Kies op maat

Inloggen Menu

Onderzoekend en Ontwerpend Onderwijs in Omgeving, voor wereldwijze kinderen, Learning outside the classroom

Thomas More Hogeschool vindt het belangrijk om leerkrachten op te leiden die kinderen nieuwsgierig kunnen maken naar de vraag hoe het anders kan. Om zo kinderen een plek op de wereld te geven, niet met de blik van gebruiker, maar in de rol van ontwikkelaar van de toekomst.

Deze drive is de spil in de leer-/werkminor ‘Onderzoekend en Ontwerpend Onderwijs in Omgeving, voor wereldwijze kinderen’, waarin het kind, zijn omgeving en die van de school centraal staan. De wereld om ons heen is namelijk één grote rijke leeromgeving waarin kinderen nu en in de toekomst hun plek moeten kunnen vinden. Het is de plek waar de vraagstukken van nu en de toekomst ontstaan en opgelost moeten worden. De plek waar we kinderen weloverwogen en verstandig mee moeten leren omgaan, kritisch over moeten leren nadenken en oplossingsgericht in moeten kunnen laten handelen.

De omgeving biedt een mooie context om kinderen te vormen op cognitief, sociaal en persoonlijk vlak. Door in deze minor de omgeving te gebruiken als bron van kennis en plek van ontwikkeling zijn we in staat onderwijs te ontwerpen waarvan onderzoek en ontwerp de motor is tot intrinsiek gemotiveerd leren. Onze omgeving blijft vragen oproepen en problemen worden er van nature zichtbaar doordat wij mensen gebruik er van maken, we ons geld ermee en erin verdienen en we kritisch en zorgvuldig na moeten denken over het duurzaam gebruik van onze omgeving en onze wereld.

In de minor ‘Onderzoekend en Ontwerpend Onderwijs in Omgeving, voor wereldwijze kinderen’ maken we gebruik van de didactiek van het onderzoekend en ontwerpend leren in de omgeving zodat we op natuurlijke en geïntegreerde wijze werken aan de cognitieve, sociale en persoonlijke ontwikkeling van onze kinderen.
Hierbij is de driehoek kind – leerkracht – taak essentieel om de talenten van het kind optimaal te benutten. Door gebruik te maken van de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren is het belangrijk dat er een wederzijdse beïnvloeding is tussen kind, leerkracht en taak. Dit vergroot de nieuwsgierigheid, (intrinsieke) motivatie en het leren op alle drie de vormgingsgebieden (cognitief, sociaal en persoonlijk).

De minor bestaat uit modules die terug te voeren zijn op de zaakvakken. Elke bijeenkomst start op locatie en wordt geïntroduceerd dmv een praktijkbezoek. Daarna wordt er een onderzoekende of ontwerpende activiteit aansluitend bij de locatie ontworpen die na verfijning direct in de praktijk uitgevoerd kan worden. De ervaringen van de opzet en uitvoering worden teruggekoppeld en verbonden met het leereffect, motivatie, inspiratie, groei en beoordeling.

Inhouden:
Maandmodules vanuit didactische thema’s die aansluiten bij onderzoekend en ontwerpend leren en de doorways van learning outside the classroom. Iedere module start met een uitgebreide excursie (bij een belangengroep) in de stad.

Mogelijke modules:

  • Kijken en zien:
  • Verwonderen:
  • Vragen:
  • Ontwerpen en Realiseren:
  • Reflectie:

Verwondering/probleem:
geïnspireerd op de omgeving

Inhoud:
leren, leven, wonen, werken in de wereld van de toekomst

Vaardigheden ontwikkeling:
21st century skills, cognitie doorways voor learning outside the classroom, sociale vaardigheid, persoonlijke vaardigheid (zelfstandigheid)

Integraties:
ONDERZOEKEND EN ONTWERPEND LEREN, psychologie (leerrendement en breinvriendelijke onderwijs), learning outside the classroom, vernieuwingsonderwijs, wereldwijsheid (o.a. leren voor duurzame ontwikkeling, burgerschap).

Leerdoelen

In deze minor werk je aan een nieuwsgierige houding. Je leert de verwondering van kinderen zien en je bent in staat om de verwondering van kinderen om te zetten in kindgestuurde onderzoekjes.

Zelf ontwikkel jij je tot een coachende leerkracht die kinderen stimuleert in de zoektocht naar kennis.

Aanvullende informatie

Onderdeel van deze minor is dat wij tijdens of aan het eind van je minor je kunnen vragen om deel te nemen aan een onderzoek door een vragenlijst in te vullen.
De ingevulde gegevens worden alleen voor kwaliteitsdoeleinden gebruikt en zijn niet te herleiden naar een persoon.
Met het deelnemen aan deze minor geef je toestemming om deel te nemen aan dit onderzoek.

Ingangseisen

We verwachten dat je jouw ontwikkeling aan medestudenten toont en deze met ze te bespreekt. Samenwerken is in deze minor belangrijk.

Toetsing

Toetsen:

  • Studenten bewijzen hun bekwaamheid dmv maandopdrachten die aansluiten bij de thema’s. De maandopdrachten zijn presentaties van de opdrachten, de resultaten van de leerlingen en onderbouwing mbv literatuur.
  • Studenten onderzoeken één van de door hen ontwikkelde maandopdracht. Het onderzoek naar de effectiviteit van de ontwikkelde activiteit wordt in verslagvorm beschreven.
  • Na iedere opdracht vullen de studenten hun visie op onderzoekend en ontwerpend leren aan vanuit hun ervaring en dmv literatuur. De visie wordt na ieder thema op paper ingeleverd als groeidocument.

Herkansing:

  • Wanneer één of meerdere van de aangeleverde producten onvoldoende van niveau zijn wordt van de studenten verwacht dat ze een verbeterde versie van het verslag inleveren.
  • Als het ontworpen product onvoldoende is, moet de opdracht opnieuw worden uitgevoerd, beschreven en ingeleverd.

Literatuur

In overleg met de docenten wordt literatuur aangeschaft.

Rooster

Intensiteit:
2-4 dagdelen per maand

Praktijk:
In de periode september t/m januari werken de studenten 2 dagen per week op een stageschool/ in de beroepspraktijk waar ool uitgevoerd kan worden. Met deze school/ werkplek worden vooraf afspraken gemaakt over de uitvoering van de onderzoekend en ontwerpend leren-activiteiten die de studenten in het studiejaar ontwerpen.

Begeleiding:
Per module 1 dagdeel aan het begin en 1 dagdeel in week 3; 1 uur in week 2 en 1 uur in week 4 van de maand/ in de module. De bijeenkomsten zijn zoveel mogelijk op woensdagmiddag

Locatie:
Afwisselend op locatie in de stad en op een (basis)school.