Kies op maat

Inloggen Menu

Toegepaste aardrijkskunde

Met name externe studenten die zich willen verbreden of verdiepen in de toegepaste aardrijkskunde kunnen kiezen uit de modulen van het gehele curriculum van de opleiding Management van de Leefomgeving, locatie Leeuwarden.

Studenten kunnen, in overleg met de coördinator/contactpersoon van deze minor, uit het aanbod zelf een pakket samenstellen ter verbreding of verdieping van hun opleiding. Dit pakket dient te worden goedgekeurd door de examencommissie waar deze student onder valt.

Leerdoelen

Onderwijs-eenheden Gekozen kan worden uit de volgende modulen:

Periode 1:
• LML304VN Economie en ondernemerschap (7 EC)
• LML305VN Duurzame gebiedsontwikkeling (voorkennis nodig) (7 EC)
Periode 2:
• LML102VN Dorpsbelevingsonderzoek (7 EC)
• LML106VN Projectmanagement in gebiedsontwikkeling (7 EC)
• LDM258VELG Basic GIS (7 EC)
• LML201VN Adviseren kun je leren (7 EC)
• LML301VN2 Kenniswerkplaatsleren (2) Ontwerpen (voorkennis nodig) (14 EC)
Periode 3:
• LML103VN Landschapsgenese (7 EC)
• LML104VN Stad en Ruimte (7 EC)
• LML202VN Kenniswerkplaatsleren (1) Duurzame energie en beleid Ned en EU (14 EC)
Periode 4:
• LML107VN Landschapsecologie (7 EC)
• LML105VN Communiceren van beleid (7 EC)
• LML205VN Veldonderzoek beekdallandschap (7 EC)
• LML204VN Interactieve planvorming (7 EC)

Om de minor compleet te kunnen maken naar een omvang van 30 EC, wordt een extra opdracht uitgevoerd met een omvang van 2 EC. De student dient dan deze extra opdracht op te nemen in het minorpakket.
LML402VNEX Extra opdracht (2 EC)

Aanvullende informatie

Bij weinig aanmeldingen bestaat er een kans dat de minor niet doorgaat. Na het sluiten van de inschrijfperiode word je hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd (uiterlijk 7 juni 2019 voor periode 1 en 2 en uiterlijk 20 december 2019 voor periode 3 en 4).

Ingangseisen

Afhankelijk van de gekozen modulen. Dit wordt bekeken in een individueel gesprek met de coördinator. Hierbij wordt een studeerbaar pakket samengesteld waarbij ook de ingangseisen worden meegenomen.

Toetsing

Zie bij de desbetreffende modulen zoals ze zijn beschreven in de OER Management van de Leefomgeving (ML). De toetsing is een combinatie van de toetsen van de desbetreffende modulen, aangevuld met de extra opdracht met de omvang van 2 EC.

Voor een voldoende resultaat moeten de gekozen modulen met een cijfer van 5.5 of hoger zijn afgerond en de extra opdracht moet met een voldoende zijn afgerond.

Het eindcijfer van de minor wordt naar rato van het aantal credits berekend uit de onderdelen waar een cijfer voor wordt gehaald.

Literatuur

Zie bij de desbetreffende modulen zoals ze zijn beschreven in de OER Management van de Leefomgeving (ML).

Rooster

Zie bij de desbetreffende modulen zoals ze zijn beschreven in de OER Management van de Leefomgeving (ML). Externe studenten kunnen deze OER opvragen bij de contactpersoon.

40 uur per week beschikbaar.