Kies op maat

Inloggen Menu

Werken in het basisonderwijs, primairy education

Minor Werken in het Basisonderwijs
Kindkracht, LEERKRACHT, schoolkracht

De minor “Werken in het basisonderwijs” is ontworpen voor iedere studerende aan een HBO of WO instelling die behoefte heeft aan een gedegen en inspirerende inkijk in het werken in het primair onderwijs. Misschien wil je je oriënteren om zelf leerkracht te worden, maar de minor biedt ook meerwaarde als je vanuit je huidige studie in het werkveld PO wilt werken.

Je krijgt zicht op actuele ontwikkelingen in basisscholen en op het veelzijdige beroep van leerkracht. Tijdens de minor loop je 1 of 1,5 dag per week stage en ervaar je aan den lijve wat het inhoudt om onderwijs te ontwerpen en uit te voeren met een groep kinderen. Door zo te pendelen tussen theorie en praktijk kun je antwoorden vinden op je onderzoeksvragen en ontdekken of het basisonderwijs bij je past.

Oriëntatie & keuze uitstroomprofielen

Oriëntatie
De minor begint met een oriëntatieperiode van 10 weken (periode 1). We starten met een 2daagse onderwijssafari door het Rotterdamse onderwijsveld.
In deze weken krijg je een breed beeld van actuele ontwikkelingen in het basisonderwijs anno 2020. Je bezoekt verschillende scholen in verschillende wijken en met verschillende onderwijsvisies en aanpakken. Je gaat in gesprek met kinderen van verschillende leeftijden en met mensen die in scholen werken vanuit verschillende rollen. Hoe heeft het basisonderwijs zich de afgelopen tijd ontwikkeld? Hoe bereidt het onderwijs bezig zich te richten op  toekomstige ontwikkelingen? Wat is de onderwijsbehoefte van kinderen in 2020? Kloppen je bestaande beelden over onderwijs nog of ben je teveel afgegaan op je eigen ervaringen op de basisschool?

Je wordt in deze eerste weken ook voorbereid op zelf ervaring opdoen in het lesgeven aan een groep kinderen. Want hoe bereidt je onderwijs voor en hoe voer je dat uit? Hoe sta je voor de groep en hoe laat je kinderen leren? Pedagogiek, taal, ICT en Godsdienst & levensbeschouwing bieden in deze oriëntatieweken verschillende invalshoeken om hierover te leren.

Je sluit de oriëntatie af met een presentatie van je een dossier ‘In gesprek met kinderen/ leerproces in beeld’. Daarnaast formuleer je je persoonlijke (onderzoeks)vragen en maak je een keuze voor uitstroomprofiel 1 of 2.

15 EC

Na de eerste 10 weken (periode 1) kies je voor een uitstroomprofiel:

 1. Voorbereiding verkort deeltijdtraject opleiding leraar basisonderwijs (pabo)
 2. toegevoegde waarde bieden in het basisonderwijs

Uitstroomprofielen

Profiel 1: Voorbereiding verkort deeltijdtraject opleiding leraar basisonderwijs (pabo)

Als de oriëntatie in de eerste weken van de minor je motiveert om zelf leerkracht te willen worden, kun je je richten op het behalen van een certificaat dat bij de start van de vervolgopleiding aan Thomas More Hogeschool wordt omgezet in een propedeuse. Dat betekent dat je het eerste semester (half jaar) van de verkorte deeltijdopleiding (twee jaar) hebt afgerond als je de minor behaalt.

Onderdelen van het programma zijn:

 • Onderwijsontwerp en organisatie in de groep: leren lezen en schrijven
 • Onderwijsontwerp en organisatie in de groep: oriëntatie kunstvakken
 • Kindkracht: het kind en het leerproces centraal
 • Kindkracht: Muziek in de basisschool
 • Leerkracht: hele getallen Rekenen-wiskunde didactiek en gecijferdheid

Je loopt daarnaast minimaal 1,5 dag per week stage in een middenbouwgroep (groep 3,4,5 of 6) op een basisschool met begeleiding van een mentor in de groep en een schoolopleider in de school.  In je leerteam op TMH deel je ervaringen en werk je toe naar het afsluitend assessment. Tijdens dat assessment toon je welke bekwaamheden je je hebt eigen gemaakt en hoe je visie op basisonderwijs en je rol als leerkracht zich heeft ontwikkeld, onderbouwd vanuit opgedane ervaringen en theorie.

Voor het certificaat moet je tevens een taaltoets en een rekentoets eigen vaardigheid (wiscat) doen. (Ook hiervoor geldt dat het gemiddelde telt voor de minor. Afronding met een 6 levert een vrijstelling op in het vervolgtraject aan de pabo).

15 EC

Profiel 2: Toegevoegde waarde in het basisonderwijs

De oriëntatie in de eerste weken van de minor kan je ook motiveren voor profiel 2. Je leert dan het werk van leraren in het basisonderwijs beter kennen, zodat je later wellicht vanuit het specialisme van je huidige studie toegevoegde waarde kan leveren aan het basisonderwijs en leren/ontwikkelen van kinderen.

Je richt je dan op het doen van een praktijkgericht onderzoek naar een vraagstuk of behoefte in de basisschool waar je stage loopt. Je verzamelt informatie vanuit verschillende perspectieven (kinderen, collega’s, experts, jijzelf) en verschillende bronnen en ontwerpt een aanpak waarbij je je eigen specialisatie inzet.

Daarnaast maak je een keuze uit verschillende programmaonderdelen uit de tweede periode die jouw onderzoek kunnen ondersteunen:

 • Onderwijsontwerp en organisatie in de groep: leren lezen en schrijven
 • Onderwijsontwerp en organisatie in de groep: oriëntatie kunstvakken
 • Kindkracht: het kind en het leerproces centraal
 • Kindkracht: Muziek in de basisschool
 • Leerkracht: hele getallen Rekenen-wiskunde didactiek en gecijferdheid
 • Leerkracht: Engels, taal en verhaal
 • Groepskracht: Ontwerp rijke leeromgeving wereldoriëntatie

15 EC

Je loopt daarnaast minimaal 1 dag per week stage op een basisschool met begeleiding van een mentor in de groep en schoolopleider in de school. In je leerteam op TMH deel je ervaringen en werk je toe naar het afsluitend assessment. Tijdens dat assessment presenteer je je onderzoek en hoe je visie op basisonderwijs en het werk van leraren, ondersteuners en specialisten zich heeft ontwikkeld, onderbouwd vanuit opgedane ervaringen en theorie.

Leerdoelen

Je krijgt zicht op actuele ontwikkelingen in basisscholen en op het veelzijdige beroep van leerkracht. Tijdens de minor loop je 1 of 1,5 dag per week stage en ervaar je aan den lijve wat het inhoudt om onderwijs te ontwerpen en uit te voeren met een groep kinderen. Door zo te pendelen tussen theorie en praktijk kun je antwoorden vinden op je onderzoeksvragen en ontdekken of het basisonderwijs bij je past.

Ingangseisen

Je bent derde of vierdejaars student aan een HBO of WO instelling, je hebt een passie voor kinderen en onderwijs en/of je overweegt een pabo opleiding, dan ben je van harte welkom.

Literatuur

Wordt voor aanvang van de minor bekend gemaakt aan de studenten.

Rooster

Start september 2020 (lesdag dinsdag) en februari (lesdag donderdag) 2021.

Op dinsdagen verzorgd door Thomas More Hogeschool. Locatie: Stationssingel 80, Rotterdam.

De student kan eventueel ook ’s avonds colleges volgen, afhankelijk van gemaakte keuzes.

Stage profiel 1:
de student moet hiervoor 1,5 dag per week beschikbaar zijn.

Onderzoeksstage profiel 2:
de student moet hiervoor 1 dag per week beschikbaar zijn.

Toetsing

 • De stages worden beoordeeld op basis van een praktijkassessment.
  De resultaten worden vertaald naar:
  Voldoende (6,7)
  Goed (8)
  Uitmuntend (9,10)
 • Beide profielen van de minor worden afgesloten met een afsluitend assessment: een geïntegreerde toets waarin de student aantoont te voldoen aan:
  profiel 1: de bekwaamheidseisen behorende bij de propedeutische fase van de lerarenopleiding basisonderwijs.
  Profiel 2: de onderzoeksvaardigheden op bachelor niveau waarbij de leergebieden en de praktijk zijn geïntegreerd.

Voor het kunnen toekennen van de 30EC’s voor een minor gelden de volgende afspraken:

 • De stage moet voldaan zijn (wanneer de stage niet voldoende wordt afgerond kunnen wel de ec’s voor de minor worden toegekend. Het kan natuurlijk zijn dat je achteraf niet geschikt bent voor het beroep, of dat het beroep toch niet is wat je ervan verwachtte, dat belemmert je niet in het voldoende afronden van de minor, dit geeft je dan geen vrijstelling voor dit onderdeel zodra je je opleiding aan de pabo voortzet)
 • De tentamens, toetsen en opdrachten voor de vakken dienen gemiddeld een 5.5 te zijn voor het voldoende afronden van de minor.
  De gemiddelden worden vertaald naar:
  Voldoende (6,7)
  Goed (8)
  Uitmuntend (9,10)
  Dit oordeel in woorden wordt overgenomen op het certificaat.
 • Na afloop van de minor ontvangt de student/ cursist een certificaat met daarop de behaalde resultaten van de verschillende onderdelen.

Aanvullende informatie

Vragenlijst
Onderdeel van deze minor is dat wij tijdens of aan het eind van je minor je kunnen vragen om deel te nemen aan een onderzoek door een vragenlijst in te vullen.
De ingevulde gegevens worden alleen voor kwaliteitsdoeleinden gebruikt en zijn niet te herleiden naar een persoon.
Met het deelnemen aan deze minor geef je toestemming om deel te nemen aan dit onderzoek.

Kosten
Voor deelname aan deze minor zitten eenmalige kosten verbonden voor het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Deze kosten liggen rond de €42,-.