Kies op maat

Inloggen Menu

Premasterprogramma Klinische Gezondheidswetenschappen

Denk je erover om na je hbo-bachelor het masterprogramma Fysiotherapiewetenschap, Gezondheidswetenschappen voor Zorgprofessionals of Verplegingswetenschap te volgen? Het premasterprogramma Klinische Gezondheidswetenschappen is bedoeld om deficiënties in kennis en op het gebied van academische vaardigheden die gevraagd worden van een wo-bachelor weg te werken.

Inhoud

Binnen het premasterprogramma maak je kennis met een methodologisch begrippenkader en verschillende onderzoeksdesigns in onderzoek. Beschrijvende statistiek en de theorie van schatten en toetsen komen aan de orde, daarnaast leer je artikelen beoordelen op gebruikte statistische methoden en omgaan met SPSS. Je leert academische vaardigheden oftewel functioneren op een academisch werk- en denkniveau: je maakt de omslag van een hbo-opgeleide professional (doen) naar academicus (denken). Enerzijds door theoretische academische vorming; bijv. ethiek, anderzijds uit de praktische toepassing van de opgedane kennis; bijv. presenteren.

Hoewel veel literatuur in het Engels is, is de voertaal van het traject Nederlands.

Programma

n.b. hier word je naar het programma van een vorig collegejaar geleid. In grote lijnen komt dit overeen met het aanbod van collegejaar 2024-2025.

Leerdoelen

Aan het einde van dit premasterjaar ben je toegerust met de vereiste academische competenties zodat je de masterstudie met succes kunt volgen. In de premaster leer je aan de brug te slaan tussen het 'doen' en het 'denken'.

Ingangseisen

Ten minste hbo-propedeuse (audiologie, diëtiek, ergotherapie, farmakunde, fysiotherapie, huidtherapie, logopedie, medische hulpverlening, mondzorgkunde, optometrie, orthoptie, podotherapie, verpleegkunde, verloskunde, of andere HBO-zorgopleiding) en vwo-wiskunde.

Literatuur

Informatie over verplichte literatuur en andere informatie over de cursus kun je vinden door te klikken op de betreffende cursustitel onder 'programma'. Ongeveer 6 weken voorafgaand aan een nieuwe onderwijsperiode is de roostering definitief bekend.

Hoewel veel literatuur in het Engels is, is de voertaal van het traject Nederlands.

Rooster

Het premastertraject duurt een jaar en heeft een studieomvang van totaal 30 EC (= 840 studiebelastingsuren). De studiebelasting bedraagt gemiddeld 20 uur per week. Het contactonderwijs is op vrijdag meestal van 9.00 tot 17.00 uur. Bij uitzondering vindt ook avondonderwijs plaats.

Het academische jaar is verdeeld in de volgende semesters en periodes:

start periode 1:  2 september 2024 (week 36). Het onderwijs van KGW start vrijdag 6 september. Let op de introductiedag is 30 augustus.
start periode 2: 11 november 2024 (week 46).
Collegevrij: maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari (week 52 en week 1)

Semester II

start periode 3: 3 februari 2025 (week 6).
start periode 4: maandag 21 april (week 17)
Einde periode 4: Vrijdag 30 augustus (week 35). In de zomervakantie is geen onderwijs maar kunnen hertentamens plaatsvinden.

Binnen de Universiteit Utrecht wordt geroosterd volgens timeslots: vaste combinaties van dagdelen en blokken (die bestaan uit onderwijsbijeenkomsten van 1 uur en 3 kwartier). Elk timeslot heeft een letter als code. Alle van die letter voorziene dagdelen/blokken vallen in één timeslot. Een voorbeeld: timeslot A omvat dus als mogelijke onderwijsmomenten: maandagochtend (a1 en a2), dinsdagavond (a3) en woensdagochtend (a4 en a5). De timeslotcode wordt vermeld in de cursusbeschrijving en/of in Osiris. Je kan daardoor voor elke cursus zien welke dagdelen er voor de onderwijsbijeenkomsten zijn gereserveerd en je agenda daarop afstemmen. Bovendien kun je op deze manier dubbele inschrijvingen voorkomen van cursussen die op hetzelfde tijdstip/in hetzelfde timeslot worden gegeven.

Informatie over de rooster kun je vinden door te klikken op de betreffende cursustitel. Ongeveer 6 weken voorafgaand aan een nieuwe onderwijsperiode is de roostering definitief bekend

Toetsing

Je kunt in de OSIRIS onderwijscatalogus per cursus zien welke toetsvormen er zijn en hoe elk onderdeel weegt.

Het is belangrijk om te weten dat als je je inschrijft voor een cursus, je automatisch aangemeld bent voor de eerste toetsmogelijkheden van die cursus. Als je recht hebt op herkansingen, dan kun je tot een week voor datum je melden bij Onderwijszaken KGW, zij schrijven de student dan in voor de herkansing’.

Aanvullende informatie

De aanmelding voor het premasterprogramma als doorstroomminor begint met het indienen van een verzoek tot inschrijving via Studielink bij de Universiteit Utrecht voor het masterprogramma Fysiotherapiewetenschap, Gezondheidswetenschappen voor Zorgprofessional of Verplegingswetenschapvan de opleiding Klinische gezondheidswetenschappen (code 66563).

Let op: je meldt je dus aan voor het masterprogramma ook al weet je dat je eerst het premasterprogramma moet doen. Voor meer informatie over de aanmelding voor de master zie:

* Fysiotherapiewetenschap
* Gezondheidswetenschappen voor Zorgprofessionals
* Verplegingswetenschap

Je kunt je aanmelden in Studielink t/m 31 maart 2024!

Vergeet bij je aanmelding je motivatie niet in te dienen. Direct na je aanmelding in Studielink stuur je een scan van de ondertekende leeroverkomst per e-mail naar onderwijszakenkgw@umcutrecht.nl. Ondertekende leerovereenkomsten kunnen tot en met 30 augustus 2024 naar ons worden opgestuurd. Leerovereenkomsten die na 30 augustus worden ontvangen zullen niet in behandeling worden genomen.