Kies op maat

Inloggen Menu

Internationaal Management en Ondernemen

Pas je aan aan de Latijns-Amerikaanse cultuur!

Het doel van deze minor is het opdoen van interculturele ervaring in een land in Zuid-Amerika. Je gaat naar Curaçao of Suriname en zal je je moeten aanpassen aan de omgeving en de cultuur. Je gaat vier dagen in de week aan de slag bij een werk-leerbedrijf en voelt hoe het is om in de minderheid te zijn. Eén dag in de week ga je naar de plaatselijke partneruniversiteit waar je trainingen krijgt op het gebied van Intercultural Awareness, International Business en Spaans. Je leert jezelf sensitief op te stellen aan de hand van opdrachten op het gebied van cultuur en international mangement.

Wat houdt deze minor in?

In het Nederlandse bedrijfsleven wordt de populatie werknemers steeds multicultureler en internationaler. Internationalisering speelt een steeds belangrijkere rol in zakelijke en professionele contacten. Met de opgedane competenties in deze minor zal je je ook in Nederland een beter beeld kunnen vormen van hoe multiculturele samenwerking tot stand gebracht kan worden en succesvol kan verlopen.

Een vroegtijdig intakegesprek is voor deze minor verplicht, dit kan zelfs al voor de officiële intekendatum. Stuur Ben Platier een e-mail (l.m.l.platier@saxion.nl) voor meer informatie en/of voor het inplannen van een intakegesprek.

Ingangseisen

Doelgroep

De minor staat open voor studenten van alle opleidingen. Deelnemende studenten willen zichzelf vooral ontwikkelen op het persoonlijke vlak ten aanzien van intercultural awareness, international business en international experience. Je hebt een open houding naar andere culturen, oordeelt niet direct maar stelt jezelf eerst vragen als: waarom zie ik dit gedrag? Je kunt je goed inleven en aanpassen aan de andere cultuur en kan ook goed omgaan met onzekerheden.

Intakegesprek
Een vroegtijdig intakegesprek is voor deze minor verplicht. Dit kan zelfs al voor de officiële intekendatum. Stuur Ben Platier een e-mail (l.m.l.platier@saxion.nl) voor meer informatie en/of voor het inplannen van een intakegesprek.

Extra Fee
Voor het verwezenlijken van deze minor moet je een extra fee van 950 euro voldoen.

Waarom deze minor?
Er is bij veel studenten de behoefte om internationale ervaring op te doen. De wereld wordt steeds intercultureler en de bedoeling van deze minor is om studenten daar op voor te bereiden.

Rooster

Opzet van de minor

Deze verbredende minor bevat 2 schriftelijke toetsen en een aantal opdrachten. Ter voorbereiding schrijf je een CV en een motivatiebrief. Dan geef je een pitch bij Saxion en maak je kennis met de Saxion-docenten. Voor de competentie Intercultural Awareness krijg je een toets en maak je een portfolio. Voor International business moet je een business plan schrijven voor je werk-leerbedrijf. Voor International Experience maak je een toets een werkstuk en doe je een assessment. Als alle opdrachten zijn uitgevoerd dan krijg je de 30 ECTS. Deze minor betreft een blokminor.

In de minor IMEO werk je aan drie competenties, gebaseerd op het document Key Competences for Lifelong Learning – A European Framework. Dit zijn: Intercultural Awareness, International Business en International Experience.

Intercultural Awareness
Mensen leven dagelijks met en in een cultuur, maar omgaan met een andere cultuur is een hele kunst. ‘Cultureel bewustzijn’ is één van de competenties voor een leven lang leren, zoals geformuleerd door het Europees Parlement. Intercultural awareness betekent dat de IMEO-student:

 • inzicht heeft in interculturele verschillen;
 • zich bewust is van de impact van interculturele verschillen op het gebied van internationaal samenwerken;
 • zich kan inleven in en aanpassen aan verschillende culturen.

International Business
Om levensvatbaar te blijven moeten bedrijven zich continu aanpassen aan veranderingen in de omgeving. Succesvolle bedrijven formuleren op basis van analyses strategisch beleid en vertalen dit naar een strategisch plan en actueel beleid. Bedrijven die internationaal opereren hebben met extra externe factoren te maken. Voor hen is het van belang rekening te houden met internationale wetgeving, maar ook met de culturele context van stakeholders, in het bijzonder de afnemers. Een bedrijf dat zaken doet met Curaçao / Suriname, zal zijn beleid moeten afstemmen op de multiculturele samenleving die zo kenmerkend is voor die samenlevingen.

Intercultural Experience
Succesvol intercultureel communiceren hangt niet alleen af van de interculturele competenties die een persoon al dan niet bezit. Ook helpt het om de basisbeginselen van de lokale taal te beheersen. In Zuid-Amerika wordt veel Spaans gesproken. Je leert de basisbegrippen van het Spaans in woord en geschrift. Er is geen voorkennis vereist. Internationale (persoonlijke) ervaring van de wereldburger wordt mede gekarakteriseerd door regelmatig verblijf voor kortere of langere tijd in het buitenland. Je bent je bewust van je eigen gedrag en handelen en het effect daarvan op de internationale omgeving waarin je opereert. Je stuurt en reguleert je eigen ontwikkeling ten aanzien van initiatief nemen, zelfstandig optreden en flexibiliteit. Je trekt lering uit eigen ervaring en kan zelfstandig problemen in een internationale context oplossen.

Toetsing

Toetsing

 • Intercultural Awareness: toets en portfolio
 • International Business: verslag
 • International Experience: toets, verslag en assessment

Alle toetsen en opdrachten zijn opgesteld en worden beoordeeld door Saxion-docenten.

Aanvullende informatie

Aanmelden geen Saxion-student:

Een vroegtijdig intakegesprek is voor deze minor verplicht, dit kan zelfs al voor de officiële intekendatum. Stuur Ben Platier een e-mail (l.m.l.platier@saxion.nl) voor meer informatie en/of voor het inplannen van een intakegesprek.

Waar wordt de minor verzorgd?

-The University of the Dutch Caribbean (UDC) in Willemstad (Curaçao) of;

-Polytechnic College (PTC) Paramaribo (Suriname).

Extra Fee:

Voor het verwezenlijken van deze minor moet de student een extra fee van 950 euro voldoen.

Hoe meld ik mij aan?

Het inschrijfproces omtrent een Kies op Maat minor bij Saxion verloopt iets anders dan op de website kiesopmaat.nl staat beschreven.

Hoe gaat het in z’n werk?
Stap 1: download de leerovereenkomst van de Kies op Maat website en laat deze tekenen door de examencommissie van je eigen instelling én teken zelf.
Stap 2: ga naar https://sis.saxion.nl/account# en vul je persoonlijke gegevens in
Stap 3: je ontvangt een automatisch gegenereerde email vanuit IAM met daarin een gebruikersnaam en wachtwoord
Stap 4: ga naar https://sis.saxion.nl, log in met de gebruikersnaam en wachtwoord welke je vanuit IAM hebt ontvangen en meld je aan!
Stap 5: hierna zullen wij jouw aanmelding voor de Kies op Maat minor bij Saxion verder in behandeling nemen

N.B.: Bij 'Uploaden documenten' in de aanmeldportal dien je de volgende documenten te uploaden:

 • Een kopie van je geldige identiteitsbewijs (voor- en achterzijde ID-kaart of de gegevenspagina van je paspoort). Geen rijbewijs!
 • Een kopie van je propedeuse-getuigschrift of een uitdraai van het DUO diplomaregister. 
  Mocht je nog niet in het bezit zijn van het propedeuse-getuigschrift, dan ontvangen wij graag een verklaring van de thuisinstelling waarin staat dat je het getuigschrift voor het starten van de minor gaat behalen.
 • Leerovereenkomst, pagina 1, 2 en 3 (getekend door de examencommissie thuisinstelling én student)
 • Origineel Bewijs Betaald Collegegeld van het studiejaar 2024-2025. Je kunt dit bewijs, ook als je in termijnen betaalt, aanvragen bij je onderwijsinstelling. Jouw onderwijsinstelling verstuurt het Bewijs Betaald Collegegeld naar Saxion.
  Uiterste inleverdatum bewijs betaald collegegeld is 2 weken voor de start van de minor.

Mocht je hierover vragen hebben, dan horen wij dit graag. Je kan contact opnemen met het Servicepoint, 088 – 019 3000.