Kies op maat

Inloggen Menu

Werken in het basisonderwijs, primairy education

Minor werken in het basisonderwijs

De minor werken in het basisonderwijs geeft je de mogelijkheid om een kijkje te nemen in de studie op de PABO Thomas More en in de dagelijkse praktijk van de basisschool. De minor is ontworpen voor studenten van andere bachelor- of masteropleidingen die willen onderzoeken of het werken in het basisonderwijs iets voor hen is. Misschien ben je gewoon nieuwsgierig of heb je getwijfeld bij je keuze voor je opleiding.  Tijdens de minor loop je 1 a 2 dagen stage in het basisonderwijs en heb je een opleidingsdag op de Thomas More Hogeschool waarbij je een onderwijsaanbod volgt dat overeenkomt met een deel van het programma van onze bacheloropleiding.

Leerdoelen

De opleiding tot leerkracht basisonderwijs is een opleiding waarbij het essentieel is dat je de theorie in de praktijk brengt. Tijdens de opleidingsdag krijg je theorie rondom de didactiek van taal en rekenen. Andere vakken komen in de vorm van inspiratielessen en workshops aan bod. Een ander belangrijk onderdeel van de minor is pedagogisch handelen. Dit is een kernvak van de minor. Het 4e kernvak is professionele ontwikkeling. Wat heb je meegemaakt in de stage en wat vind je daarvan? Hoe ervaar je het beroep van leerkracht en wat heb je te ontwikkelen?

Tijdens de stage ben je een heel semester in dezelfde klas. Je gaat ervaren hoe de theorie er in de praktijk uitziet. Je gaat oefenen met het technisch uitvoeren van een lesplan en het geven van instructie (didactiek). Uiteraard oefen je ook je pedagogische vaardigheden. Je oefent met observeren, analyseren en  pedagogisch handelen in de klas. Je krijgt hierbij feedback van je werkplekbegleider (de leerkracht van de groep) en de pabo-opleider (stagebegleider) van de TMH.

Ingangseisen

Je bent derde- of vierdejaars student aan een HBO of WO instelling. Je hebt een passie voor kinderen en onderwijs en/of je overweegt een pabo-opleiding. Een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is verplicht bij aanvang van de minor.

Literatuur

Bij de start van de minor krijg je een boekenlijst toegestuurd.

Rooster

Start in september of in februari. De lesdag Is vrijdag en de bijeenkomsten vinden plaats tussen 10.00 en 14.30 uur. De colleges worden verzorgd door Thomas More Hogeschool. Locatie: Stationssingel 80, Rotterdam.

Stage: de student moet hiervoor 1 of 2 dagen per week beschikbaar zijn en een hele week aan het einde van de minor periode. De exacte datum van de stageweek wordt kenbaar gemaakt bij de start van de minor.

Het is de bedoeling dat je zelf op zoek gaat naar een stageplek op een basisschool. We raden je aan om de stage in de middenbouw (groep 3 t/m 6) te doen. Deze omgeving en werkwijze past het beste bij de theoretische inhoud van de stage en is een overzichtelijke omgeving om kennis te maken met het beroep. Start op tijd met het zoeken naar een stageplek. Ervaring leert dat dit tijd kost.

Toetsing

Om een eventueel vervolg op de TMH mogelijk te maken toetsen we de verschillende onderdelen op dezelfde wijze als wij zouden doen in onze bacheloropleiding. Dat betekent dat we de stage beoordelen op niveau 1 (propedeuseniveau). Voor de vakken rekenen en taal neem je deel aan tentamens. Een onderdeel van de toetsing voor taal is de Hogeschool taaltoets F3. De tentamens rekenen zijn gericht op didactiek, waarbij het wel belangrijk is dat je eigen vaardigheid in orde is. Voor het vak pedagogiek voer je opdrachten uit in de praktijk en daar maak je een verslag van. We sluiten de minor af met een presentatie en gesprek over je ontwikkeling.

Aanvullende informatie

Doorstroom naar de bacheloropleiding: Als je na de minor wilt doorstromen in onze bachelor opleiding, dan kan dat. Wanneer je een andere bachelor of master af hebt gerond, kom je in aanmerking voor ons verkorte traject (compacte deeltijd) van 2 jaar. De vakken die je in de minor hebt gevolgd, hebben dezelfde inhoud als dezelfde vakken in het eerste semester van de compacte deeltijd. Bijvoorbeeld: jij volgt rekenen in de minor (en behaalt het vak), dan hoef je dat vak niet meer te volgen. Wel zijn er andere vakken in het eerste semester van de deeltijd compact, die niet worden aangeboden in de minor. Deze vakken moet je uiteraard wel nog doen. Belangrijk om te weten is dat het meenemen van de resultaten alleen geldt als je bij de TMH de opleiding voortzet. Andere hogescholen hebben andere vormen van toetsen en ander aanbod.

Extra vakken: wil je meer vakken al halen? Je hebt de mogelijkheid om in overleg met de TMH op een andere dag vakken te volgen en af te ronden. Dit betekent dan wel een grotere studielast dan 30 EC. Dit zal op de dinsdag of donderdag zijn.

Tentamens: De tentamens rekenen en taal waar je aan zult deelnemen worden op andere dagen afgenomen dan de vrijdag. Dit zal in de avonden gebeuren. Wij hebben 2 x een toetsweek gedurende de minor.

Kosten
Naast de kosten voor de boeken zijn er voor deelname aan deze minor eenmalige kosten verbonden voor het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Deze kosten liggen rond de €42,-.