Kies op maat

Inloggen Menu

Dieren in de Zorg

Het werkveld van Dieren in de Zorg is zeer divers, van hulphond en therapiepaard tot de dieren op een zorgboerderij; steeds meer dieren en diersoorten worden ingezet ten behoeve van mensen met steeds meer uiteenlopende hulpvragen.

In deze verdiepende minor leert de student welke mogelijkheden er zijn voor dieren in de zorg, welke richtlijnen daarbij gehanteerd (moeten) worden en hoe de inzet gemonitord kan worden. Om hier een professioneel niveau in te bereiken, is gedegen kennis van mens, dier, beleid en onderzoek noodzakelijk. Hierbij wordt ook gekeken naar de internationale ontwikkeling van het werkveld. Verder zullen in deze minor de vaardigheden aan bod komen, die de student inzetbaar maken als begeleider, trainer, adviseur en (assistent)onderzoeker. Het streven is een bijdrage te leveren aan de duurzame inzetbaarheid van dieren in de zorg- en welzijnssector, zowel vanuit het perspectief van dierenwelzijn als vanuit de mens-dierrelaties.

De minor start met een introductieweek met o.a. gastcolleges en excursies, om een overzicht van de sector te krijgen. Vervolgens worden achtereenvolgens de thema’s animal support, animal assisted education (AAE), animal assisted activities (AAA) en animal assisted therapy (AAT) aangeboden. De lesstof, practica en opdrachten  worden gekoppeld aan deze thema’s.

Specifieke aandacht bestaat in de minor voor de persoonlijke ontwikkeling van de student tot professional in een multi-disciplinaire omgeving d.m.v. coaching.

Leerdoelen

De student leert kennis en vaardigheden over dieren en mensen in te zetten ten behoeve van mensen met een zorgbehoefte, waarbij welzijn van mens en dier gewaarborgd zijn.

Kennisdoelen – De student heeft kennis van:

• de normale ontwikkeling van mensen en de afwijkingen die daarin optreden;
• psychiatrische ziektebeelden;
• normaal gedrag en gezondheid van dieren en de afwijkingen, die daarin optreden in relatie tot hun inzet in de zorg- en welzijnssector;
• toepassingsmogelijkheden van dieren in de zorg- en welzijnssector;
• wet- en regelgeving m.b.t. (dieren in de) zorg- en welzijnssector in Nederland;
• praktijkgerichte onderzoeksmethodieken die inzetbaar zijn in het werkgebied van dieren in de zorg- en welzijnssector.

Vaardighedendoelen – de student kan:

• dieren selecteren t.b.v. de inzet in de zorg- en welzijnssector;
• dieren voorbereiden op en begeleiden bij de inzet in de zorg- en welzijnssector;
• mensen begeleiden tijdens het omgaan met dieren in de zorg;
• beleid formuleren m.b.t. dieren in de zorg- en welzijnssector;
• adviseren over onderwerpen m.b.t. dieren in de zorg- en welzijnssector;
• toegepast onderzoek uitvoeren.

Aanvullende informatie

Bij weinig aanmeldingen bestaat er een kans dat de minor niet doorgaat. Na het sluiten van de inschrijfperiode word je hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd (uiterlijk 20 december 2019).

Ingangseisen

Met Major Dier en Bedrijf vergelijkbare voorkennis/vaardigheden elders verworven, te bepalen door de minorco in een toelatingsgesprek. Denk hierbij met name aan dierkennis en –vaardigheden en de onderwerpen bedrijfseconomie en kwaliteitszorg op HBO-niveau.

Documenten aanleveren voor ingangseisen zonder de major Dier en Bedrijf (opleiding Diermanagement):
• overzicht vakken vooropleiding
• motivatiebrief
• CV

Toetsing

Tentamen Mens cijfer, weging 7, slagingsnorm 5,5
Tentamen Dier cijfer, weging 7, slagingsnorm 5,5
Leertaak 1 O/V, weging 5, slagingsnorm V
Leertaak 2 cijfer, weging 8, slagingsnorm 5,5
Reflectie O/V, weging 3, slaginsnorm V
Tentamen psychologie – individueel, schriftelijk
Tentamen dier en toepassing – individueel, schriftelijk
Leertaak 1 – groep, schriftelijk
Leertaak 2 – individueel, schriftelijk en mondeling
Reflectie – individueel, schriftelijk

Literatuur

Fine, A. H. (Ed.). (2015). Handbook on animal-assisted therapy: Foundations and guidelines for animal-assisted interventions. Academic Press. 50,55

Ophorst & Ruis (red.) (2014). Handboek Dieren in de Zorg. Ede: Ontwikkelcentrum, 41,10

Alblas, G. (2015). Inleiding in de psychologie. Noordhoff Uitgevers B.V.. ISBN 9789001848101, € 42,00

Rooster

Wordt voor aanvang van de minor bekend gemaakt.

Totaal aantal uren: 840 uur
hoorcolleges 160 uur
werkcolleges 240 uur
practica 040 uur
bedrijfsbezoeken 030 uur
zelfstudie 370 uur