Kies op maat

Login Menu

Dieren in de Zorg

Het werkveld van Dieren in de Zorg is zeer divers, van hulphond tot therapiepaard tot de dieren op een zorgboerderij; steeds meer dieren en diersoorten worden ingezet ten behoeve van mensen met steeds uiteenlopendere hulpvragen.

In deze verdiepende minor leert de student welke mogelijkheden er zijn voor dieren in de zorg, welke richtlijnen daarbij gehanteerd (moeten) worden en hoe de inzet gemonitord kan worden. Om hier een professioneel niveau in te bereiken is gedegen kennis van mens, dier, beleid en onderzoek noodzakelijk. Hierbij wordt ook gekeken naar de internationale ontwikkeling van het werkveld. Verder zullen in deze minor de vaardigheden aan bod komen, die de student inzetbaar maken als begeleider, trainer, adviseur en (assistent)onderzoeker. Streven is een bijdrage te leveren aan de duurzame inzetbaarheid van dieren in de zorg- en welzijnssector, zowel vanuit het perspectief van dierenwelzijn als vanuit de mens-dierrelaties.

De minor start met een introductieweek met o.a. gastcolleges en excursies voor een overzicht van de sector. Vervolgens worden achtereenvolgens de thema’s animal support, animal assisted education (AAE), animal assisted activities (AAA) en animal assisted therapy (AAT) aangeboden. De lesstof, practica en opdrachten worden gekoppeld aan deze thema’s.

Binnen de minor wordt d.m.v. coaching specifiek aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkeling van de student tot professional in een multi-disciplinaire omgeving.

Doelgroep:

Deze minor is interessant voor studenten met interesse in en affiniteit met mens én dier. Een brede belangstelling voor uiteenlopende doelgroepen en diverse diersoorten is essentieel. We verwachten van studenten in deze minor een actieve houding, die ook noodzakelijk is als pionier in dit nieuwe werkveld.

Leerdoelen

De student leert kennis en vaardigheden over dieren en mensen in te zetten ten behoeve van mensen met een zorgbehoefte, waarbij de welzijn van mens en dier gewaarborgd zijn.
Kennisdoelen – De student heeft kennis van:
• de normale ontwikkeling van mensen en de afwijkingen die daarin optreden;
• psychiatrische ziektebeelden;
• normaal gedrag en gezondheid van dieren en de afwijkingen die daarin optreden, in relatie tot hun inzet in de zorg- en welzijnssector;
• toepassingsmogelijkheden van dieren in de zorg- en welzijnssector;
• wet- en regelgeving m.b.t. (dieren in de) zorg- en welzijnssector in Nederland;
• praktijkgerichte onderzoeksmethodieken, die inzetbaar zijn in het werkgebied van dieren in de zorg- en welzijnssector.

Vaardighedendoelen – de student kan:
• dieren selecteren ten behoeve van inzet in de zorg- en welzijnssector;
• dieren voorbereiden op en begeleiden in de inzet in de zorg- en welzijnssector;
• mensen begeleiden tijdens het omgaan met dieren in de zorg;
• beleid formuleren m.b.t. dieren in de zorg- en welzijnssector;
• adviseren over onderwerpen m.b.t. dieren in de zorg- en welzijnssector;
• toegepast onderzoek uitvoeren.

Aanvullende informatie

Bij weinig aanmeldingen bestaat er een kans dat de minor niet doorgaat. Na het sluiten van de inschrijfperiode word je hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd (uiterlijk 21 december 2018).

Ingangseisen

Met de major Dier en Bedrijf vergelijkbare voorkennis/vaardigheden elders verworven te bepalen door de minorcoördinator in een toelatingsgesprek. Denk hierbij met name aan dierkennis en -vaardigheden en de onderwerpen bedrijfseconomie en kwaliteitszorg op HBO-niveau.

Documenten aanleveren voor ingangseisen zonder de major Dier en Bedrijf (opleiding Diermanagement):
• overzicht vakken vooropleiding
• motivatiebrief
• CV

Toetsing

• Tentamen Mens  cijfer, weging 5, slagingsnorm 5,5.
• Tentamen Dier  cijfer, weging 5, slagingsnorm 5,5.
• Leertaak 1  O/V, weging 4, slaginsnorm V.
• Leertaak 2  cijfer, weging 6, slagingsnorm 5,5.
• Assessment  cijfer, weging 8, slagingsnorm 5,5.
• Reflectie   O/V, weging 2, slaginsnorm V.
• Tentamen psychologie – individueel, schriftelijk.
• Tentamen dier en toepassing – individueel, schriftelijk.
• Leertaak 1 – groep, schriftelijk.
• Leertaak 2 – groep, schriftelijk en mondeling.
• Assessment – individueel, schriftelijk en mondeling.
• Reflectie – individueel, schriftelijk.

Beoordelingsschaal Minor: 0-10, (0,1 interval, 5,5 geslaagd).

Literatuur

Fine, A. H. (Ed.). (2015). Handbook on animal-assisted therapy: Foundations and guidelines for animal-assisted interventions. Academic Press. 50,55

Ophorst & Ruis (red.) (2014). Handboek Dieren in de Zorg. Ede: Ontwikkelcentrum, 41,10

Alblas, G. (2015). Inleiding in de psychologie. Noordhoff Uitgevers B.V.. ISBN 9789001848101, € 42,00

Rooster

Wordt voor aanvang van de minor bekend gemaakt.

Verplichte contacturen: Gemiddeld 8 per week, dit betreft met name gastcolleges, practica, feedback- en beoordelingsmomenten.