Kies op maat

Inloggen Menu

Internationaal Management En Ondernemen op Curaçao

In het kort

Het doel van deze minor is het opdoen van interculturele ervaring op een andere locatie dan je eigen locatie. Zo ben je te gast op Curaçao en zal je je moeten aanpassen aan de omgeving en de cultuur. Je voelt hoe het is om in de minderheid te zijn. Je leert jezelf sensitief op te stellen in diverse situaties.

In het Nederlandse bedrijfsleven wordt de populatie werknemers steeds multicultureler en internationaler. Internationalisering speelt een steeds belangrijkere rol in zakelijke en professionele contacten. Middels de opgedane competenties in deze minor zal je je ook in Nederland een beter beeld kunne vormen he multiculturele samenwerking tot stand gebracht kan worden en succesvol kan verlopen.

Bekijk eerst het uitgebreide blokboek op www.janbollen.nl.
Kom daarna naar Enschede voor een intakegesprek. Hiervoor moet je een afspraak maken met Jan Bollen.

Leerdoelen

Wat leer je?

In de minor IMEO wordt gewerkt aan 4 competenties, gebaseerd op het document Key Competences for Lifelong Learning – A European Framework. De 4 competenties van de minor IMEO zijn: Intercultural Awareness, International Business, International Communication en International Experience.

Hieronder worden de competenties beschreven.

Intercultural Awareness

Mensen leven dagelijks met en in een cultuur, maar omgaan met een andere cultuur is een hele kunst. ‘Cultureel bewustzijn’ is één van de competenties voor een leven lang leren, zoals geformuleerd door het Europees Parlement. Intercultural awareness betekent voor de IMEO-student dat:

  • hij/zij inzicht heeft in interculturele verschillen;
  • hij/zij zich bewust is van de impact van interculturele verschillen op het gebied van internationaal samenwerken
  • hij/zij zich kan inleven in en aanpassen aan verschillende culturen ten behoeve van internationaal samenwerken.

International Business

Om levensvatbaar te blijven dienen bedrijven zich continu aan te passen aan de veranderingen in de omgeving. Succesvolle bedrijven formuleren op basis van analyses strategisch beleid en vertalen dit naar een strategisch plan en actueel beleid. Bedrijven die internationaal opereren hebben met extra externe factoren te maken. Voor hen is het van belang rekening te houden met internationale wetgeving, maar ook de culturele context van stakeholders, in het bijzonder de afnemers. Een bedrijf dat zaken doet op Curaçao zal zijn beleid moeten afstemmen op de multiculturele samenleving die zo kenmerkend is voor het eiland.

International Communication

Succesvol intercultureel communiceren hangt niet alleen af van de interculturele competenties die een persoon al dan niet bezit. Ook helpt het om de (basisbeginselen van de) lokale taal te beheersen. Op Curaçao is Spaans de meest gesproken taal. De student beheerst Spaans in woord en geschrift op basisniveau.

Intercultural Experience

Internationale (persoonlijke) ervaring van de wereldburger wordt mede gekarakteriseerd door regelmatig verblijf (voor korter of langere tijd) in het buitenland. Hij/zij moet zich dan bewust zijn van zijn eigen gedrag en handelen en het effect daarvan op de internationale omgeving waarin hij/zij opereert.

De student stuurt en reguleert zijn eigen ontwikkeling ten aanzien van initiatief nemen, zelfstandig optreden en flexibiliteit. De student trekt lering uit eigen ervaring en kan zelfstandig problemen in een internationale context oplossen.

Aanvullende informatie

Opzet

Deze verbredende minor bevat in totaal 10 activiteiten

Ter voorbereiding schrijf je een Cv en een motivation letter. Dan geef je een pitch in Enschede en maak je kennis met de Saxion docenten.

Voor de competenties Intercultural Awareness krijg je een toets en maak je een portfolio.

International business wordt uitgevoerd als een werkstuk en een toets. International Communication wordt schriftelijk getoetst. Tot slot, voor International Experience maak je een werkstuk en doe je een assessment. Het assessment is in Enschede.

Als alle opdrachten zijn uitgevoerd dan krijg je de 30 ECTS ineens, deze minor in een blokminor.

 

Deelname aan de minor
Externe studenten dienen er voor te zorgen dat hun leerovereenkomst voor de einddatum van de intekenperiode bij Saxion beschikbaar is.

Nadere informatie
Vóór aanmelding via Kies op Maat dient contact te worden opgenomen met de minor-contactpersoon: Jan Bollen (j.w.bollen@saxion.nl) om na te gaan of er plekken vrij zijn. Het actuele blokboek is te verkrijgen via de site: www.janbollen.nl.  Maak altijd voorafgaande aan je aanmelding een afspraak met Jan Bollen voor een kennismakingsgesprek j.w.bollen@saxion.nl

Waar wordt de minor verzorgd?
The University of the Dutch Caribbean (UDC) in Willemstad (Curaçao). 

Locatie
Saxion Enschede

Hoe meld ik mij aan?

! Let op: dit is het aanmeldproces voor NIET-Saxion studenten !

Het inschrijfproces omtrent een Kies op Maat minor bij Saxion verloopt iets anders dan op de website kiesopmaat.nl staat beschreven.

Hoe gaat het in z’n werk?

Stap 1: download de leerovereenkomst van de Kies op Maat website en laat deze tekenen door de examencommissie van je eigen instelling én teken zelf.
Stap 2: ga naar https://sis.saxion.nl/account# en vul je persoonlijke gegevens in
Stap 3: je ontvangt een automatisch gegenereerde email vanuit IAM met daarin een gebruikersnaam en wachtwoord
Stap 4: ga naar https://sis.saxion.nl, log in met de gebruikersnaam en wachtwoord welke je vanuit IAM hebt ontvangen en meld je aan!
Stap 5: hierna zullen wij jouw aanmelding voor de Kies op Maat minor bij Saxion verder in behandeling nemen

N.B.: Bij 'Uploaden documenten' in de aanmeldportal dien je de volgende documenten te uploaden:

  • Een kopie van je geldige identiteitsbewijs (voor- en achterzijde ID-kaart of de gegevenspagina van je paspoort). Geen rijbewijs!
  • Een kopie van je propedeuse-getuigschrift of een uitdraai van het DUO diplomaregister. Mocht je nog niet in het bezit zijn van het propedeuse-getuigschrift, dan ontvangen wij graag een verklaring van de thuisinstelling waarin staat dat je het getuigschrift voor het starten van de minor gaat behalen.
  • Leerovereenkomst, pagina 1, 2 en 3 (getekend door de examencommissie thuisinstelling én student)
  • Origineel Bewijs Betaald Collegegeld. Je kunt dit bewijs, ook als je in termijnen betaalt, aanvragen bij je thuisinstelling. Verdere informatie hierover volgt nog.

Mocht je hierover vragen hebben, dan horen wij dit graag. Je kan contact opnemen met de Saxion Cursistenregistratie, telefoonnummer: 088 – 019 1808.

Ervaring

Met een glimlach op mijn gezicht lees ik over de internationale minor die jullie aanbieden op Curaçao. Het lijkt me interessant en een uitdaging om meer te leren over hoe verschillend menselijk gedrag is binnen verschillende culturen en hoe je dit later in de praktijk kunt verwerken, analyseren en toepassen. Internationalisering is een groot begrip en in het Nederlandse bedrijfsleven is de populatie werknemers meer multicultureel dan voorheen. Verschillende culturen vormen samen een bedrijfscultuur. Naast mijn nieuwsgierigheid ben ik erg leergierig, creatief en graag onder de mensen. Vooral om nieuwe dingen te leren van hen. Juist ook dat je uit je eigen vertrouwde omgeving wordt gehaald, in een nieuwe omgeving leeft met andere normen en waarden, een andere locatie dan thuis, waardoor je alles veel beter op kunt nemen en waardoor ik veel wil leren van deze cultuur. Waardoor ik in de toekomst binnen de Nederlandse bedrijven een beter beeld kan vormen over hoe de multiculturele samenwerking succesvol verloopt. Daarnaast lijkt het me een hele uitdaging om naast de cultuur, ook een hoop over jezelf te leren in het buitenland.

Ingangseisen

Welke toelatingsvoorwaarden gelden voor de minor?
Propedeutisch examen behaald en toestemming van je eigen examencommissie.

Doelgroep
De minor staat open voor studenten van alle opleidingen. De deelnemende studenten willen zichzelf vooral ontwikkelen op het persoonlijk vlak ten aanzien van intercultural awareness en international business international communication en international experience. De minor student heeft een open houding naar ander culturen, oordeelt niet direct maar stelt meer vragen: waarom zit ik dit gedrag. De minor student kan zich goed inleven en aanpassen aan de andere cultuur en kan  ook goed omgaan met onzekerheden.

De minor wordt uitgevoerd als integratief praktijkleren op een werk-leer-bedrijf op Curaçao . Vier dagen per week bij een werk-leer-bedrijf en 1 dag per week op een partner onderwijsinstelling, gedurende 1 semester, 30 ECTS.

Toetsing

Toetsing

Intercultural Awareness - toets en portfolio

International Business - toets en werkstuk

International Communication - toets

International Experience - werkstuk en assessment

Alle toetsen en opdrachten komen uit Nederland van Saxion en worden beoordeeld door Saxion docenten.

Literatuur

Les di Papiamentu / syllabus

Inleiding tot de marketing / Bronis Verhage

Intercultureel management / Suzan C. Schneider En Jean-louis Barsoux

Rooster

Full time op Curacao/Suriname 20 weken