Kies op maat

Inloggen Menu

Premasterprogramma Klinische Gezondheidswetenschappen

Voor wie

Denk je erover om na je hbo-bachelor het masterprogramma Verplegingswetenschap, Fysiotherapiewetenschap, of Gezondheidswetenschappen voor Zorgprofessionals te volgen? Het premasterprogramma Klinische Gezondheidswetenschappen is bedoeld om deficiënties in kennis en op het gebied van academische vaardigheden die gevraagd worden van een wo-bachelor weg te werken.

Inhoud

Binnen het premasterprogramma maak je kennis met een methodologisch begrippenkader en verschillende onderzoeksdesigns in onderzoek. Beschrijvende statistiek en de theorie van schatten en toetsen komen aan de orde, daarnaast leer je artikelen beoordelen op gebruikte statistische methoden en omgaan met SPSS. Je leert academische vaardigheden oftewel functioneren op een academisch werk- en denkniveau: je maakt de omslag van een hbo-opgeleide professional (doen) naar academicus (denken). Enerzijds door theoretische academische vorming; bijv. ethiek, anderzijds uit de praktische toepassing van de opgedane kennis; bijv. presenteren.

Hoewel veel literatuur in het Engels is, is de voertaal van het traject Nederlands.

Programma

 

Leerdoelen

Aan het einde van dit premasterjaar ben je toegerust met de vereiste academische competenties zodat je de masterstudie met succes kunt volgen. In de premaster leer je aan de brug te slaan tussen het 'doen' en het 'denken'.

Aanvullende informatie

De aanmelding voor het premasterprogramma als doorstroomminor begint met het indienen van een verzoek tot inschrijving via Studielink bij de Universiteit Utrecht voor het masterprogramma Verplegingswetenschap, Fysiotherapiewetenschap, of Gezondheidswetenschappen voor Zorgprofessional van de opleiding Klinische gezondheidswetenschappen (code 66563).

Let op: je meldt je dus aan voor het masterprogramma ook al weet je dat je eerst het premasterprogramma moet doen. Voor meer informatie zie over de aanmelding voor de master zie:
https://www.uu.nl/masters/verplegingswetenschap/premasterprogramma

Je kunt je aanmelden in Studielink tot 1 juni 2020!
(de deadline is verlengd i.v.m. de coronavirus pandemie)

Direct na je aanmelding in Studielink stuur je een scan van de ondertekende leeroverkomst per e-mail naar onderwijszakenkgw@umcutrecht.nl. Ondertekende leerovereenkomsten kunnen tot en met 28 augustus 2020 naar ons worden opgestuurd. Leerovereenkomsten die na 28 augustus worden ontvangen zullen niet in behandeling worden genomen.

Ingangseisen

Ten minste hbo-propedeuse (audiologie, diëtiek, ergotherapie, farmakunde, fysiotherapie, huidtherapie, logopedie, medische hulpverlening, mondzorgkunde, optometrie, orthoptie, podotherapie, verlpeegkunde, verloskunde, of andere HBO-zorgopleiding) en vwo-wiskunde.

Toetsing

Je kunt in de OSIRIS onderwijscatalogus per cursus zien welke toetsvormen er zijn en hoe elk onderdeel weegt.

Het is belangrijk om te weten dat als je je inschrijft voor een cursus, je automatisch aangemeld bent voor de eerste toetsmogelijkheden van die cursus. Als je recht hebt op herkansingen, dan kun je tot een week voor datum je melden bij Onderwijszaken KGW, zij schrijven de student dan in voor de herkansing’.

Literatuur

Informatie over verplichte literatuur en andere informatie over de cursus kun je vinden door te klikken op de betreffende cursustitel onder 'programma'. Ongeveer 6 weken voorafgaand aan een nieuwe onderwijsperiode is de roostering definitief bekend.

Hoewel veel literatuur in het Engels is, is de voertaal van het traject Nederlands.

Rooster

Het premastertraject duurt een jaar en heeft een studieomvang van totaal 30 EC (= 840 studiebelastingsuren). De studiebelasting bedraagt gemiddeld 20 uur per week. Het contactonderwijs is op vrijdag meestal van 9.00 tot 17.00 uur. Bij uitzondering vindt ook avondonderwijs plaats.

Het academische jaar is verdeeld in de volgende semesters en periodes:

Semester 1: 31 augustus 2020 - 29 januari 2021
Periode 1: 31 augustus 2020- 6 november 2020
Periode 2: 9 november 2020 - 20 januari 2021

Semester 2: 8 februari 2021 - 5 juli 2021
Periode 3: 8 februari 2021 - 16 april 2021
Periode 4: 26 april 2021 - 2 juli 2021

Binnen de Universiteit Utrecht wordt geroosterd volgens timeslots: vaste combinaties van dagdelen en blokken (die bestaan uit onderwijsbijeenkomsten van 1 uur en 3 kwartier). Elk timeslot heeft een letter als code. Alle van die letter voorziene dagdelen/blokken vallen in één timeslot. Een voorbeeld: timeslot A omvat dus als mogelijke onderwijsmomenten: maandagochtend (a1 en a2), dinsdagavond (a3) en woensdagochtend (a4 en a5). De timeslotcode wordt vermeld in de cursusbeschrijving en/of in Osiris. Je kan daardoor voor elke cursus zien welke dagdelen er voor de onderwijsbijeenkomsten zijn gereserveerd en je agenda daarop afstemmen. Bovendien kun je op deze manier dubbele inschrijvingen voorkomen van cursussen die op hetzelfde tijdstip/in hetzelfde timeslot worden gegeven.

Informatie over de rooster kun je vinden door te klikken op de betreffende cursustitel. Ongeveer 6 weken voorafgaand aan een nieuwe onderwijsperiode is de roostering definitief bekend