Kies op maat

Inloggen Menu

Your Legal Life

Deze  minor  loopt  langs  jouw  juridische levensweg!

In elke levensfase kom je in aanraking met juridische vraagstukken. Your Legal Life is de minor die via de levensloop van de wieg tot het graf deze vraagstukken belicht met aandacht voor fiscale en internationale aspecten.

Wat houdt deze minor in?

Via de gemiddelde levensloop van natuurlijke personen worden levensfases en  -situaties  belicht vanuit juridisch, fiscaal en internationaal perspectief.

Zo gaan de modules in deze minor in juridische perspectief via de jeugd en het aangaan van  relaties naar wijzen waarop je in je levensonderhoud kunt voorzien. Het kopen en in eigendom verkrijgen van een woning wordt  in het kader van vastgoedverkeer bekeken,  waarbij ook aandacht  wordt besteed aan nieuwe technologieën . Verder wordt verdiepend gekeken naar erfrecht in relatie tot estateplanning.
Bij elke van deze elementen uit de levensloop worden fiscale aspecten en internationale regels en verhoudingen belicht.

Tot slot wordt nog een bijzonder danwel actueel onderwerp,  passend bij ieder van onderdeel van deze minor  in het schijnwerpers gezet.

Aanvullende informatie

Geen Saxion-student

  • Neem vóór aanmelding via Kies op Maat contact op met de minorcontactpersonen: Sandra E. Faber (s.e.faber@saxion.nl) om na te gaan of er nog plekken vrij zijn.
  • Zorg ervoor dat je leerovereenkomst bij Saxion is vóór de einddatum van de aanmeldperiode.

Hoe meld ik mij aan?
Het inschrijfproces omtrent een Kies op Maat minor bij Saxion verloopt iets anders dan op de website kiesopmaat.nl staat beschreven.

Hoe gaat het in z’n werk?
Stap 1: download de leerovereenkomst van de Kies op Maat website en laat deze tekenen door de examencommissie van je eigen instelling én teken zelf.
Stap 2: ga naar https://sis.saxion.nl/account# en vul je persoonlijke gegevens in
Stap 3: je ontvangt een automatisch gegenereerde email vanuit IAM met daarin een gebruikersnaam en wachtwoord
Stap 4: ga naar https://sis.saxion.nl, log in met de gebruikersnaam en wachtwoord welke je vanuit IAM hebt ontvangen en meld je aan!
Stap 5: hierna zullen wij jouw aanmelding voor de Kies op Maat minor bij Saxion verder in behandeling nemen

N.B.: Bij 'Uploaden documenten' in de aanmeldportal dien je de volgende documenten te uploaden:

  • Een kopie van je geldige identiteitsbewijs (voor- en achterzijde ID-kaart of de gegevenspagina van je paspoort). Geen rijbewijs!
  • Een kopie van je propedeuse-getuigschrift of een uitdraai van het DUO diplomaregister. Mocht je nog niet in het bezit zijn van het propedeuse-getuigschrift, dan ontvangen wij graag een verklaring van de thuisinstelling waarin staat dat je het getuigschrift voor het starten van de minor gaat behalen.
  • Leerovereenkomst, pagina 1, 2 en 3 (getekend door de examencommissie thuisinstelling én student)
  • Origineel Bewijs Betaald Collegegeld. Je kunt dit bewijs, ook als je in termijnen betaalt, aanvragen bij je thuisinstelling. Verdere informatie hierover volgt nog.

Mocht je hierover vragen hebben, dan horen wij dit graag. Je kan contact opnemen met het Servicepoint, 088 – 019 3000.

Ingangseisen

Deze minor heeft als doelgroep studenten vanuit de opleidingen HBO-rechten, Sociaal Juridische Dienstverlening en Fiscaal Recht & Economie.

Toetsing

Toetsing vindt plaats middels schriftelijk toetsen en het uitvoeren van een praktische opdracht. De vorm waarin deze opdracht wordt uitgevoerd kan bestaan uit verzamelen en presenteren van informatie, het doen van juridisch onderzoek of  het uitbrengen van advies in een concrete praktijksituatie.

Rooster

Opzet van de minor

De minor is onderverdeeld in zes modules van elk 5 EC. De modules behandelen aspecten van jeugdrecht, familierecht  waarbij het relatierecht centraal staat, arbeids/ondernemingsrecht in relatie tot  het voorzien in levensonderhoud, vastgoedverkeer en digitalisering (bijvoorbeeld blockchain)  en tot slot een verdieping in het erfrecht gevolgd door een  inleiding in estateplanning.

Relevante fiscale regelingen worden in meer of  mindere mate (afhankelijk van het onderwerp)  aan iedere module gekoppeld,  zodat  bij  ieder onderdeel  van deze minor de relatie van civielrechtelijke en het fiscaalrechtelijke aspecten bij ieder onderdeel wordt gelegd.

Ook is er de nodige aandacht  voor internationale en euregionale  aspecten in verschillende modules.
Bij elke onderwerp hoort ook een praktische opdracht, welke is gerelateerd aan de betreffende module.
Deze opdrachten worden groepsgewijs uitgevoerd en waar mogelijk worden deze opdrachten gekoppeld aan actualiteiten van dat moment.