Kies op maat

Inloggen Menu

Oriƫntatie leraar basisonderwijs

Enthousiaste docenten van de pabo en leraren van de basisschool laten je ervaren hoe boeiend en veelzijdig het beroep leraar basisonderwijs is. Je ontwikkelt pedagogische- en didactische vaardigheden die je tijdens je stage in de basisschool toepast in de praktijk.

In het kort

Met deze minor kun je je interesse in het beroep leraar basisonderwijs gaan onderzoeken. Je neemt deel aan bepaalde onderdelen van het studieprogramma deeltijd pabo eerste jaar. Je volgt de thema’s Veilige Leeromgeving en Stimulerende leeromgeving. Hierin maak je kennis met pedagogiek en met de didactiek van verschillende vakken.
In de praktijk krijg je de mogelijkheid lessen te geven, waardoor je je pedagogische- en didactische vaardigheden verder kunt ontwikkelen.
Verder volg je ook enkele vakken uit de Kennis- en vaardighedenlijn, zoals Rekenen-Wiskunde en Pedagogiek-Onderwijskunde, Beeldende vorming, Muziek, Handschriftontwikkeling, bewegingsonderwijs, Dans/drama

Leerdoelen

Wat leer je?

In de thema’s Veilige leeromgeving en Stimulerende leeromgeving staat het beroep van leraar centraal. Je leert pedagogische- en didactische vaardigheden, zodat je een veilige- en stimulerende leeromgeving kunt herkennen en vormgeven. Je gaat ervaren dat het motiveren van leerlingen, het opbouwen van een relatie en het goed lesgeven essentieel is voor het optimaal leren van leerlingen.

Een leraar basisonderwijs kan niet zonder parate kennis en basale vaardigheden. Tijdens deze minor volg je de vakken Rekenen-Wiskunde en Pedagogiek- Onderwijskunde, Beeldende vorming, Muziek, Handschriftontwikkeling, bewegingsonderwijs, Dans/drama.

Tijdens Professionele Ontwikkeling ga je je visie op onderwijs verder ontwikkelen en breng je je eigen ontwikkeling tijdens je oriëntatie als leraar basisonderwijs in kaart.

Ingangseisen

Doelgroep

De minor staat open voor HBO-studenten met een propedeuse, die interesse hebben in het beroep leraar basisonderwijs. De minor kan een mooie aanvulling zijn op je huidige studie.

Na de minor kun je ervoor kiezen om de verkorte opleiding tot leraar basisonderwijs (pabo) in zijn geheel af te ronden bij de deeltijdpabo van Saxion. Dat betekent dat je binnen anderhalf tot twee jaar als bevoegd leraar voor de klas staat. Je kunt dan lesgeven aan alle groepen in het primair onderwijs, speciaal (basis)onderwijs, speciaal voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs in Nederland. Met de toenemende vraag naar leraren is de kans op een baan groot. Je kunt starten met het vervolg van de opleiding wanneer je in het bezit bent van je bachelordiploma.

Rooster

Opzet

Eén lesdag in Deventer. De lesdag is maandag van 8.30 – 15.45 uur.
Hiernaast minimaal 14 stagedagen, 7 stagedagen per kwartiel.
De bijeenkomsten worden gegeven in de vorm van hoor- en werkcolleges.

Kwartiel 1:

 • Thema Veilige leeromgeving
 • Kennislijn: Rekenen-Wiskunde A
 • Beroepsvaardigheden en Expressie: Beeldende vorming, Muziek, Handschriftontwikkeling, Bewegingsonderwijs en Dans/drama
 • Werkplekleren (stage)
 • Professionele ontwikkeling

Kwartiel 2:

 • Thema Stimulerende leeromgeving
 • Kennislijn: Pedagogiek- Onderwijskunde A
 • Beroepsvaardigheden en Expressie: Beeldende vorming, Muziek, Handschriftontwikkeling, Bewegingsonderwijs en Dans/drama
 • Werkplekleren (stage)
 • Professionele ontwikkeling

Toetsing

De thema’s worden afgesloten met een beroepsproduct en een thematoets. Het beroepsproduct is een verslag en heeft altijd een stagecomponent. De thematoets is een presentatie of een verslag, waarin je vanuit een theoretisch kader je pedagogisch- en didactisch handelen verantwoordt.

De vakken van de kennislijn worden afgesloten met een digitale toets.
Professionele ontwikkeling wordt afgesloten met een Portfolio en een peerreview.
Tijdens de bijeenkomsten Beroepsvaardigheden en expressie worden vaardigheden geoefend en is aanwezigheid (80%) verplicht.
De beroepspraktijk wordt afgesloten met een evaluatie.

De behaalde vakken geven vrijstelling in het eerste studiejaar als je overweegt na je huidige studie je opleiding leraar basisonderwijs te gaan volgen. (De vakken blijven 5 jaar geldig, tenzij er inhoudelijk grote wijzigingen zijn.)

Aanvullende informatie

Aanmelden niet Saxion-student:

Deelname aan de minor
Externe studenten dienen er voor te zorgen dat hun leerovereenkomst voor de einddatum van de intekenperiode bij Saxion beschikbaar is.

Hoe meld ik mij aan?
Het inschrijfproces omtrent een Kies op Maat minor bij Saxion verloopt iets anders dan op de website kiesopmaat.nl staat beschreven.

Hoe gaat het in z’n werk?
Stap 1: download de leerovereenkomst van de Kies op Maat website en laat deze tekenen door de examencommissie van je eigen instelling én teken zelf.
Stap 2: ga naar https://sis.saxion.nl/account# en vul je persoonlijke gegevens in
Stap 3: je ontvangt een automatisch gegenereerde email vanuit IAM met daarin een gebruikersnaam en wachtwoord
Stap 4: ga naar https://sis.saxion.nl, log in met de gebruikersnaam en wachtwoord welke je vanuit IAM hebt ontvangen en meld je aan!
Stap 5: hierna zullen wij jouw aanmelding voor de Kies op Maat minor bij Saxion verder in behandeling nemen

N.B.: Bij 'Uploaden documenten' in de aanmeldportal dien je de volgende documenten te uploaden:

 • Een kopie van je geldige identiteitsbewijs (voor- en achterzijde ID-kaart of de gegevenspagina van je paspoort). Geen rijbewijs!
 • Een kopie van je propedeuse-getuigschrift of een uitdraai van het DUO diplomaregister. Mocht je nog niet in het bezit zijn van het propedeuse-getuigschrift, dan ontvangen wij graag een verklaring van de thuisinstelling waarin staat dat je het getuigschrift voor het starten van de minor gaat behalen.
 • Leerovereenkomst, pagina 1, 2 en 3 (getekend door de examencommissie thuisinstelling én student)

Mocht je hierover vragen hebben, dan horen wij dit graag. Je kan contact opnemen met het Saxion Servicepoint, 088 – 019 3000.