Kies op maat

Inloggen Menu

Minor Bewegingsonderwijs, physical education

Waartoe word je opgeleid?

De minor bewegingsonderwijs (Leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs via de pabo) stelt je in staat om de bevoegdheid voor het geven van de lessen bewegingsonderwijs voor de groepen 3 tot en met 8 te behalen.  Met het afronden van deze leergang kun je als vakspecialist bewegingsonderwijs aan de slag in de basisschool. Je mag dan de lessen bewegingsonderwijs verzorgen voor alle groepen van de school én kunt taken uitvoeren die te maken hebben met bewegen in en rondom de school.

Je krijgt les van gedreven docenten (pabo-opleiders) die zelf ook werkzaam zijn als vakleerkracht bewegingsonderwijs op een basisschool.

Wanneer mag je zelf de lessen bewegingsonderwijs geven?

De bevoegdheid gaat samen met het behalen van het pabo-diploma. Dit betekent dat je na het behalen van je pabo-diploma zelfstandig de lessen bewegingsonderwijs mag geven aan de groepen 3 tot en met 8.

Leerdoelen

Opbouw

De minor bestaat uit drie blokken. Per blok kun je een certificaat behalen. Als je de drie blokken succesvol hebt afgerond ontvang je de volledige bevoegdheid om bewegingsonderwijs te geven aan groep 3 tot en met 8.

Naast de leergang maak je uren voor een individueel programma waarin je je bekwaamheden aantoont en je je verder verdiept in de rol van specialist bewegingsonderwijs. We gaan bijvoorbeeld voor het individuele deel op skireis naar Oostenrijk. Je gaat dan zelf leren skiën of snowboarden, je verbetert je ski- of snowboardvaardigheden en je leert  met en van anderen.

Waaraan ga je voldoen?

De certificeringseisen voor de blokken zijn centraal geformuleerd en zijn het uitgangspunt
voor de leerdoelen van de praktijklessen en de daarbij behorende stage. Het betreft eisen
ten aanzien van vakinhoudelijke kennis en vaardigheden en didaktiek, bewegen in de
schoolomgeving en (voor de stage) lesvoorbereiding, uitvoering en evaluatie en eigen vaardigheid.

Voor het individuele traject is beroepsprofiel leraar lichamelijk opvoeding het uitgangspunt om de vakbekwaamheid te vergroten (je verantwoordt je door middel van een eindverslag/proeve).

Eigen vaardigheid

Tijdens de praktijklessen is er ruimte voor het behalen van de eigen vaardigheid van
bewegingsactiviteiten op het niveau van de betere bewegers van groep 8 en is er tijd en ruimte voor het manueel hulpverlenen. Een goede fysieke gezondheid is hiervoor voorwaardelijk.

Ingangseisen

Je hebt de basismodules bewegingsonderwijs aan kleuters van de pabo succesvol afgerond of een vergelijkbare insteek wat betreft het geven van sportactiviteiten aan kinderen (denk aan training geven in je eigen sport) en je bent in goede fysieke conditie om de inhoud van de praktijklessen met goed vervolg te volbrengen en om in de stage te kunnen beveiligen en vangen.
Informatie hierover kun je inwinnen bij Liesbeth van Det: l.vandet@thomasmorehs.nl

Voor deze minor zijn slechts enkele plaatsen beschikbaar voor studenten van buiten de Thomas More Hogeschool (Kies op Maat).

Literatuur

Naast door de opleiding beschikbaar gestelde readers en andere literatuur dienen de volgende studieboeken te worden aangeschaft: Basisdocument bewegingsonderwijs (Jan Luitingfonds), Onderwijs in bewegen, Bouwstenen van het turnen.

Rooster

Wanneer doe je wat?

Eénmaal per week een dag van 8.30-16.00 uur praktijklessen in een gymzaal in Rotterdam. Daarnaast loop je stage op een basisschool. Je bent zelf verantwoordelijk voor het verzorgen van een stageplek op een basisschool onder leiding van een vakleerkracht bewegingsonderwijs (ALO-geschoold).

De overige dagen van de week worden gebruikt voor het uitvoeren van het individuele programma en zelfstudie. Tijdens de blokken dien je  (al dan niet in groepsverband)
opdrachten, theorietoetsen, praktische opdrachten, de proeve en eigenvaardigheid te af te ronden.

In juni wordt de eerste bijeenkomst gepland voor een eerste kennismaking, het maken van afspraken rondom activiteiten (bijvoorbeeld het begeleiden van de sportdag van pabo 1) en het maken van een start van blok 1.

Toetsing

De toetsing bestaat uit (al dan niet in groepsverband) zelfstudieopdrachten, theorietoetsen, praktische opdrachten en behalen van de eigen vaardigheid.
Herkansing van opdrachten/toetsen vindt plaats binnen 3 weken na het bekend maken van de resultaten.
Het individuele programma verantwoordt de student door middel van een eindverslag (proeve).

Aanvullende informatie

Onderdeel van deze minor is dat wij tijdens of aan het eind van je minor je kunnen vragen om deel te nemen aan een onderzoek door een vragenlijst in te vullen.
De ingevulde gegevens worden alleen voor kwaliteitsdoeleinden gebruikt en zijn niet te herleiden naar een persoon.
Met het deelnemen aan deze minor geef je toestemming om deel te nemen aan dit onderzoek.

VOG (Verklaring omtrent Gedrag)
Voor deelname aan deze minor moet je een geldige VOG kunnen overhandigen. Je ontvangt vanuit TMH voor aanvang van je minor het formulier om je VOG aan te vragen. Het aanvragen van een VOG kost ongeveer €35,-. Kijk voor meer informatie op www.justis.nl