Kies op maat

Inloggen Menu

Ruimtelijke Informatie Technologie (RIT)

Veel gemeenten en andere overheden gebruiken geodata voor onderzoek, beheer en beleid. Bijvoorbeeld voor vegetatieonderzoek, dijkmonitoring, boomhoogtebepaling of geschiktheidsstudies voor landbouwgronden. Maar ook onderzoek naar waterverontreiniging, risicoanalyse voor hittestress of wateroverlast, cultuurhistorisch onderzoek of opsporing synthetische verontreinigingen of locatieonderzoeken voor wind- en/of zonne-energie.

Voor het verzamelen, beheren, verwerken, analyseren, modelleren en visualiseren van deze ruimtelijke informatie is RIT (Ruimtelijke (geo-)informatietechnologie) een onmisbare factor. RIT is een verzamelnaam voor bijvoorbeeld geografische informatiesystemen (GIS), remote sensing (aardobservatie), drones opnames en satellietplaatsbepalingssystemen zoals GPS (GNSS).

Wil jij de aspecten trainen van RIT? Leren over de technieken en de inzet daarvan? Verdiep je in allerlei GIS-onderwerpen zoals applicatieontwikkeling in GIS, data-inwinning of toegepast GIS-onderzoek. Ook voer je tijdens de minor een case uit.  Interesse gewerkt? Schrijf je in voor de minor Ruimtelijke Informatie Technologie (RIT).

Meerwaarde:
Studenten leren ruimtelijke informatietechnologieën toepassen in meerdere praktijkomgevingen. Ze verkrijgen daarmee een goede basis om aan geodata te werken in organisaties zoals advies- en ingenieursbureaus, waterschappen en provincies. Maar het is ook leerzaam voor niet-technische professionals die zich bewust zijn van de kansen van geodata-analyse.

Leerdoelen

1.       De theoretische aspecten van geo-informatie benoemen en toepassen
2.       Geodata inwinnen en beschrijven
3.       Geodata beheren en rapporteren
4.       Geo-informatie visualiseren en presenteren
5.       GIS analyses uitvoeren
6.       Werken met open-source geodata en software
7.       Werken met online GIS toepassingen

Ingangseisen

Bij een opleiding met een aantoonbare ruimtelijke (GEO)component in principe toelaatbaar maar altijd een intakegesprek met de minor-coördinator.

Documenten aanleveren voor ingangseisen
Overzicht gevolgde modules met inhoudelijke beschrijving van de modules, per mail aanleveren aan de minor-coördinator.

Literatuur

Dictaat inleiding ArcGIS (Hogeschool VHL) – digitaal beschikbaar

Rooster

Totale studiebelasting van 800 uur

Periode 1 (opdrachtenportfolio – 400 uur):

 1. hoorcolleges: (50 uur)
 2. werkcolleges: (100 uur)
 3. zelfstudie: (236 uur)
 4. gastlessen: (14uur)

Periode 2 (Uitvoeren  Casus – 400 uur):

 1. hoorcolleges: (10 uur)
 2. begeleiding colleges: (100 uur)
 3. zelfstudie: (240 uur)
 4. gastlessen: (8 uur)

Toetsing

Periode 1 (opdrachtentoets):

 1. Deel A, Concepten, standaarden en inwinning van geo-informatie
 2. Deel B, Geo-analyses en modelleren
 3. Deel C, Open-source data en online geo-ict toepassingen

Periode 2 (Casus toets):

 1. Rapport, website, webapp en/of online storymaps
 2. Eind presentatie (individueel)

Aanvullende informatie

Verplichte contacturen
Gemiddeld 16 contact uren per week in periode 1
Gemiddeld 8 contact uren per week in periode 2