Kies op maat

Inloggen Menu

Bomen en stedelijke omgeving

Bomen zijn onlosmakelijk verbonden met het creëren van een prettig leefklimaat. Tenminste, als je ze op een juiste manier aanplant en beheert. En nog veel belangrijker, dat je in context kunt en durft te kijken. Een boom planten is niet zo moeilijk. Maar een boom planten die tot het gewenste eindbeeld uit kan groeien en daarmee zijn (of haar) ecosysteemdiensten kan vervullen is andere koek.

De stad ondergaat binnenkort enorme veranderingen. Groen, dus bomen, speelt daar een belangrijke rol in. In deze minor leer je kijken naar een boom als individu. Heb je die kennis paraat, dan schakel je door naar de stedelijke omgeving. Je leert om te gaan met de emotionele, ecologische en economische waarden van stadsbomen. Om de theorie in praktijk om te zetten voer je diverse opdrachten uit. Zo maak je bijvoorbeeld een boomeffectanalyse vanuit het perspectief van de boom of werk je een groot project uit waarbij je aan de boom gerelateerde problemen analyseert, beoordeelt en uitvoert. Bedenk jij een manier om een nieuwe boomstructuur in te passen langs de A15? Of onderzoek je liever plantkarakteristieken in relatie tot het verminderen van hittestress?

Wat je ook kiest, alle projecten doe je voor een echte opdrachtgever! Zo krijg jij met deze minor meer kennis over bomen, en leer je deze ook toe te passen in praktijksituaties.

Meerwaarde:
De boom krijgt een steeds grotere rol in het verduurzamen van de stad. De student krijgt met deze minor specifieke kennis over bomen, leert bomen te beoordelen op toekomstwaarde, maar leert ook om bomen toe te passen in specifieke praktijksituaties.

Leerdoelen

 Boomgerelateerd:
• vraagstukken analyseren binnen de stedelijke contextopdracht, verkregen vanuit een bestaande situatie;
• Boom Effect Analyse opstellen: effecten van ingrepen op de boom en zijn omgeving bepalen;
• klein onderzoek naar keuze uitvoeren naar onder andere; uitgestelde onverenigbaarheid, groeiplaatsconstructies, bepalen verplantbaarheid, maatschappelijke betekenis, toevoegen van meststoffen, verankeringssystemen, bomen en ecologie, enz;
• planmatig beheren, rekening houdend met gewenst eindbeeld en daaruit de te nemen maatregelen bepalen;
• de meest voorkomende boomsoorten herkennen en toepassen in het stedelijk gebied;
• een boomtechnisch onderzoek op correcte wijze uitvoeren.

Projectmanagement:
• projecten opzetten, begeleiden en binnen de gestelde voorwaarden realiseren;
• projectmatig werken: plan van aanpak schrijven en systematisch de voortgang bewaken.

Communicatie:
• zowel schriftelijk als mondeling communiceren, rekening houdend met de verschillende doelen en doelgroepen;
• conflict hanteren, onderhandelen, adviseren, presenteren en voorlichten.

Stedelijke inrichting (voor studenten zonder achtergrond in stedelijke inrichting)
• bouwt een referentiekader op met betrekking tot het stedelijk milieu (niveaus: periferie van de stad, stad, wijk, buurt, straat, parkeerplaats, klinker);
• verwerft kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot stedelijke aspecten.

Bosecologie (voor studenten zonder achtergrond in bosecologie)
• inzicht, kennis en vaardigheden verwerven met betrekking tot bosecologie
• samenhang binnen een bosecosysteem leren bepalen
• aanplanten en beheren van bos gericht op functievervulling
• inzicht in concurrentieverhoudingen binnen en tussen soorten en de mogelijkheden daarop te sturen

Ingangseisen

120 credits en intake-gesprek .

Literatuur

Stadsbomen Vademecum 2A: Groeiplaatsaspecten, Prooijen, G.J. van, 2006, Arnhem, IPC Groene Ruimte, 1e druk.

Stadsbomen Vademecum 2B: Groei en aanplant, Prooijen, G.J. van, 2011, Arnhem, IPC Groene Ruimte, 1e druk.

Rooster

Colleges 180 uur

Begeleidingen 70 uur

Kleine onderzoeken 35 uur

Opleidingsspecifieke opdracht 140 uur

Project uitvoeren 330 uur

Boomeffectanalyse uitvoeren 70 uur

Excursies 40 uur

Toetsen 45 uur

Toetsing

Kennistoets cijfer

Casustoets cijfer

Opleidingsspecifieke toets cijfer

Assortimentskennis cijfer

Project cijfer

Bomeneffectanalyse cijfer