Kies op maat

Inloggen Menu

Montessori

Wil jij je verdiepen in het montessorionderwijs? Schrijf je dan in!

Het montessorionderwijs is gebaseerd op het gedachtegoed van Maria Montessori. Je maakt kennis met de pedagogische en didactische visie van Maria Montessori en de montessorimaterialen. Je loopt stage op een montessorischool. Hedendaagse inzichten beinvloeden het montessorionderwijs. Je onderzoekt vanuit welk perspectief montessorischolen aan hun onderwijsconcept werken en vormt zo ook je eigen perspectief op montessorionderwijs. Je verbindt theorie en praktijk en leert om op een inspirerende en innovatieve wijze les te geven vanuit een moderne visie op montessori onderwijs.

Wat houdt deze minor in?

Je neemt deel aan de opleiding Montessori Basisbekwaam en maakt kennis met de visie van Maria Montessori, de montessorimaterialen en het klassenmanagement op een montessorischool. Die kennis en vaardigheden zet je in als je werkt in een heterogene groep op je stageschool. Je leert hoe observeren en signaleren het uitgangspunt vormen voor de begeleiding van de kinderen in je stagegroep.

Het montessorionderwijs bestaat al meer dan 100 jaar in Nederland. Je zou verwachten dat er een eenduidige uitvoering van het montessoriconcept bestaat. Niets is minder waar. Montessorischolen in Nederland passen de ideeën van Maria Montessori op hun eigen manier toe. De vraag is in hoeverre dat een goed idee is. Wanneer kun je jezelf eigenlijk montessorischool noemen? Wat maakt een school tot een montessorischool? In je onderzoek staan deze vragen centraal.

In deze minor ben je zowel praktisch als onderzoekend aan het werk. Tijdens je stage breng je in praktijk wat je tijdens de bijeenkomsten leert en in je onderzoek verdiep je je verder in het montessoriconcept. Heb je de minor afgerond, dan ontvang je een certificaat waarop de behaalde modules staan beschreven. Je kunt daarna de opleiding Montessori Basisbekwaam vervolgen. Dit kan zowel aansluitend op je minor als daarna. De geldigheid van het certificaat van de montessoriminor is 5 jaar.

Ingangseisen

Doelgroep

Om deel te nemen aan deze minor moet je minimaal in het bezit zijn van je propedeuse en in het derde jaar van een pabo- of een opleiding pedagogiek zitten.

Literatuur

Pelgrom, E. & Hendriksen, J.
En nú: Montessori!
2018
Holten: AVE.IK

Rooster

Opzet van de minor

De minor Montessori start jaarlijks in september en duurt 6 maanden. Je volgt in deze periode alle bijeenkomsten van de opleiding Montessori basisbekwaam. Dit doe je samen met montessorileraren en Saxion-studenten.

Lesdag: woensdag van 16.00 - 19.30 uur (ongeveer 10 bijeenkomsten).
Locatie: Deventer/Enschede.
Je maakt de taken die tijdens de opleiding verstrekt worden.

Naast deze bijeenkomsten zullen er ook andere contactmomenten zijn. Deze gaan over onderzoek, observeren en materialen. Deze worden ook op woensdag gepland.

Je loopt 2 of 3 dagen per week stage op een montessorischool, in een vaste groep (minimaal 45 dagen). Je gaat zelf op zoek naar een stageschool en stemt je keuze met ons af voordat deze definitief wordt. Je montessoriopleider bezoekt je 1 keer in de groep en geeft je feedback. Je gaat 2 weken (of 2 keer 1 week) op bezoek bij een andere montessorischool: bij voorkeur in het buitenland. Wij helpen je met het vinden van een geschikte school of scholen.

Je voert een onderzoek uit dat een koppeling heeft met het lectoraat Vernieuwend Onderwijs van Saxion. Je wordt begeleid door een onderzoeker van het lectoraat. Je brengt een bezoek aan de AMI (Association Montessori International) in Amsterdam en neemt daar een interview af.

Je verwerkt al je ervaringen in een eindopdracht die je ook presenteert.

Toetsing

Je voert de taken uit die je tijdens de bijeenkomsten van de Montessoriopleiding krijgt. Die taken worden beoordeeld door je montessoriopleider. Je houdt een stagelogboek bij. Dat logboek overhandig je aan en bespreek je met je montessoriopleider.

De eindopdracht bestaat uit twee delen:

  1. een schriftelijke weergave van je praktijkonderzoek;
  2. een eigen, geschreven perspectief op het montessori onderwijs

De eindopdracht wordt beoordeeld door je montessoribegeleider van het lectoraat Vernieuwingsonderwijs. Je presenteert je praktijkonderzoek aan je collega minorstudenten en eventueel andere belangstellenden.

Aanvullende informatie

Aanmelden voor niet-Saxion student:

Vóór aanmelding via Kies op Maat dient contact te worden opgenomen met de minor-contactpersoon: Jaap de Brouwer (j.debrouwer@saxion.nl) om na te gaan of er plekken vrij zijn.

Hoe meld ik mij aan?
Het inschrijfproces omtrent een Kies op Maat minor bij Saxion verloopt iets anders dan op de website kiesopmaat.nl staat beschreven.

Hoe gaat het in z’n werk?
Stap 1: download de leerovereenkomst van de Kies op Maat website en laat deze tekenen door de examencommissie van je eigen instelling én teken zelf.
Stap 2: ga naar https://sis.saxion.nl/account# en vul je persoonlijke gegevens in
Stap 3: je ontvangt een automatisch gegenereerde email vanuit IAM met daarin een gebruikersnaam en wachtwoord
Stap 4: ga naar https://sis.saxion.nl, log in met de gebruikersnaam en wachtwoord welke je vanuit IAM hebt ontvangen en meld je aan!
Stap 5: hierna zullen wij jouw aanmelding voor de Kies op Maat minor bij Saxion verder in behandeling nemen

N.B.: Bij 'Uploaden documenten' in de aanmeldportal dien je de volgende documenten te uploaden:

  • Een kopie van je geldige identiteitsbewijs (voor- en achterzijde ID-kaart of de gegevenspagina van je paspoort). Geen rijbewijs!
  • Een kopie van je propedeuse-getuigschrift of een uitdraai van het DUO diplomaregister. Mocht je nog niet in het bezit zijn van het propedeuse-getuigschrift, dan ontvangen wij graag een verklaring van de thuisinstelling waarin staat dat je het getuigschrift voor het starten van de minor gaat behalen.
  • Leerovereenkomst, pagina 1, 2 en 3 (getekend door de examencommissie thuisinstelling én student)
  • Origineel Bewijs Betaald Collegegeld van het studiejaar 2024-2025 (beschikbaar vanaf juni). Je kunt dit bewijs, ook als je in termijnen betaalt, aanvragen bij je onderwijsinstelling. Jouw onderwijsinstelling verstuurt het Bewijs Betaald Collegegeld naar Saxion.
    Uiterste inleverdatum bewijs betaald collegegeld is 2 weken voor de start van de minor.

Mocht je hierover vragen hebben, dan horen wij dit graag. Je kan contact opnemen met het Saxion Servicepoint, 088 – 019 3000.