Kies op maat

Inloggen Menu

Circulaire Economie (locatie Deventer)

De belangstelling voor de Circulaire Economie groeit snel in het bedrijfsleven en bij de overheid. Iedereen begrijpt dat we samen zullen moeten werken aan meer duurzame oplossingen op het gebied van materiaal- en energiegebruik. Maar hoe werkt een Circulaire Economie en welke principes passen daarbij? Hoe richten we onze verdienmodellen in? Hoe voorkomen we dat materialen hun waarde verliezen en weggegooid worden?

Vaak zijn er vele technische oplossingen beschikbaar om meer duurzaam te ondernemen. In deze minor concentreren we ons op het daadwerkelijk organiseren en implementeren van die technische oplossingen, en het organiseren van de waardecreatie die hierbij hoort. Samen met opdrachtgevers uit de praktijk ga jij hen helpen met het ontwikkelen van een Circulair businessmodel, waarbij je de geleerde theorie direct in de praktijk kunt brengen. Dat vraagt om creativiteit, affiniteit met duurzaamheid, ondernemerschap en doorzettingsvermogen. Ga samen met ons de uitdaging aan.

Nieuwsgierig geworden naar de Circulaire Economie? Vind jij ook dat we niet alleen moeten praten over duurzaamheid en een Circulaire Economie, maar het gewoon moeten gaan doen? Meld je dan aan voor deze minor en verzeker dat jij alvast klaar bent voor een duurzame toekomst.

Leerdoelen

Wat leer je?

In deze minor leer je wat een Circulaire Economie (CE) is en hoe een CE werkt. De theorie richt zich op de basisprincipes achter de CE en op de basis van Businessmodellen en waardeproposities. Je leert denken als een ondernemer en redeneren vanuit meerdere waarden tegelijk. Niet alleen financiële waarde en gewin, maar ook ecologische waarden en sociale waarden komen aan bod. Je leert hoe deze waarden gecreëerd kunnen worden en hoe je een waardepropositie ontwikkeld waarin deze gelijktijdig aan bod komen. Daarnaast maak je kennis met kringlopen en materialenstromen en de principes binnen een CE om deze kringlopen te sluiten.

Aan de hand van een praktijkopdracht van een ondernemer uit de praktijk ga je aan de slag met de aangeboden theorie en leer je deze te ontwikkelen naar een businessmodel geschikt voor de CE. Je maakt kennis met de vaak weerbarstige praktijk en leert creatief omgaan met de randvoorwaarden en beperkingen waarmee ondernemers dagelijks te maken hebben. Je leert hoe je jouw slimme ideeën kunt vertalen in een strategie passend binnen de betreffende organisatie. Daarnaast leer je hoe de resultaten van de door jou voorgestelde meervoudige waardecreatie gemeten kunnen worden en hoe je daarover kunt rapporteren.

Aanvullend op de theorie en de praktijkopdracht voor een ondernemer leer je in deze minor slimme analyses uit te voeren, creatieve technieken in te zetten en effectieve adviesvaardigheden te ontwikkelen. Je oefent met het presenteren van jouw ideeën en leert hoe je deze kort en bondig kunt samenvatten in een scherp rapport en een vloeiend adviesgesprek. Middels diverse excursies maak je kennis met toonaangevende circulaire voorbeelden binnen Nederland.

Ingangseisen

Doelgroep

De minor is toegankelijk voor alle studenten. Door de opbouw van het materiaal en de beschikbare toegankelijke literatuur (o.a. het werkboek Circulair Organiseren van Prof. dr. Jan Jonker, 2018) is er geen specifieke voorkennis vereist om deze minor te kunnen volgen.

We hebben per locatie (Enschede en Deventer) maximaal 30 plaatsen. Bij grote interesse kan een intakegesprek deel uitmaken van de selectieprocedure.

Literatuur

Tijdens deze minor leer je niet enkel theorie uit een boek maar ga je vooral ervaren hoe je deze in de praktijk kunt brengen, bij een echt bedrijf, met alles wat daarbij komt kijken. Je ervaart dat het vinden van goede oplossingen voor een praktijksituatie waarin echte kaders zoals financiering en wetgeving gelden een beroep doen op jouw creativiteit en doorzettingsvermogen. Ook krijg je alvast een doorkijkje naar wat de Circulaire Economie voor Nederland kan betekenen en hoe toonaangevende voorlopers hier nu al hard mee aan de slag zijn. Het is vooral een grote ontdekkingstocht naar wat jij en jouw vakgebied kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst voor ons allemaal.

Om een idee te krijgen aan welke adviesopdrachten je als minorstudent werkt, vind je hier twee links naar de ebooks met de adviesopdrachten van onze minorstudenten van de minor Circulaire Economie en de minor Digital Business Models & Blockchain.

Haaker, T. en J. Veuger, editors (2021), Minoren 2021: Een frisse blijk van Saxion studenten op de digitale en duurzame uitdagingen van bedrijven. E-book. Saxion University of Applied Sciences. Ebook Minoren2021 Saxion Hogeschool (pdf-online.nl) 

Haaker, T., J. Veuger en I. Kothman, editors (2020), Minors 2020 Blockchain, Business Models en Circulaire economie. Een frisse blik van Saxion studenten op de digitale en duurzame uitdagingen bij bedrijven. E-book. Saxion University of Applied Sciences.                              http://online.fliphtml5.com/oexdh/nkoj/#p=1  

Rooster

Opzet

Deze minor bestaat uit 8 thema’s (1-4 in het eerste kwartiel, 5-8 in het tweede kwartiel):

 1. Inleiding: Wat is de CE en waarom doet dat ertoe?
 2. Kringlopen en partijen
 3. Business modellen voor de CE en de waardepropositie
 4. Circulaire principes: de 10 Re’s
 5. Waardecreatie en verdienmodel
 6. Strategie en organisatie
 7. Resultaten en randvoorwaarden
 8. Uitdagingen voor een circulaire economie in de praktijk

Al in de eerste week ga je, samen met een andere student, in duo’s zelf op zoek naar een voor jou interessant bedrijf waarvoor je de praktijkopdracht wilt maken. Jij legt contact en stemt af met de docent over de inhoud van de opdracht. In week 5 start je met de opdracht bij jouw opdrachtgever, de praktijkopdracht werk je in duo’s uit.
De lesweken zijn globaal opgebouwd met 10 uur les, 10 uur zelfstudie en 20 uur voor de praktijkopdracht. Tussendoor is er ruimte voor enkele excursies.

We sluiten de minor feestelijk af met een grote markt waarin alle deelnemende studenten van beide locaties (Enschede en Deventer) hun resultaten presenteren middels een zelfgemaakte poster. Alle opdrachtgevers worden hiervoor uitgenodigd.

Toetsing

De toetsing voor deze minor is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • Schriftelijke, individuele, toets over de basisprincipes van de circulaire economie en circulaire businessmodellen op basis van open vragen. Omvang kennistoets: 5EC.
 • Een schriftelijk adviesrapport voor jouw opdrachtgever. Deze opdracht werk je in duo’s uit. De inhoudelijke beoordeling zal door de begeleidend docent plaatsvinden op basis van een van tevoren opgestelde en inzichtelijke rubrics. Ook maak je samen een poster om zo in één oogopslag duidelijk te maken wat het door jullie gevonden advies inhoudt. Omvang adviesopdracht, rapport en poster: 20EC.
 • Je presenteert jouw adviesrapport mondeling aan de opdrachtgever. Je neemt ter voorbereiding een korte videopitch op en levert deze in. Daarnaast schrijf je een persoonlijke reflectie in de vorm van een kort essay. Omvang pitch en essay gecombineerd: 5EC.

Aanwezigheid bij de lessen is verplicht. Het missen van meer dan één les zonder geldige reden leidt tot een aanvullende opdracht.

Aanvullende informatie

Aanmelden geen Saxion-student:

Neem vóór aanmelding via Kies op Maat contact op met Michelle Lammers-Stoelinga (m.p.a.w.lammers@saxion.nl / 06-57039651) om na te gaan of er nog plekken vrij zijn.

Hoe meld ik mij aan?

Het inschrijfproces omtrent een Kies op Maat minor bij Saxion verloopt iets anders dan op de website kiesopmaat.nl staat beschreven.

Hoe gaat het in z’n werk?
Stap 1: download de leerovereenkomst van de Kies op Maat website en laat deze tekenen door de examencommissie van je eigen instelling én teken zelf.
Stap 2: ga naar https://sis.saxion.nl/account# en vul je persoonlijke gegevens in
Stap 3: je ontvangt een automatisch gegenereerde email vanuit IAM met daarin een gebruikersnaam en wachtwoord
Stap 4: ga naar https://sis.saxion.nl, log in met de gebruikersnaam en wachtwoord welke je vanuit IAM hebt ontvangen en meld je aan!
Stap 5: hierna zullen wij jouw aanmelding voor de Kies op Maat minor bij Saxion verder in behandeling nemen

N.B.: Bij 'Uploaden documenten' in de aanmeldportal dien je de volgende documenten te uploaden:

 • Een kopie van je geldige identiteitsbewijs (voor- en achterzijde ID-kaart of de gegevenspagina van je paspoort). Geen rijbewijs!
 • Een kopie van je propedeuse-getuigschrift of een uitdraai van het DUO diplomaregister. 
  Mocht je nog niet in het bezit zijn van het propedeuse-getuigschrift, de toelatingsvoorwaarde "behaald propedeuse-getuigschrift" is i.v.m. Corona tijdelijk komen te vervallen.
 • Leerovereenkomst, pagina 1, 2 en 3 (getekend door de examencommissie thuisinstelling én student)
 • Origineel Bewijs Betaald Collegegeld. Je kunt dit bewijs, ook als je in termijnen betaalt, aanvragen bij je thuisinstelling. Verdere informatie hierover volgt nog.

Mocht je hierover vragen hebben, dan horen wij dit graag. Je kan contact opnemen met het Servicepoint, 088 – 019 3000.