Kies op maat

Inloggen Menu

Recht

Korte samenvatting:

In de minor Recht verwerf je kennis en vaardigheden die van grote waarde zijn in je toekomstige beroep en in je dagelijks leven!

In het kort: 

De minor Recht is bedoeld voor de nieuwsgierige hbo-student die wil weten hoe ons rechtssysteem werkt en hoe het recht de samenleving beïnvloedt. Dit klinkt misschien wat abstract, maar bedenk je dat je als hbo-professional zowel in je beroep als in je dagelijks leven vaak met het recht in aanraking komt. Denk aan het aangaan van een arbeids- of koopovereenkomst of aan het aanvragen van een vergunning of een subsidie. Zelfs wanneer je in het huwelijk treedt of kinderen krijgt zijn er rechtsregels.

In de minor Recht doe je kennis op en leer je juridische informatie te vinden en te beoordelen. Je leert deze te gebruiken bij het analyseren en oplossen van praktijkgerichte vraagstukken. Daarbij kan het om zéér uiteenlopende vraagstukken gaan. Hoe leg je de afspraken met een zakenrelatie vast, zodat je risico’s uitsluit of tot een minimum beperkt? Welke haken en ogen zitten er aan de arbeidsovereenkomst die een potentiële werkgever je voorlegt?

Je doet praktische vaardigheden op waarmee je de door jou gevonden oplossing kunt onderbouwen en presenteren, zowel schriftelijk als mondeling.

Kortom: deze minor draagt bij aan de competentieontwikkeling van studenten van uiteenlopende majors én je doet kennis en vaardigheden op die binnen vrijwel elke beroepspraktijk van waarde zijn.

https://www.youtube.com/watch?v=DNri6YDXQ-A

Leerdoelen

Wat leer je?

Na een algemene introductie in het recht en de juridische kernbegrippen, maak je kennis met onder meer het staatsrecht, bestuursrecht, strafrecht, privaatrecht, arbeidsrecht, personen- en familierecht en sociaal zekerheidsrecht. Je leert juridische informatie te vinden en te beoordelen, waarna je deze gebruikt bij het analyseren en oplossen van praktijkgerichte vraagstukken. Vervolgens leer je de door jou gevonden oplossing te onderbouwen en te presenteren.

In de minor Recht draait het uitdrukkelijk niet om het verwerven van kennis alleen. We besteden ook aandacht aan vaardigheden zoals analyseren, argumenteren en adviseren. We leggen de nadruk op de beheersing van de Nederlandse taal, zowel schriftelijk (door te lezen en te schrijven) als mondeling (door te luisteren en te spreken), zodat je leert om je boodschap nauwkeurig af te stemmen op je doelgroep. 

Aanvullende informatie

Deelname aan de minor
Externe studenten dienen er voor te zorgen dat hun leerovereenkomst voor de einddatum van de intekenperiode bij Saxion beschikbaar is. 

Vóór aanmelding via Kies op Maat dient contact te worden opgenomen met de minor-contactpersoon: Meike Ates-Nijkrake (m.nijkrake@saxion.nl) om na te gaan of er plaatsen vrij zijn.

Hoe meld ik mij aan?

! Let op: dit is het aanmeldproces voor NIET-Saxion studenten !

Het inschrijfproces omtrent een Kies op Maat minor bij Saxion verloopt iets anders dan op de website kiesopmaat.nl staat beschreven.

Hoe gaat het in z’n werk?

Stap 1: download de leerovereenkomst van de Kies op Maat website en laat deze tekenen door de examencommissie van je eigen instelling én teken zelf.
Stap 2: ga naar https://sis.saxion.nl/account# en vul je persoonlijke gegevens in
Stap 3: je ontvangt een automatisch gegenereerde email vanuit IAM met daarin een gebruikersnaam en wachtwoord
Stap 4: ga naar https://sis.saxion.nl, log in met de gebruikersnaam en wachtwoord welke je vanuit IAM hebt ontvangen en meld je aan!
Stap 5: hierna zullen wij jouw aanmelding voor de Kies op Maat minor bij Saxion verder in behandeling nemen

N.B.: Bij 'Uploaden documenten' in de aanmeldportal dien je de volgende documenten te uploaden:

  • Een kopie van je geldige identiteitsbewijs (voor- en achterzijde ID-kaart of de gegevenspagina van je paspoort). Geen rijbewijs!
  • Een kopie van je propedeuse-getuigschrift of een uitdraai van het DUO diplomaregister. Mocht je nog niet in het bezit zijn van het propedeuse-getuigschrift, dan ontvangen wij graag een verklaring van de thuisinstelling waarin staat dat je het getuigschrift voor het starten van de minor gaat behalen.
  • Leerovereenkomst, pagina 1, 2 en 3 (getekend door de examencommissie thuisinstelling én student)
  • Origineel Bewijs Betaald Collegegeld. Je kunt dit bewijs, ook als je in termijnen betaalt, aanvragen bij je thuisinstelling. Verdere informatie hierover volgt nog.

Mocht je hierover vragen hebben, dan horen wij dit graag. Je kan contact opnemen met de Saxion Cursistenregistratie, telefoonnummer: 088 – 019 1808.

Ingangseisen

Doelgroep: 

Deze minor is toegankelijk voor iedere hbo-student die in het bezit is van het propedeusegetuigschrift.* Wil je een juridische basis leggen zodat je in je latere beroepspraktijk in multidisciplinair verband kunt samenwerken binnen een bedrijf of (overheids)organisatie? Wil je eenvoudige juridische vraagstukken zelfstandig kunnen oplossen? Of ben je eenvoudigweg benieuwd naar je rechten en plichten ten opzichte van andere burgers en de overheid? Teken je dan vooral in voor de minor Recht!

Volg jij bijvoorbeeld een opleiding binnen de gezondheidszorg of binnen het technische domein en zie jij een toekomst voor je als zelfstandig ondernemer? Of ben jij die student die een bestuurskundige of een ruimtelijke opleiding volgt en ben je nieuwsgierig naar de werkzaamheden van een bestuursjurist? Of staat juist het ondernemerschap centraal in je opleiding en wil jij je toeleggen op het sluiten van contracten en arbeidsovereenkomsten? Dan ben je bij de minor Recht aan het juiste adres!

*Deze minor is niet toegankelijk voor studenten van de volgende opleidingen: Sociaal-Juridische Dienstverlening / Hogere juridische opleiding, HBO-Rechten, Human Resource Management en Vastgoed en Makelaardij

Toetsing

Toetsing:

Een deel van de modulen sluit je af met een schriftelijk tentamen. Het andere deel sluit je af met een werkstuk (vaak een beroepsproduct), eventueel gecombineerd met een assessment.

Rooster

Opzet:

In de minor Recht zoeken we aansluiting bij jouw belevingswereld door tijdens de lessen vraagstukken uit je toekomstige beroepspraktijk en je dagelijks leven te behandelen. Je volgt kennisvakken en je neemt deel aan vaardigheidstrainingen, zodat je uiteindelijk eenvoudige beroepsproducten kunt beoordelen, opstellen en presenteren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het beoordelen van en het adviseren over een arbeidscontract of het schrijven van een bezwaarschrift.

De minor Recht wordt gegeven door een team docenten dat deels actief is in de juridische beroepspraktijk. Dit maakt dat er in de lessen veel aandacht is voor praktijkvoorbeelden en dat je werkt aan echte beroepsproducten. Je krijgt de kans om bij projecten vragen uit je eigen beroepscontext of uit je persoonlijke leven in te brengen. Op deze manier kun je de minor laten aansluiten bij je interesses. De docenten dagen je uit om je een semester ‘onder te dompelen’ in de wereld van het recht, een prachtig uitstapje met waarde voor de toekomst!