inzichten/ oplossingen. Daarnaast word je intellectueel meer weerbaar door kennis van de verschillende filosofische tradities. Je leert hoe je historisch onderzoek doet. Zo krijg je ook vaardigheden om primaire bronnen (archief) en secundaire bronnen op waarde te schatten. Je leert historische feiten tot historische sensaties om te vormen door kennis van kunstgeschiedenis en muziekgeschiedenis in samenhang met kennis over de algemene loop der geschiedenis.

Aanvullende informatie

Deelname aan de minor
Externe studenten dienen er voor te zorgen dat hun leerovereenkomst voor de einddatum van de intekenperiode bij Saxion beschikbaar is.

Nadere informatie maximum aantal deelnemers
We hanteren een maximum van 32 deelnemers.

Vóór
aanmelding via Kies op Maat dient contact te worden opgenomen met de minor-contactpersoon: Paul Hilferink (p.g.m.hilferink@saxion.nl) / 088-0193056 of 06-19073421 om na te gaan of er plekken vrij zijn.

Voor actuele informatie kijk op: www.minorgeschiedenis.nl

Hoe meld ik mij aan?

! Let op: dit is het aanmeldproces voor NIET-Saxion studenten !

Het inschrijfproces omtrent een Kies op Maat minor bij Saxion verloopt iets anders dan op de website kiesopmaat.nl staat beschreven.

Hoe gaat het in z’n werk?

Stap 1: download de leerovereenkomst van de Kies op Maat website en laat deze tekenen door de examencommissie van je eigen instelling én teken zelf.
Stap 2: ga naar https://sis.saxion.nl/account# en vul je persoonlijke gegevens in
Stap 3: je ontvangt een automatisch gegenereerde email vanuit IAM met daarin een gebruikersnaam en wachtwoord
Stap 4: ga naar https://sis.saxion.nl, log in met de gebruikersnaam en wachtwoord welke je vanuit IAM hebt ontvangen en meld je aan!
Stap 5: hierna zullen wij jouw aanmelding voor de Kies op Maat minor bij Saxion verder in behandeling nemen

N.B.: Bij 'Uploaden documenten' in de aanmeldportal dien je de volgende documenten te uploaden:

  • Een kopie van je geldige identiteitsbewijs (voor- en achterzijde ID-kaart of de gegevenspagina van je paspoort). Geen rijbewijs!
  • Een kopie van je propedeuse-getuigschrift of een uitdraai van het DUO diplomaregister. Mocht je nog niet in het bezit zijn van het propedeuse-getuigschrift, dan ontvangen wij graag een verklaring van de thuisinstelling waarin staat dat je het getuigschrift voor het starten van de minor gaat behalen.
  • Leerovereenkomst, pagina 1, 2 en 3 (getekend door de examencommissie thuisinstelling én student)
  • Origineel Bewijs Betaald Collegegeld. Je kunt dit bewijs, ook als je in termijnen betaalt, aanvragen bij je thuisinstelling. Verdere informatie hierover volgt nog.

Mocht je hierover vragen hebben, dan horen wij dit graag. Je kan contact opnemen met de Saxion Cursistenregistratie, telefoonnummer: 088 – 019 1808.

Ingangseisen

Doelgroep

  • Voltijd studenten Pabo met een propedeuse zijn van harte welkom. Geschiedenis tijdens je pabo opleiding spitst zich doorgaans toe op de vaderlandse geschiedenis. Er valt alleen zo veel meer te leren wanneer je deze vanuit een internationaler perspectief bekijkt.
  • Daarnaast staat de minor open voor HBO-studenten met een propedeuse. Ook studenten die geen pabo-achtergrond hebben is het toegestaan om de minor te volgen. We hebben inmiddels al studenten van bijna alle type opleidingen en uit alle hoeken van het land mogen ontvangen. Denk aan journalistiek, archeologie, commerciële-economie, vastgoed en makelaardij, mediaopleidingen, bouwkunde, sociaal-juridische dienstverlening, accountancy en bestuurskunde.
  • Studenten van de tweedegraads lerarenopleiding anders dan ‘geschiedenis’.

Toetsing

Toetsing

Iedere kennismodule wordt afgesloten met een schriftelijke toets. De vakken ‘historiografie en onderzoek en ‘historisch onderzoek’ sluit je af met een paper. De excursies worden afgetekend. De biografiestudie sluit je af met een paper.

Literatuur

De literatuur wordt in Blackboard bekend gemaakt.

Rooster

Opzet

Twee lesdagen in Deventer (maandag en donderdag) en de derde dag een excursie (woensdag).

We behandelen de belangrijke perioden uit de geschiedenis: de Klassieke Oudheid, de Middeleeuwen, de Vroeg Moderne Tijd, de periode van de Revoluties, Ideologieën en Wereldoorlogen en de westerse geschiedenis van 1945 tot nu. Speciale aandacht is er voor Kunst- en muziekgeschiedenis en een historisch persoon die je door een biografiestudie beter leert kennen. Tenslotte staan we stil bij Historiografie en onderzoek en Historisch onderzoek. Wanneer je onderzoek doet moet je de juiste onderzoeksvraag kunnen stellen. Vervolgens moet je de juiste bronnen vinden en deze dan weer op de juiste manier interpreteren om uiteindelijk tot een degelijk verslag te komen. Met deze kennis merk je dat je ook in het dagelijks leven anders tegen de wereld aan zal kijken.

De lessen zijn klassikaal. Daarnaast moet je 200-300 pagina’s per week lezen. We gaan regelmatig op excursie naar een museum in Nederland en ondernemen een 2 of 3-daagse reis naar een historisch interessante locatie in het nabije buitenland (kosten circa 199 euro). Deze reis kan wellicht op een dinsdag of vrijdag vallen. Bij de excursies geldt een aanwezigheidsplicht van 70% of 90% indien je niet mee gaat op de trip naar het buitenland. Toegang tot de Nederlandse musea betaal je zelf. Voor het vervoer kun je je OV-kaart gebruiken.