Kies op maat

Inloggen Menu

Creatief probleem oplossen en besluitvorming

Weg met de geijkte kaders, ruim baan voor creativiteit! Leer op een nieuwe en creatieve manier problemen op te lossen en besluiten te nemen. Kijk met een frisse blik naar jezelf en je vakgebied. Leer je Creatief Persoonlijk te Ontwikkelen! 

In het kort

Als je doet wat je altijd al deed, krijg je wat je altijd al kreeg! Denk out of the box! Richt je een half jaar lang op een andere richting en inhoud, laat je vaste patronen eens los en leer te zien hoe een frisse creatieve blik ook in jouw eigen vakgebied kan zorgen voor misschien wel baanbrekende innovaties! De Minor Creatief Probleem Oplossen en Besluitvorming, voor jouw Creatieve Persoonlijke Ontwikkeling.

Leerdoelen

Wat leer je?

Bedrijven en organisaties hebben steeds vaker mensen nodig die het talent bezitten om problemen op een creatieve en oplossingsgerichte manier te benaderen. Ze zoeken werknemers die eens door een andere bril kunnen kijken.

In deze minor leer je om deze creatieve vermogens bij jezelf te ontdekken en te vergroten. Creativiteit is een onderschatte competentie. Vaak worden problemen te conventioneel benaderd. Standaardoplossingen voldoen niet meer, mensen én organisaties lopen vast.

Wanneer je zelf leert om organisatievraagstukken vanuit verschillende creatieve invalshoeken te bekijken, leer je tegelijkertijd afstand te nemen van je basisprobleem. Je wordt je bewust van vastgeroeste patronen en leert om problemen op een originele manier op te lossen. Dit stelt je in staat om zelf nieuwe producten of innovatieve concepten te ontwikkelen. Ook kun je een spilfunctie bekleden in verandermanagement bij organisaties of facilitair leider van creatieve processen worden.

Het belangrijkste resultaat tref je bij jezelf, in je eigen ontwikkeling aan!

Aanvullende informatie

Aanmelden niet Saxion-student:

Deelname aan de minor
Externe studenten dienen er voor te zorgen dat hun leerovereenkomst voor de einddatum van de intekenperiode bij Saxion beschikbaar is.

Vóór aanmelding via Kies op Maat dient contact te worden opgenomen met de minor-contactpersoon: Jaco van Schip (j.a.m.m.vanschip@saxion.nl) / 06-23461014 om na te gaan of er plekken vrij zijn.   

Hoe meld ik mij aan?
Het inschrijfproces omtrent een Kies op Maat minor bij Saxion verloopt iets anders dan op de website kiesopmaat.nl staat beschreven.

Hoe gaat het in z’n werk?
Stap 1: download de leerovereenkomst van de Kies op Maat website en laat deze tekenen door de examencommissie van je eigen instelling én teken zelf.
Stap 2: ga naar https://sis.saxion.nl/account# en vul je persoonlijke gegevens in
Stap 3: je ontvangt een automatisch gegenereerde email vanuit IAM met daarin een gebruikersnaam en wachtwoord
Stap 4: ga naar https://sis.saxion.nl, log in met de gebruikersnaam en wachtwoord welke je vanuit IAM hebt ontvangen en meld je aan!
Stap 5: hierna zullen wij jouw aanmelding voor de Kies op Maat minor bij Saxion verder in behandeling nemen

N.B.: Bij 'Uploaden documenten' in de aanmeldportal dien je de volgende documenten te uploaden:

  • Een kopie van je geldige identiteitsbewijs (voor- en achterzijde ID-kaart of de gegevenspagina van je paspoort). Geen rijbewijs!
  • Een kopie van je propedeuse-getuigschrift of een uitdraai van het DUO diplomaregister. Mocht je nog niet in het bezit zijn van het propedeuse-getuigschrift, dan ontvangen wij graag een verklaring van de thuisinstelling waarin staat dat je het getuigschrift voor het starten van de minor gaat behalen.
  • Leerovereenkomst, pagina 1, 2 en 3 (getekend door de examencommissie thuisinstelling én student)
  • Origineel Bewijs Betaald Collegegeld. Je kunt dit bewijs, ook als je in termijnen betaalt, aanvragen bij je thuisinstelling. Verdere informatie hierover volgt nog.

Mocht je hierover vragen hebben, dan horen wij dit graag. Je kan contact opnemen met het Saxion Servicepoint, 088 – 019 3000.

Ingangseisen

Doelgroep

Als (voltijd)student van Saxion of aan een andere HBO-instelling kun je deelnemen. Je hebt je propedeuse behaald, minimaal één stage doorlopen en je studeert in het 3e of 4e jaar.

Je hebt een open en proactieve houding en wilt je graag ontwikkelen. Dat proces wil je delen met je groepsgenoten.

Om deel te nemen stuur je ruim voor het eind van de intekeningsperiode een uitgebreid motivatie-essay en je CV per mail aan coördinator Jaco van Schip via j.a.m.m.vanschip@saxion.nl. Daarna kan  een intakegesprek deel uitmaken van de selectieprocedure!

Toetsing

Toetsing

Je persoonlijke studieplan vormt de basis waarop je getoetst wordt. Hierin staan je competentie verwervende activiteiten en ook de manier waarop je daar verantwoording over aflegt wordt opgenomen. Er zijn geen klassikale tentamens. Je sluit de minor in zijn geheel af als je alle onderdelen behaald hebt.

Literatuur

De literatuur wordt in de Saxion BISONcatalogus bekend gemaakt. Veel vakliteratuur is in het Engels.

Rooster

Opzet van de minor

De onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: de fundamenten van het creatief leren en denken, veranderleiderschap en de principes van creatief problemen oplossen. Naast het Creatief Probleem Oplossen is er veel aandacht voor Creatieve Persoonlijke Ontwikkeling en het krijgen van grip op je eigen toekomst. 

Je volgt de minor als blok over twee kwartielen. Er zijn verplichte gezamenlijke bijeenkomsten en activiteiten (workshops) en ook individuele werkzaamheden. Je maakt zelf je eigen persoonlijke creatieve studieplan en een bijbehorend portfolio dat geheel ten dienste staat van je eigen ontwikkeling in bijvoorbeeld je gewenste competenties.