Kies op maat

Inloggen Menu

Onderzoekend en Ontwerpend Onderwijs in Omgeving, voor wereldwijze kinderen, Learning outside the classroom

Het lijkt wel of de uitdagingen in onze maatschappij elkaar in een steeds hoger tempo opvolgen. De veranderingen gaan snel. Waar leiden wij kinderen dan voor op? Hoe bereiden wij ze voor op de toekomst?

Wereldgericht onderwijs

Deze minor is erop gericht dat jij kinderen kunt leren hoe ze oplossingen voor uitdagingen kunnen bedenken en op welke manier ze antwoorden kunnen vinden op de vragen die ze hebben. De wereld om ons heen is de bron van waaruit we vertrekken.

Het effect van deze manier van werken is dat jouw onderwijs steeds duidelijker gelinkt is aan de wereld om ons heen. Kinderen krijgen op deze manier onderwijs van nu.

 

  •  

 

Hoe ziet de minor er uit?

Introductie

We starten de minor met de begeleiding van het introductieproject van de nieuwe eerstejaars. In het project ontdekken de studenten het onderwijs vanuit onderzoekende en ontwerpende opdrachten. Als begeleider ben je direct coach in hun eerste kennismaking met de beroepspraktijk.

Inhoudelijke kennis

Daarna volgt een blok waarin de theorie van onderzoekend en ontwerpend leren (OOL) voorop staat. Rond de herfstvakantie sluiten we dit blok af met een presentatie van jouw ‘naslagproduct’ waarvan je zelf de vorm hebt gekozen en die je deelt met jouw medestudenten die je feedback geven op het product.

Schoolomgeving

Deel twee van de minor start met het begeleiden van derdejaars studenten tijdens hun werkweek schoolomgeving waarin jij hun coach bent bij het maken van een interactieve, breinvriendelijke, wereldwijze werkweek. Je oefent met het toepassen van de kennis die je in het eerste deel van de minor hebt gekregen en je stimuleert studenten om zich te laten inspireren door de omgeving.

Productontwikkeling

Deel twee van de minor is gericht op het ontwerpen van onderwijs. Daarom krijg je les van vakdocenten filosofie, taal en rekenen. Na een kennismaking met OOL vanuit hun vak ontwerp je OOL vakonderwijs. Omdat het doel is dat je OOL onderwijs verzorgt in de beroepspraktijk heb je zelf een school gezocht waar jij de door jou ontworpen producten uitprobeert. Zo leer je OOL onderwijs ontwerpen, uitvoeren en evalueren.

Naast de productontwikkeling vanuit de vakken gaan we onderwijs ontwerpen in en voor diergaarde Blijdorp en ontwerpen we techniekonderwijs bij Lely in Maassluis.

Met en van elkaar

Leren met en van elkaar is noodzakelijk om je verder te ontwikkelen. Daar is de laatste fase dan ook op gericht. We delen de OOL-meesterstukken en de effecten op leerlingen en jouw eigen vaardigheden. Je werkt uiteindelijk toe naar het maken van je eigen visie op OOL-onderwijs, waarin je de theorie, je ervaring met de onderwijsproducten die je uitgeprobeert hebt met jouw kinderen hebt verwerkt.

Leerdoelen

Wat leer jij?

  • Jij leert hoe je van de vragen en uitdagingen in onze maatschappij onderwijs maakt.
  • Je leert hoe je kinderen verleid om te leren zodat ze intrinsiek gemotiveerd werken.
  • Jouw rol als leerkracht verandert naar de coach in het leerproces van het kind.
  • Je gaat kansen in de omgeving ontdekken.
  • Je leert hoe je creativiteit bij kinderen kunt ontwikkelen.
  • Je eigen onderwijsgerichte creativiteit groeit.

Ingangseisen

Geen opleiding gericht op onderwijs?

Afhankelijk van je leerwens kun je deze minor ook volgen wanneer je geen opleiding tot leerkracht volgt. In overleg stellen we vast wat de ontwikkeling is die jij wilt doormaken en hoe het meesterstuk er dan uit zou  moeten zien. Zit jij in deze situatie en zou je aan deze minor willen deelnemen? Stuur je mail dan naar e.groenenberg@thomasmorehs.nl.

Literatuur

In overleg met de docenten wordt literatuur aangeschaft.

Rooster

Rooster

De minor wordt (o.v.b.) op woensdagmiddag verzorgd. Daarnaast zijn er een aantal woensdagochtenden en vrijdagen waarop je aanwezig moet zijn.

In de eerste twee weken van september ben je fulltime op Thomas More Hogeschool. In de tweede week na de herfstvakantie ben je ook fulltime bezet.

Toetsing

Beoordeling

Jouw ontwikkeling staat in deze minor voorop. Je bepaalt je eigen route. Je werkt toe naar een onderbouwde visie op OOL(-onderwijs) dat je onderbouwt met theorie en praktijkervaringen. Je sluit de minor af met jouw visie, een ‘OOL-naslagproduct’, een meesterstuk bestaande uit verschillende (door jou ontwikkelde) opdrachten/activiteiten. Op vier moment tijdens de minor vul je het formatieve beoordelingsformulier is. Hierin beschrijf jij de stand van zaken op dat moment. Daarop krijg je feedback zodat je na elke periode op basis van de opgedane ervaring en met de ontvangen feedback je ontwikkeling kan aanscherpen en verduidelijken.  

Aanvullende informatie

Onderdeel van deze minor is dat wij tijdens of aan het eind van je minor je kunnen vragen om deel te nemen aan een onderzoek door een vragenlijst in te vullen.
De ingevulde gegevens worden alleen voor kwaliteitsdoeleinden gebruikt en zijn niet te herleiden naar een persoon.
Met het deelnemen aan deze minor geef je toestemming om deel te nemen aan dit onderzoek.