Kies op maat

Inloggen Menu

Redesign Heritage

Gaat jouw creatieve brein ook meteen ‘aan’ bij het zien van een mooi, oud, soms vervallen pand? Komen er direct allerlei ideeën omhoog hoe je dit pand een tweede leven kunt geven? Of wil je dit graag leren? Dan is deze minor voor jou gemaakt! Je gaat aan de slag met alle facetten van een herbestemmingsopdracht door samen met échte opdrachtgevers en potentiële gebruikers een nieuwe functie te bedenken en vorm te geven aan een haalbaar plan.

Redesign Heritage, het herontwerpen van erfgoed, is een actueel thema. Het gaat om plekken, gebouwen en objecten vol van betekenis, herinnering en beleving. Door het object een nieuwe functie en vorm te geven kan het gebouwde ook voor volgende generaties waardevol blijven, maar hoe doe je dat op een zorgvuldige manier? Hoe ga je met respect om met de historische waarde van het gebouw, met de beleving van de belanghebbenden en met oog voor de haalbaarheid van het project? Hoe maak je een geïntegreerd interieurontwerp waarbij het nieuwe het bestaande versterkt? Deze minor, met echte opdrachtgevers, geeft je tools voor het uitvoeren van dergelijke complexe en uitdagende herbestemmingsopdrachten.

Wat houdt deze minor in?
In de minor Redesign Heritage ga je aan de slag met de herbestemming van een bestaand religieus, industrieel of cultureel gebouw. Door het optimaal benutten van de kwaliteiten van het object zorg je ervoor dat de erfgoedwaarden en de nieuwe functie elkaar duurzaam versterken en daarmee behoud je niet alleen het gebouw, maar geef je ook de omgeving een nieuwe impuls.

Als student werk je in deze complexe opgave samen met opdrachtgevers, die een actuele herbestemmingsvraag hebben. Volgens het design thinking-model start je met een gezamenlijke onderzoeksfase waarin je de bestaande situatie en de (onderliggende) wensen van de opdrachtgevers en andere stakeholders in kaart brengt. Op basis van de resultaten kies je, individueel, een nieuwe invulling van het object en maakt daar een ontwerp voor. Deze interieur ontwerpopdracht raakt aan verschillende vakgebieden, zoals bouwkunde, bouwhistorie en ondernemerschap. Je bepaalt zelf waar het zwaartepunt ligt tijdens de uitwerking van je plan. Gedurende het ontwerpproces presenteer je regelmatig work-in-progress en reflecteert hierop met je opdrachtgevers, medestudenten en docenten. In het minor Redesign Heritage leer je je te verhouden tot reële opdrachtgevers, oefen je met complexe opgaven en leer je jouw eigen positie als onderzoekend ontwerper in dit proces te bepalen.

Ingangseisen

Doelgroep
Deze minor is toegankelijk voor bachelor studenten Interior Design & Styling, Bouwkunde, Archeologie, Ruimtelijke Vormgeving, Architectural Design, Spatial Design en Interior Architecture.

Toelating van studenten van andere dan bovengenoemde opleidingen wordt beoordeeld op basis van een motivatie en aantoonbare vaardigheden waaruit de aansluiting met het geboden onderwijs blijkt.

Rooster

Opzet van de minor
In deze minor werk je zowel in groepen als individueel. Elke groep van 6 tot 8 studenten krijgt een gebouw met erfgoedwaarde toegewezen. De eerste weken doe je gezamenlijk onderzoek naar het gebouw, de omgeving en de belanghebbenden. Uit de resultaten van dit onderzoek distilleert elke student individueel een programma van eisen, formuleert een eigen (ontwerp)opdracht en werkt dit verder uit.

Het onderwijs is zowel blended als geïntegreerd. Blended omdat de lessen fysiek en online worden aangeboden: 1 fysieke lesdag, 1 online lesdag en 3 zelfstudiedagen (waarvan 1 op locatie bij jouw project). Het is geïntegreerd onderwijs omdat dit project verschillende vakgebieden beslaat, waaronder kunst & cultuur, bouwkundige kennis, ruimtelijke vormgeving, ondernemerschap, gebruikersbeleving, technologie, communicatie, presentatie, applied design research en sustainable development goals. Deze minor bevindt zich op de cross-over tussen human & business van het onderliggende IDEO-model van Stanford University.

Tijdens de fysieke werkcolleges word je, zowel individueel als op groepsniveau, begeleid door ontwerpdocenten. De hoorcolleges worden gegeven door vakdocenten, met daarnaast gastcolleges door experts op de specifieke vakgebieden. Als student sta je aan het roer en stelt deels het eigen onderwijs samen door de experts op verschillende terreinen te raadplegen.

Daarnaast maken ook excursies naar voorbeeldprojecten en andere inspirerende plekken deel uit van het onderwijsprogramma.

Toetsing

Toetsing
De toetsing van de minor bestaat uit twee onderdelen, producttoets (25 EC) en content collectie (5 EC) en deze worden aan het eind van de periode summatief getoetst op de beoordelingscriteria onderzoeken, samenwerken, creëren, omgevingsbewustzijn, reflecteren en communiceren.

De minor kent naast de summatieve toetsen ook formatieve toetsmomenten. De producttoets wordt elke 5 weken (3 keer) formatief afgenomen, de content collectietoets 1 keer na 10 weken. Bij de formatieve toets worden (deel)producten gepresenteerd, wordt het proces geëvalueerd, (peer)feedback gegeven en afspraken gemaakt. Voor de summatieve toetsing zijn schetsen, ideeën en ontwerpen onderbouwd en uitgewerkt en vindt de beoordeling plaats op basis van de gestelde criteria en eigen leerdoelen.

Producttoets (25 EC):
In de producttoets wordt een beroepsproduct, een onderbouwd ontwerp, gepresenteerd en beoordeeld, waarin het beantwoorden van een vraagstelling en/of het oplossen van een probleem, afkomstig uit de beroepspraktijk, centraal staat. Deze opdracht omvat de volgende fasen: onderzoek, concept, schetsontwerp, voorlopig ontwerp en definitief ontwerp.

Content collectie toets (5 EC):
De content collectie is een weergave van opgedane kennis en vaardigheden ten behoeve van de ontwerpopgave. Tevens worden de persoonlijke en professionele kwaliteiten zichtbaar gemaakt. De collectie bevat opdrachten die aansluiten bij de eigen leerdoelen. De contentcollectie is ondersteunend en geeft ruimte aan eigen invulling door de student.

Aanvullende informatie

Aanmelden geen Saxion-student:

  • Neem vóór aanmelding via Kies op Maat contact op met de minorcontactpersonen: Kristel van Genugten (c.a.p.g.vangenugten@saxion.nl) om na te gaan of er nog plekken vrij zijn.
  • Zorg ervoor dat je leerovereenkomst bij Saxion is vóór de einddatum van de aanmeldperiode.

Hoe meld ik mij aan?
Het inschrijfproces omtrent een Kies op Maat minor bij Saxion verloopt iets anders dan op de website kiesopmaat.nl staat beschreven.

Hoe gaat het in z’n werk?
Stap 1: download de leerovereenkomst van de Kies op Maat website en laat deze tekenen door de examencommissie van je eigen instelling én teken zelf.
Stap 2: ga naar https://sis.saxion.nl/account# en vul je persoonlijke gegevens in
Stap 3: je ontvangt een automatisch gegenereerde email vanuit IAM met daarin een gebruikersnaam en wachtwoord
Stap 4: ga naar https://sis.saxion.nl, log in met de gebruikersnaam en wachtwoord welke je vanuit IAM hebt ontvangen en meld je aan!
Stap 5: hierna zullen wij jouw aanmelding voor de Kies op Maat minor bij Saxion verder in behandeling nemen

N.B.: Bij 'Uploaden documenten' in de aanmeldportal dien je de volgende documenten te uploaden:

  • Een kopie van je geldige identiteitsbewijs (voor- en achterzijde ID-kaart of de gegevenspagina van je paspoort). Geen rijbewijs!
  • Een kopie van je propedeuse-getuigschrift of een uitdraai van het DUO diplomaregister. Mocht je nog niet in het bezit zijn van het propedeuse-getuigschrift, dan ontvangen wij graag een verklaring van de thuisinstelling waarin staat dat je het getuigschrift voor het starten van de minor gaat behalen.
  • Leerovereenkomst, pagina 1, 2 en 3 (getekend door de examencommissie thuisinstelling én student)

Mocht je hierover vragen hebben, dan horen wij dit graag. Je kan contact opnemen met het Servicepoint, 088 – 019 3000.