Kies op maat

Inloggen Menu

Ruimtelijke Informatie Technologie (RIT)

Veel informatie voor gemeenten en andere overheden en voor beheer en beleid is locatiegebonden. Het kan gaan om percentages van bewoners, aanduiding van grondgebruik en bodemgeschiktheid, scenario’s voor gebiedsontwikkeling of de bepaling van water- of droogteproblemen. Maar nog veel meer.

Ruimtelijke (geo-)informatie technologie (RIT) helpt dan voor het verzamelen, beheren, verwerken, analyseren, modelleren en visualiseren van de ruimtelijke informatie. RIT is een verzamelnaam voor bijvoorbeeld geografische informatiesystemen (GIS), remote sensing (aardobservatie) en satellietplaatsbepalingssystemen zoals GPS.

In de minor train je aspecten van RIT. Je leert over de technieken en de inzet daarvan. Na verdieping in allerlei GIS-onderwerpen voer je een case uit. Je kunt kiezen uit applicatieontwikkeling in GIS, data-inwinning of toegepast GIS-onderzoek.

Leerdoelen

1.       De theoretische aspecten van geo-informatie benoemen en toepassen

2.       Geodata inwinnen en beschrijven

3.       Geodata beheren en rapporteren

4.       Geo-informatie visualiseren en presenteren

5.       GIS analyses uitvoeren

6.       Werken met open-source geodata en software

7.       Werken met online GIS toepassingen

Aanvullende informatie

Verplichte contacturen

Gemiddeld 16 contact uren per week in periode 1

Gemiddeld 8 contact uren per week in periode 2

 

Meerwaarde:

Studenten leren ruimtelijke informatietechnologieën toepassen in meerdere praktijkomgevingen. Ze verkrijgen daarmee een goede basis om aan geodata te werken in organisaties zoals advies- en ingenieursbureaus, waterschappen en provincies. Maar het is ook leerzaam voor niet-technische professionals die zich bewust zijn van de kansen van geodata-analyse.

 

Ingangseisen

Bij een opleiding met een aantoonbare ruimtelijke (GEO)component in principe toelaatbaar maar altijd een intakegesprek met de minor-coördinator.

Overzicht gevolgde modules met inhoudelijke beschrijving van de modules, per mail aanleveren aan de minor-coördinator.

Toetsing

Periode 1 (opdrachtentoets):

  • Deel A, Concepten, standaarden en inwinning van geo-informatie
  • Deel B, Geo-analyses en modelleren
  • Deel C, Open-source data en online geo-ict toepassingen

Periode 2 (Casus toets):

  • Rapport, website, webapp en/of online storymaps
  • Eind presentatie (individueel)

Literatuur

Diktaat inleiding ArcGIS (Hogeschool VHL)

Rooster

Totale studiebelasting van 800 uur

1.       Periode 1 (opdrachtenportfolio – 400 uur):

a.       hoorcolleges: (50 uur)

b.       werkcolleges: (100 uur)

c.        zelfstudie: (236 uur)

d.       gastlessen: (14uur)

2.       Periode 2 (Uitvoeren Casus – 400 uur):

e.       hoorcolleges: (10 uur)

f.         begeleidingcolleges: (100 uur)

g.       zelfstudie: (240 uur)

h.       gastlessen: (8 uur)