Kies op maat

Inloggen Menu

Circulaire Economie (Curacao)

Samen op weg naar een Circulaire en duurzame toekomst!

In deze minor maak je kennis met de Circulaire Economie. Je gaat aan de slag met meervoudige waardecreatie, het sluiten van materiële kringlopen en nieuwe verdienmodellen om duurzame ontwikkelingen te ondersteunen. Met een divers en afwisselend programma waarin theorie en praktijk worden gecombineerd, bereidt je jezelf voor op werken binnen het bedrijfsleven waar de vraag naar mensen met kennis van circulariteit en duurzaamheid elke dag groeit.

Wat houdt deze minor in?

Het doel is om van Curaçao de eerste eilanddonut ter wereld te maken. Lees meer over de economie Curaçao en de donuteconomie. De verandering en omslag die hiermee gepaard gaan, heet circulaire economie. De belangstelling voor de circulaire economie groeit snel in het bedrijfsleven en bij de overheid. De grondslag van circulaire economie is de verduurzaming en innovatie van productieprocessen en de onderliggende businessmodellen. Iedereen begrijpt dat we samen zullen moeten werken aan meer duurzame oplossingen op het gebied van materiaal- en energiegebruik. Maar hoe werkt een circulaire economie en welke principes passen daarbij? Hoe richten we onze verdienmodellen in? Hoe voorkomen we dat materialen hun waarde verliezen en weggegooid worden? Vaak zijn er vele technische of creatieve oplossingen beschikbaar om meer duurzaam te ondernemen.

Saxion minor Circulaire Economie Curaçao 2022-2023 S1:aftermovie van de eindpresentatie

Videopitch Mondi Lodge: duurzaamheidscertificaat

Videopitch Limpi recycling: plastic probleem (marketingplan en uitvoering)

Videopitch Brievengat: Janssen de Jong: MPG berekening 3D geprinte woning

Videopitch Selikor: hoogwaardig verwerken van autobanden

Leerdoelen

Tijdens deze minor leer je niet enkel theorie uit een boek maar ga je vooral ervaren hoe je deze in de praktijk kunt brengen, bij een echt bedrijf, met alles wat daarbij komt kijken. Je ervaart dat het vinden van goede oplossingen voor een praktijksituatie waarin echte kaders zoals financiering en wetgeving gelden een beroep doen op jouw creativiteit en doorzettingsvermogen. Ook krijg je alvast een doorkijkje naar wat de Circulaire Economie voor Nederland betekent en hoe toonaangevende voorlopers hier nu al hard mee aan de slag zijn. Het is vooral een grote ontdekkingstocht naar wat jij en jouw vakgebied kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst voor ons allemaal.

Ingangseisen

De minor is toegankelijk voor alle studenten. Door de opbouw van het materiaal en de beschikbare toegankelijke literatuur (o.a. het boek Duurzaam Organiseren van Jan Jonker en Niels Faber (2020) en de bijbehorende MOOC Duurzaam Organiseren (mooc.saxion.nl) is er geen specifieke voorkennis vereist om deze minor te kunnen volgen. We hebben voor de locatie Curaçao (met ingang van september 2023) ieder semester plaats voor 14 - 16 studenten.

Deze minor is voor iedereen die geïnteresseerd is in een duurzame toekomst. Of het nou om duurzaam productontwerpen gaat, de toekomst van de mode- en textiel industrie, toerisme,  catering of bedrijfseconomie; overal gaat de Circulaire Economie een rol spelen. Natuurlijk kun je ook gewoon deelnemen om een streep voor te hebben bij jouw toekomstige sollicitatie.

De student die de minor Circulaire Economie op Curaçao volgt, heeft een open houding naar andere culturen, oordeelt niet direct maar stelt meer vragen. De minorstudent kan zich goed inleven en aanpassen aan de andere cultuur en kan ook goed omgaan met onzekerheden.   

Belangrijke informatie over het aanmelden!

Stuur Michel ter Brake een mail (m.j.h.terbrake@saxion.nl) voor meer informatie en/ of voor een uitnodiging voor de voorlichting. Doe dit voordat je je definitief aanmeldt via de site van Kies Op Maat. De uitnodiging voor de voorlichting geschiedt op basis van volgorde van binnenkomst. Een voorlichting en een intakegesprek maken onderdeel uit van de procedure en zijn verplicht. Definitieve plaatsing voor de minor Circulaire Economie op Curaçao geschiedt op basis van CV en motivatiebrief.

Literatuur

Ervaringen

Tijdens deze minor leer je niet enkel theorie uit een boek maar ga je vooral ervaren hoe je die in de praktijk kunt brengen, bij een echt bedrijf, met alles wat daarbij komt kijken. Je ervaart dat het vinden van goede oplossingen voor een praktijksituatie waarin echte kaders zoals financiering en wetgeving gelden, een beroep doen op jouw creativiteit en doorzettingsvermogen. Ook krijg je alvast een doorkijkje naar wat de circulaire economie voor Nederland betekent en hoe toonaangevende voorlopers hier nu al hard mee aan de slag zijn. Het is vooral een grote ontdekkingstocht naar wat jij en jouw vakgebied kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst voor ons allemaal.

Rooster

Opzet van de minor

In deze minor concentreren we ons op het daadwerkelijk organiseren en implementeren van oplossingen en het organiseren van de waardecreatie die hierbij hoort. Samen met opdrachtgevers uit de praktijk help jij met het ontwikkelen van een circulair businessmodel, waarbij je de geleerde theorie direct in de praktijk kunt brengen. Dat vraagt om creativiteit, affiniteit met duurzaamheid, ondernemerschap en doorzettingsvermogen. Ga samen met ons de uitdaging aan. Nieuwsgierig geworden naar de circulaire economie? En ook om deze minor te volgen op Curaçao en de bedrijven en overheden op Curaçao hierbij te helpen? Vind jij ook dat we niet alleen moeten praten over duurzaamheid en een circulaire economie, maar het gewoon moeten gaan doen? En wil jij graag je steentje bijdragen om te komen tot een meer circulaire economie op Curaçao en van Curaçao de eerste ‘eilanddonut’ ter wereld te maken? En vind je het leuk om de Curaçaose gemeenschap te helpen bij de vele lokale initiatieven om te komen tot een meer circulaire economie op Curaçao? Meld je dan aan voor deze minor en verzeker jezelf ervan dat jij alvast klaar bent voor een duurzame toekomst. 

De minor CE op Curaçao wordt gedurende het gehele semester uitgevoerd op Curaçao en omvat 30 ECTS. Ter voorbereiding schrijf je een CV en een motivatiebrief. Op basis hiervan word je al dan niet uitgenodigd voor een intakegesprek en hoor je of je definitief bent geplaatst voor de minor Circulaire Economie op Curaçao. Voor je vertrek naar Curaçao vindt er een aftrapbijeenkomst plaats waarbij je kennismaakt met de andere studenten en de Saxion-docenten. 

De minor bestaat uit 4 grote onderdelen (1 en 2 in het eerste kwartiel, 3 en 4 in het tweede kwartiel):

 1. Inleiding: Wat is de circulaire economie en waarom doet dat ertoe? Welke circulaire droom en waardepropositie passen hierbij?
 2. Business modellen voor de circulaire economie, materialen, kringlopen en partijen, circulaire principes en kernactiviteiten: de 10 Re’s.
 3. Resultaten, impact, indicatoren, waardecreatie en verdienmodellen.
 4. Organisatie, randvoorwaarden, de implementatie van jullie advies.

Deze vier onderdelen worden gedurende de minor toegepast op een adviesopdracht bij een bedrijf op Curaçao met een concreet vraagstuk. Al in de tweede week hoor je, als groep (maximaal 4 personen), voor welk bedrijf op Curaçao je aan de slag gaat in de praktijkopdracht.

Er zijn wekelijks drie lesdagen. De lesweken zijn globaal opgebouwd met 10 uur les, 10 uur zelfstudie en 20 uur voor de praktijkopdracht. Er zijn drie lesdagen. De lessen worden op een hybride manier aangeboden in een (les)ruimte van The University of the Dutch Caribbean (UDC) in Willemstad (Curaçao). Dit betekent dat studenten online deelnemen aan de lessen die worden verzorgd door docenten van Saxion. De overige 2 dagen werk je samen met je groepsgenoten de praktijkopdracht verder uit in een (les)ruimte van het UDC.  Je sluit de minor af met een feestelijke markt waar alle resultaten worden gepresenteerd.

Toetsing

De toetsing voor deze minor is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • Schriftelijke, individuele, toets over de basisprincipes van de circulaire economie en circulaire businessmodellen op basis van meerkeuze vragen. Deze toets wordt aan het eind van de minor afgenomen. Omvang kennistoets: 5EC.
 • Een schriftelijk adviesrapport voor jouw opdrachtgever. Deze opdracht werk je in teams uit. De inhoudelijke beoordeling zal door de begeleidend docenten plaatsvinden op basis van een van tevoren opgestelde en inzichtelijke rubrics. Ook maak je samen een poster om zo in één oogopslag duidelijk te maken wat jullie advies inhoudt. Omvang adviesopdracht, rapport en poster: 20EC.
 • Je presenteert jouw adviesrapport mondeling aan de opdrachtgever. Je maakt met je team, ondersteund door een masterclass, een gave videopitch en levert deze in. Daarnaast schrijf je individueel een persoonlijke reflectie in de vorm van een kort essay. Omvang videopitch en essay gecombineerd: 5EC.

Aanwezigheid bij de lessen is verplicht. Wordt deze aanwezigheid meer dan één keer zonder geldige reden overschreden dan leidt dit tot een aanvullende opdracht.  

Alle toetsen en opdrachten komen uit Nederland en worden beoordeeld door Saxiondocenten. De toetsen vinden plaats op Curaçao.   

De EC's in het kader van de minor CIEC worden per blok van 5 EC/ 20 EC/ 5 EC toegekend.  

Aanvullende informatie

Extra Fee:

Voor het verwezenlijken van deze minor moet de student een extra fee van 950 euro voldoen.

Aanmelden geen Saxion-student:

Hoe meld ik mij aan?

Het inschrijfproces omtrent een Kies op Maat minor bij Saxion verloopt iets anders dan op de website kiesopmaat.nl staat beschreven.

Hoe gaat het in z’n werk?
Stap 1: download de leerovereenkomst van de Kies op Maat website en laat deze tekenen door de examencommissie van je eigen instelling én teken zelf.
Stap 2: ga naar https://sis.saxion.nl/account# en vul je persoonlijke gegevens in
Stap 3: je ontvangt een automatisch gegenereerde email vanuit IAM met daarin een gebruikersnaam en wachtwoord
Stap 4: ga naar https://sis.saxion.nl, log in met de gebruikersnaam en wachtwoord welke je vanuit IAM hebt ontvangen en meld je aan!
Stap 5: hierna zullen wij jouw aanmelding voor de Kies op Maat minor bij Saxion verder in behandeling nemen

N.B.: Bij 'Uploaden documenten' in de aanmeldportal dien je de volgende documenten te uploaden:

 • Een kopie van je geldige identiteitsbewijs (voor- en achterzijde ID-kaart of de gegevenspagina van je paspoort). Geen rijbewijs!
 • Een kopie van je propedeuse-getuigschrift of een uitdraai van het DUO diplomaregister. 
  Mocht je nog niet in het bezit zijn van het propedeuse-getuigschrift, dan ontvangen wij graag een verklaring van de thuisinstelling waarin staat dat je het getuigschrift voor het starten van de minor gaat behalen.
 • Leerovereenkomst, pagina 1, 2 en 3 (getekend door de examencommissie thuisinstelling én student)

Mocht je hierover vragen hebben, dan horen wij dit graag. Je kan contact opnemen met het Servicepoint, 088 – 019 3000.