Kies op maat

Inloggen Menu

Ruimtelijke informatie technologie

De minor begint met een algemeen gedeelte, waarin diverse GIS onderwerpen aan de orde komen die voor deze tijd gemeengoed zijn (verbredend en verdiepend). De 2e periode wordt ingevuld met een case waarbij de studenten kunnen kiezen uit: applicatie ontwikkeling in GIS, data inwinning of toegepast GIS onderzoek op een case uit het eigen vakgebied.

Leerdoelen

Kennis en vaardigheden verwerven en uitbreiden op het gebied van:
•data inwinning (incl. drones);
•GIS analyse tools;
•online GIS toepassingen;
•ICT en databeheer;
•open source GIS toepassingen

Aanvullende informatie

Bij weinig aanmeldingen bestaat er een kans dat de minor niet doorgaat. Na het sluiten van de inschrijfperiode word je hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd (uiterlijk 7 juni 2019).

Ingangseisen

Intake gesprek met de coördinator. De externe student moet zelf contact opnemen voor een afspraak waarna de coördinator de aanmelding accordeert.
Externe studenten die deze basiskennis niet bezitten zijn ook welkom, maar volgen een licht aangepast programma in de eerste weken. Zij zullen wat minder tijd kunnen besteden aan de verdieping.

Toetsing

Toets (1) 
Naam: Opdracht 1e periode
Onderwerpen:
Toetsvorm: Producttoets
Weging: 15
Wijze van beoordeling individueel

Toets (2) 
Naam: Case
Onderwerpen: Vragen uit het brede werkveld van de opleidingen Land en Watermanagement, Bos en Natuurbeheer, Tuin en Landschapsinrichting en Management van de Leefomgeving die met behulp van Ruimtelijke informatie technieken onderzocht en beantwoord kunnen worden
Toetsvorm: Producttoets
Weging: 15
Wijze van beoordeling Individueel

Literatuur

n.v.t.

Rooster

De student besteedt de 1e periode tijd aan het deelnemen aan lessen en werkcolleges, die uitmonden in individueel te maken opdrachten. Twee dagen contacttijd per week en drie dagen werken aan deze opdrachten.
In periode 2 wordt aan een case gewerkt onder begeleiding. De case wordt afgerond met een rapport en presentatie. Er is nog een dag contacttijd per week.