Kies op maat

Inloggen Menu

Proefdierbeheer

Allereerst dit: de Wet op dierproeven (Wod). Deze wet stelt dat dierproeven verboden zijn, tenzij het belang van de dierproef opweegt tegen het ongerief dat het dier zal ondervinden. De wet beschermt de dieren door eisen te stellen aan de huisvesting en verzorging van het dier en vooral ook door te eisen dat iedereen die met zijn vingers aan de dieren komt, bevoegd en bekwaam is. Die bekwaamheid leer je in deze minor.

Het ministerie van Economische zaken heeft de minor Proefdierbeheer erkend als opleidingstraject voor studenten die met proefdieren werken. Dan kun je denken aan handelingen als injecteren, bloedafnames en opereren (biotechniek). In de minor komen aspecten van het ontwerpen en uitvoeren van dierproeven aan bod. Dat varieert van de onderzoeksopzet tot kwaliteitsgericht beheer van een proefdierfaciliteit.

Je leert welke factoren het welzijn van proefdieren beïnvloeden en hoe dierenwelzijn van betekenis is voor het behalen van goede onderzoeksresultaten. Onderdeel is een proefdierkundige stage, en na de bacheloropleiding heb je de bevoegdheid om dierproeven uit te voeren. Met de bevoegdheid tot biotechnicus kun je je later specialiseren in een bepaald type onderzoek, denk bijvoorbeeld aan kanker, farmacologisch onderzoek of onderzoek naar hart- en vaatziekten. 

Meerwaarde:

Studenten leren hoe te werken met proefdieren volgens de eisen die aan dat werk worden gesteld. Dat kan in verschillende functies, bijvoorbeeld als biotechnicus die onderzoek doet voor bepaalde ziekten of als beheerder van gespecialiseerde proefdierfaciliteiten. Voor mensen die liever niet met de dieren werken maar met alternatieven bezig willen zijn, zijn er functies als lid van een instantie voor dierenwelzijn of als medewerker van een 3R research centre.

Leerdoelen

• Handelingen bij (levende) dieren uitvoeren;
• Systematisch wetenschappelijke literatuur zoeken;
• Toegepast onderzoek kunnen opzetten, uitvoeren en analyseren;
• Goed mondeling en schriftelijk communiceren met (buitenlandse) onderzoekers;
• Werkprotocollen schrijven;
• Een ethische afweging maken;
• Farmacologische berekeningen uitvoeren;
• Adviesrapporten en kwaliteitshandboeken te schrijven

Aanvullende informatie

Extra regels met betrekking tot deze minor

• Studenten mogen pas aan de proefdierkundige majorstage beginnen als alle modulen van de minor zijn gevolgd.
• Aan de minor zijn kosten verbonden. In verband met de hoge kosten die deze minor met zich meedraagt (denk aan practica operatietechnieken, dieren, begeleiding en vergunningen), wordt van elke student een eigen bijdrage van €500 gevraagd.
• De minor leidt op tot bevoegde biotechnici. Voor het verkrijgen van de bevoegdheid stellen we eisen aan biotechnische basisvaardigheden en de juiste attitude. Studenten die niet aan de eisen voldoen verkrijgen de bevoegdheid niet.
• Er kunnen slechts 16 studenten deelnemen aan deze minor. Studenten van de opleiding Diermanagement krijgen daarbij voorrang boven studenten van andere opleidingen van VHL.
Studenten van andere opleidingen van VHL krijgen voorrang boven studenten van andere hogescholen.
Er worden alleen studenten toegelaten die daadwerkelijk de bevoegdheid willen behalen. Voor het behalen van de bevoegdheid is naast deze minor nog een proefdierkundige stage van minimaal vier maanden verplicht.

Ingangseisen

• Opleiding HLO B&M.
• Opleiding Diergezondheid en management, alleen toelaatbaar na toelatingstoets en voldoende basiskennis anatomie/fysiologie, celbiologie en chemie.

Documenten aanleveren voor ingangseisen: 

Studenten van andere opleidingen dan Diermanagement zijn alleen toelaatbaar na een toelatingsgesprek met de betreffende minorcoördinator. Als voorbereiding op dit gesprek dient de student een motivatiebrief te schrijven aan de contactpersoon, onderbouwd met een curriculum vitae aangevuld met een overzicht van gevolgde biologische, chemische en laboratoriumvakken met de behaalde credits.

Toetsing

LDM3P1VN Projectvergunning weging 4, individueel cijfer, slagingsgrens 5,5
LDM3P2VN Schriftelijk tentamen weging 3, individueel cijfer, slagingsgrens 5,5
LDM3P2VN Leertaak 1 Biotechniek weging 2, individueel cijfer, slagingsgrens 5,5
LDM3P2VN Leertaak 2 Practicum biotechniek weging 2, individueel O/V, slagingsgrens V
LDM3P3VN Leertaak 1 Dierproef weging 4, individueel cijfer, slagingsgrens 5,5
LDM3P3VN Leertaak 2 Kwaliteit weging 3, individueel cijfer, slagingsgrens 5,5
LDM3P4VN Schriftelijk tentamen weging 3, individueel cijfer, slagingsgrens 5,5
LDM3P4VN Leertaak Diermodellen en alternatieven weging 1, individueel cijfer, slagingsgrens 5,5
LDM3PXVN Portfolio individuele beoordeling

Literatuur

Nog onbekend.

Excursies: kosten twee x retour naar labs in Groningen

Rooster

LDM3P1:
Hoorcolleges 30 uur
Zelfstudie en individuele opdrachten 30 uur
Practica/workshops/excursie 30 uur
Presentaties, instructies en begeleiding 10 uur
Groepswerk en zelfstudie 96 uur

LDM3P2:
Hoorcolleges 30 uur
Zelfstudie en tentamen 54 uur
Practica/workshops/excursie 46 uur
Presentaties, instructies en begeleiding 10 uur
Groepswerk 56 uur

LDM3P3:
Hoorcolleges en werkcolleges 18 uur
Zelfstudie (farm. rekenen) 28 uur
Practica/workshops/excursie 40 uur
Presentaties, instructies en begeleiding 10 uur
Groepswerk 100 uur

LDM3P4:
Hoorcolleges en werkcolleges 34 uur
Zelfstudie en tentamen 50 uur
Practica/workshops/excursie 14 uur
Presentaties, instructies en begeleiding 18 uur
Groepswerk 80 uur

LDM3Px:
Zelfstudie en peer review 40 uur
Practica/workshops/excursie 10 uur
Presentaties, instructies en begeleiding 6 uur