Kies op maat

Inloggen Menu

Minor Digitale Geletterdheid, digital literacy

De Minor digitale geletterdheid is een minor die zich richt op onderwijs ontwerpen met digitale middelen en lessen in het kader van digitale geletterdheid. Door middel van masterclasses op verschillende onderwerpen hopen wij je inspireren om de mogelijkheden van digitale geletterdheid in het onderwijs verder te verkennen. De minor kent een sterke koppeling met het werkveld. Binnen het primair onderwijs zijn de afgelopen jaren de kerndoelen en leerlijnen voor digitale geletterdheid geformuleerd. Veel scholen worstelen met de implementatie van die leerlijn in hun huidige curriculum. De Minorstudenten kunnen de scholen hier direct bij ondersteunen, maar kunnen zich ook richten op het ontwerpen van onderwijs met moderne middelen zoals die te vinden en te ervaren zijn in het Innovatielab van de TMH.

 

Koppeling met de praktijk

 

Je kunt de minor digitale geletterdheid koppelen aan een aantal praktijkplekken. Je kunt hierbij denken aan:

Koppeling met scholen die deelnemen aan de innovatiecirkel Skillslab

Koppeling aan een ontwikkelvraag van een school die niet is aangesloten bij de innovatiecirkel.

Koppeling met een vakgroep van Thomas More Hogeschool

Ontwerpen van lessen bij de materialen in het lab

Ander onderwerp

Je maakt zelf een plan voor het invullen van dit praktijkdeel en je hebt overleg met de begeleidende docenten. Je kunt de minor indien gewenst ook koppelen aan een reguliere vorm van stage op een school.

Leerdoelen

Je doet een onderzoek of je ontwerpt een onderwijsproduct. Je kunt hierbij denken aan een lessenserie of ondersteunende materialen. Je onderzoek kan zich richten op bijvoorbeeld mediawijsheid, informatievaardigheden of digitale en didactische vaardigheden van de leerkrachten. Je verwerkt het onderzoek of ontwerp op een digitaal platform (GROOW) en presenteert de uitkomsten van je onderzoek of het product gedurende de laatste bijeenkomst.

Literatuur

Geen verplichte aanschaf van literatuur.

Rooster

De I-minor loopt van september tot en met januari. De bijeenkomsten vinden plaats op woensdagmiddag. De begeleiding binnen de minor is in handen van Remke Heijmans, Diana Molenschot en Patricia Jansen.

 

Je kunt de minor alleen uitvoeren of in een tweetal. We dagen je uit om innovatief om te gaan met je eigen opdracht en beoordeling. Je mag zelf kiezen welke vorm je product krijgt en hoe je het presenteert. Je maakt samen met de docenten je eigen beoordelingsrubric.

 

Startbijeenkomst juni 2024 (datum volgt)

 

Start minor (rond 01-09-2024)

Inleveren plan van aanpak individuele deel (voor herfstvakantie 2024), presentatie en oplevering product januari 2025

Gedurende de minor zijn er 6 a 7 dagen waar we in gezamenlijkheid het proces vormgeven en in design teams werken. De overige bijeenkomsten hebben de vorm van masterclassess, workshops en excursies. We sluiten de minor af met een bezoek aan de NOT

Toetsing

Inleveren plan van aanpak individuele deel (voor herfstvakantie 2024), 

Presentatie en oplevering product januari 2025

Aanvullende informatie

Onderzoek

Onderdeel van deze minor is dat wij tijdens of aan het eind van je minor je kunnen vragen om deel te nemen aan een onderzoek door een vragenlijst in te vullen.

De ingevulde gegevens worden alleen voor kwaliteitsdoeleinden gebruikt en zijn niet te herleiden naar een persoon.

Met het deelnemen aan deze minor geef je toestemming om deel te nemen aan dit onderzoek.