Kies op maat

Inloggen Menu

Minor Passend Onderwijs, inclusive education

LET OP: vanwege grote interesse is het maximum aantal aanmeldingen bijna bereikt. Studenten kunnen alleen nog worden toegelaten op basis van persoonlijke motivatie.

Je kunt hiervoor een mail sturen naar: k.dejonge@thomasmorehs.nl

 

De minor Passend Onderwijs/ Inclusive Education bevat een rijk programma waarbinnen de deelnemers zich kunnen ontwikkelen tot expert op het gebied van ‘passend onderwijs’ zoals dat binnen het lectoraat wordt opgevat. Studenten leren binnen deze minor de basisprincipes van de positieve psychologie toepassen in het onderwijs. Er wordt niet uitgegaan van problemen maar we richten ons op wat we willen bereiken met kinderen. Op een oplossingsgerichte manier wordt gekeken naar wat werkt voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Het programma bestaat uit verschillende onderdelen. Ten eerste zijn er wekelijkse colleges waarin experts verdiepende kennis aanbieden rondom een thema. Denk hierbij aan gedragsproblemen, traumasensitief lesgeven, stadsbekwaam lesgeven, kansenongelijkheid, de supportgroep-aanpak, hoogbegaafdheid en ouders (met een beperking). Maar zowel in de colleges als daarbuiten gaat men ook aan de slag door bijvoorbeeld het uitvoeren van een Kids’ skills traject, loopt men mee met een ambulant begeleider en bezoekt men bijzondere scholen.

Ook vindt er een traject (hoog) begaafdheid plaats in samenwerking met de Erasmus Universiteit. Na een startcollege (naar keuze: geneeskunde, psychologie, filosofie, rechten of economie) voor kinderen op de universiteit, maakt de student samen met een student van de EUR een lessenserie en voert deze uit op een basisschool.

Naast het uitgebreide aanbod heeft de student ook persoonlijk de ruimte om zich te profileren en specialiseren in een bepaald thema. Dit gebeurt via het afleggen van een proeve, het maken van een product of het uitvoeren van een onderzoek. Hiervoor kan je als student zelf een stageplek zoeken maar ook wij kunnen je daar bij helpen. Zo zijn er binnen de Rotterdamse regio veel scholen en instellingen waar bijzondere ontwikkelingen zijn rondom inclusief onderwijs. Maar ook in andere regio’s en zelfs het buitenland liggen er mogelijkheden. Het is vooral belangrijk dat de student op een plek komt waar de student ook goed begeleid en geïnspireerd wordt in het ontwikkelen van zijn expertise.

Tot slot wordt de mogelijkheid geboden scholen in Stockholm te bezoeken waar vanuit de oplossingsgerichte benadering gewerkt wordt.

Leerdoelen

  • Op basis van actuele kennis van de positieve- en ontwikkelingspsychologie krijgt de student inzicht in een verscheidenheid aan vormen van leren en gedrag van leerlingen met en zonder special educational needs (ook hoogbegaafdheid).
  • De student is op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Passend Onderwijs en Inclusive Education, zowel regionaal als (inter)nationaal.
  • Op basis van inzicht in effectieve pedagogische strategieën (oplossingsgericht werken) kan de student een veilig leerklimaat creëren door de leerlingen positief te stimuleren en te motiveren om hun talenten naar boven te halen.
  • De student is vaardig in de samenwerking met alle betrokkenen rondom de ontwikkeling van de leerling. Onder betrokkenen worden verstaan: de ouder(s), het team, de interne experts binnen de school en de externe experts rondom de school.
  • De student weet zich middels een onderzoekende houding te profileren op een thema waarover hij/zij op professionele wijze kan rapporteren middels het afleggen van een proeve, het maken van een product of het doen van een onderzoek.
  •  

Aanvullende informatie

Onderdeel van deze minor is dat wij tijdens of aan het eind van je minor je kunnen vragen om deel te nemen aan een onderzoek door een vragenlijst in te vullen.
De ingevulde gegevens worden alleen voor kwaliteitsdoeleinden gebruikt en zijn niet te herleiden naar een persoon.
Met het deelnemen aan deze minor geef je toestemming om deel te nemen aan dit onderzoek.

Ingangseisen

Studenten van de opleidingen: Pabo, lerarenopleidingen, Toegepaste Psychologie, Pedagogiek, MWD, SPH, Social work of andere opleidingen gerelateerd aan onderwijs of pedagogiek.

Toetsing

Aan het einde van de minor heb je een journal/portfolio waarin verschillende opdrachten, aantekeningen en artikelen in op zijn genomen.
Daarnaast maak je een plan van aanpak en een eindverslag van jouw product, onderzoek of proeve. Dit kan op papier of op een alternatieve wijze zoals met video of mondeling.

Herkansing
Er zijn dus drie toetsen:
- het plan van aanpak
- het eindverslag en
- het journal.

Voor elk van deze drie toetsen heb je twee kansen per studiejaar. De eerste kans en dus één herkansing. Hier worden alleen uitzonderingen op gemaakt bij bijzondere omstandigheden.

Literatuur

Furman, B. (2006) Kids’ Skills (5e druk). Amsterdam, Nederland: Boom/Nelissen.

Lieshout, van T. (2018) Pedagogische adviezen voor speciale kinderen. 1e druk. Houten, Nederland: Bohn Stafleu van Loghum.

Mahlberg, K & Sjöblom, M. (2008) Oplossingsgericht onderwijzen. Naar een gelukkiger school!  Antwerpen, België: Garant.

Rooster

Maandagmiddag 13.00 – 17.00 uur contacturen (onder voorbehoud).

Stage:
Je loopt 20 dagen stage gedurende de maanden sept t/m dec. Je kunt deze zelf inplannen bijv 2 dagen per week, maar je kan ook 4 hele weken plannen. In de stage oefen je met de in de minor aangereikte methodieken met individuele of groepjes kinderen en/of met de hele groep. Je kan jouw eigen stageplek kiezen maar ook wij kunnen je matchen aan ons aanbod (overwegend in de Rotterdamse regio).
De stageplek kan een plek zijn in het (speciaal) onderwijs, maar ook in een andere organisatie waar met kinderen gewerkt wordt.