Kies op maat

Inloggen Menu

Dieren in de Zorg

Het werkveld van Dieren in de Zorg is zeer divers, van hulphond tot therapiepaard tot de dieren op een zorgboerderij; steeds meer dieren en diersoorten worden ingezet ten behoeve van mensen met steeds uiteenlopendere hulpvragen.

In deze verdiepende minor leer je welke mogelijkheden er zijn voor dieren in de zorg, welke richtlijnen je daarbij hanteert en hoe je de inzet kan monitoren. Om hier een professioneel niveau in te bereiken heb je gedegen kennis van mens, dier en beleid nodig. We kijken daarbij ook  naar de internationale ontwikkeling van het werkveld. Verder komen vaardigheden aan bod, die je nodig hebt als begeleider, beheerder,  trainer en adviseur.

De minor start met een introductieweek met o.a. gastcolleges voor een overzicht van de sector. Vervolgens volg je de thema’s animal support, animal assisted education (AAE), animal assisted activities (AAA) en animal assisted therapy (AAT). De lesstof, practica en opdrachten zijn gekoppeld aan deze thema’s.

Er is in de minor een focus op dierenwelzijn, mens-dierrelaties en mens-, dier- en zorgethiek. We willen bijdragen aan de duurzame inzet van dieren in de zorg- en welzijnssector , vanuit het perspectief van dierenwelzijn én mens-dierrelaties.

 

Meerwaarde:

Studenten worden voorbereid op werken met dieren in de zorg. Er is specifiek aandacht (en coaching) voor hun persoonlijke ontwikkeling tot professional in de multidisciplinaire omgeving van dier, mens en zorg.

Leerdoelen

De student leert kennis en vaardigheden over dieren en mensen in te zetten ten behoeve van mensen met een zorgbehoefte, waarbij welzijn van mens en dier gewaarborgd zijn.

Kennisdoelen – De student heeft kennis van:

 • de normale ontwikkeling van mensen en de afwijkingen, die daarin optreden;
 • psychiatrische ziektebeelden;
 • normaal gedrag en gezondheid van dieren en de afwijkingen, die daarin optreden in relatie tot hun inzet in de zorg- en welzijnssector;
 • toepassingsmogelijkheden van dieren in de zorg- en welzijnssector;
 • wet- en regelgeving m.b.t. (dieren in de) zorg- en welzijnssector in Nederland;
 • relevant onderzoek voor de inzet van dieren in de zorg- en welzijnssector.


Vaardighedendoelen – de student kan:

 • dieren selecteren ten behoeve van inzet in de zorg- en welzijnssector;
 • dieren voorbereiden op en begeleiden in de inzet in de zorg- en welzijnssector;
 • mensen begeleiden tijdens het omgaan met dieren in de zorg;
 • beleid formuleren m.b.t. dieren in de zorg- en welzijnssector;
 • adviseren over onderwerpen m.b.t. dieren in de zorg- en welzijnssector;

Ingangseisen

Met Major Dier en Bedrijf vergelijkbare voorkennis/vaardigheden elders verworven, te bepalen door de minorco in een toelatingsgesprek. Denk hierbij met name aan dierkennis en –vaardigheden op hbo-niveau en de onderwerpen onderzoek, bedrijfseconomie en kwaliteitszorg. Stuur hiervoor voor inschrijving een mail naar de contactpersoon met de volgende documenten:

Documenten aanleveren voor ingangseisen zonder de major Dier en Bedrijf (opleiding Diermanagement):
• overzicht vakken vooropleiding
• motivatiebrief
• CV

Literatuur

Fine, A. H. (Ed.). (2015 of 2019). Handbook on animal-assisted therapy: Foundations and guidelines for animal-assisted interventions. Academic Press. € 55,54

Ophorst & Ruis (red.) (2014). Handboek Dieren in de Zorg. Ede: Ontwikkelcentrum, € 52,75

Alblas, G. (2015). Inleiding in de psychologie. Noordhoff Uitgevers B.V.. ISBN 9789001848101, € 54,95

Rooster

Totaal aantal uren:                                          840 uur

hoorcolleges                                                                   160 uur
werkcolleges                                                                   160 uur
practica                                                                           080 uur
bedrijfsbezoeken                                                           020 uur
zelfstudie                                                                        420 uur

Toetsing

Tentamen Mens cijfer, weging 7, slagingsnorm 5,5
Tentamen Dier cijfer, weging 7, slagingsnorm 5,5
Leertaak 1 O/V, weging 5, slagingsnorm V
Leertaak 2 cijfer, weging 8, slagingsnorm 5,5
Reflectie O/V, weging 3, slaginsnorm V

Tentamen psychologie – individueel, schriftelijk
Tentamen dier en toepassing – individueel, schriftelijk
Leertaak 1 – groep, schriftelijk
Leertaak 2 – individueel, schriftelijk en mondeling
Reflectie – individueel, schriftelijk