Kies op maat

Inloggen Menu

Werken in het basisonderwijs, primairy education

Minor werken in het basisonderwijs

Wil je onderzoeken of werken in het basisonderwijs iets voor jou is? Meld je dan aan voor de minor werken in het basisonderwijs. De minor “Werken in het basisonderwijs” is ontworpen voor iedere studerende aan een HBO of WO instelling die behoefte heeft aan een gedegen en inspirerende inkijk in het werken in het primair onderwijs. Je krijgt zicht op actuele ontwikkelingen in basisscholen en op het veelzijdige beroep van leerkracht. Tijdens de minor loop je 1 of 2 dagen per week stage en ervaar je aan den lijve wat het inhoudt om onderwijs te ontwerpen en uit te voeren met een groep kinderen. Op de opleiding draai je mee met het programma van het eerste semester van de compacte deeltijd en volg je de vakken samen met zij-instromers en deeltijdstudenten. Door zo te pendelen tussen theorie en praktijk kun je antwoorden vinden op je onderzoeksvragen en ontdekken of het basisonderwijs bij je past.

Leerdoelen

Gedurende de minor leer je lesgeven in verschillende vakken aan een groep kinderen. Want hoe bereid je onderwijs voor en hoe voer je dat uit? Hoe sta je voor de groep en hoe laat je kinderen leren? Vanuit de vakgebieden pedagogiek, taal, rekenen, drama, schrijven, geschiedenis en digitale geletterdheid krijg je handvatten om je lessen te ontwerpen en uit te voeren. Je sluit de minor af met een bekwaamheidsdossier waarin je terugblikt op je eigen ontwikkeling als leerkracht in het basisonderwijs. Je reflecteert op de opgedane kennis en vaardigheden en je bent in staat om een eerste visie op onderwijs en leren te formuleren.

Ingangseisen

Je bent derde of vierdejaars student aan een HBO of WO instelling, je hebt een passie voor kinderen en onderwijs en/of je overweegt een pabo opleiding.

Literatuur

Wordt voor aanvang van de minor bekend gemaakt aan de studenten middels een boekenlijst.

Rooster

Start september 2023 of februari 2024. De lesdag is de dinsdag. Je kunt kiezen uit een dagvariant (colleges van 8.30 tot 17.00 uur) of een middag-avondvariant (colleges van 13.00 tot 22.00 uur).

De colleges worden verzorgd door Thomas More Hogeschool. Locatie: Stationssingel 80, Rotterdam.

Stage: de student moet hiervoor 1 of 2 dagen per week beschikbaar zijn en een hele week aan het einde van de stageperiode (2e week december bij een start in september, 1e week van juni bij een start van de minor in februari).

Toetsing

 1. De stage wordt beoordeeld op basis van een praktijkassessment.
  De resultaten worden vertaald naar:
  Voldoende (6,7)
  Goed (8)
  Uitmuntend (9,10)

 

 1. De minor bestaat verder uit meerdere modules die afgerond worden met bijbehorende toetsen. De eindopdracht van de minor is een afsluitend assessment: een geïntegreerde toets in de vorm van een bekwaamheidsdossier. De tentamens, toetsen en opdrachten voor de vakken worden gemiddeld tot 1 resultaat: Voor voldoende afronding van de minor moet dit gemiddelde een 5,5 of hoger zijn. De gemiddelden worden vertaald naar:
  Voldoende (6,7)
  Goed (8)
  Uitmuntend (9,10)

Na afloop van de minor ontvangt de student/ cursist een certificaat met daarop de behaalde resultaten van de verschillende onderdelen.

NB: wanneer voor de stage geen voldoende beoordeling behaald kan worden vanwege ongeschiktheid voor het beroep kan de minor nog wel positief afgerond worden. Dan moet wel voldaan zijn alle overige voorwaarden (volume, assessment, reflectie).

Aanvullende informatie

Na afronding van de minor (en je eigen studie) kun je je inschrijven bij Thomas More Hogeschool voor het vervolgen van de opleiding die leidt tot het behalen van een bevoegdheid. De behaalde modules leiden afzonderlijk tot vrijstelling voor de overeenkomstige modules van de compacte deeltijd wanneer je de studie aan Thomas More Hogeschool vervolgt. Wanneer alle modules van de minor, de stage en de WisCat behaald zijn en je schrijft je in voor de compacte deeltijd van Thomas More Hogeschool, dan worden deze behaalde punten omgezet naar vrijstellingen en daarmee is de gehele propedeuse behaald. Je vervolgt je studie in de postpropedeutische fase waarna je in 1,5 jaar (nominale studieduur) je bevoegdheid zou kunnen behalen.  

Let op:  dit geldt alleen bij inschrijving aan TMH. Indien je de studie wilt vervolgen aan een andere hogeschool dan TMH dan kun je met je minor certificaat op die hogeschool eventueel vrijstellingen aanvragen, hiervoor kunnen wij geen garantie geven of bemiddeling bieden.

Vragenlijst
Gedurende de minor vragen we je een vragenlijst in te vullen. De ingevulde gegevens worden alleen voor kwaliteitsdoeleinden gebruikt en zijn niet te herleiden naar een persoon. Met het deelnemen aan deze minor geef je toestemming om deel te nemen aan dit onderzoek.

Kosten
Naast de kosten voor de boeken zijn er voor deelname aan deze minor eenmalige kosten verbonden voor het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Deze kosten liggen rond de €42,-.