Kies op maat

Inloggen Menu

Natuureducatie

Je leert in de minor Natuureducatie je passie èn je kennis over dieren en natuur overdragen aan zowel jongeren van 12 tot 17 jaar als aan kinderen van 4 tot 12 jaar. Leren over natuur, ecologie, milieu, landschap en duurzaamheid leidt vaak tot meer betrokkenheid en respect voor de natuur en tot milieuvriendelijk handelen.

In de minor – die uniek is: er zijn in Nederland geen vergelijkbare opleidingen op het gebied van natuureducatie – verdiep je je in het werkveld van de Natuur- en Milieueducatie (NME). Op basis van kennis over ontwerpprincipes, didactiek en ontwikkelingspsychologie zet je met een groep een educatief product neer. Een onderwijsproduct dat is afgestemd op een opdrachtgever en de leeftijden en leerstijlen van je doelgroep.

Op het programma staat verder een mini-stage (zes dagen) in natuureducatie in het reguliere onderwijs. En je begeleidt een educatieve activiteit in een informelere setting. In deze minor ontdek je zo ook meer over onderwijs, specifiek over natuureducatie. En hoe je die educatie voorbereidt en uitvoert. Dat levert vaardigheden op die uiteindelijk, vanwege het bijzondere thema van deze educatie, bijdragen aan meer duurzaamheid en leefbaarheid in de samenleving.

Meerwaarde:

Studenten leren er over het specifieke terrein van natuureducatie, ze worden voorbereid op een startfunctie daarin. En ze kunnen ervaring opdoen in het onderwijs. Door de projectmatige aanpak ontwikkelen ze ook projectvaardigheden. Naast deze waarden voor de studenten zelf, zijn er de waarden voor (duurzaamheid en leefbaarheid) in de samenleving.

 

Leerdoelen

De student:
• kan reflecteren op het eigen functioneren als leerkracht in het voortgezet onderwijs;
• kan op basis van educatieve doelen, randvoorwaarden van de opdrachtgever en een analyse van de doelgroep, een didactisch verantwoord en duurzaam educatief product ontwikkelen voor het basisonderwijs;
• heeft kennis van NME, didactiek, leer- en ontwikkelingspsychologie en past dit toe bij het ontwikkelen en uitvoeren van educatieve materialen en activiteiten;
• kan op basis van een eigen visie, organisaties en producten op het gebied van natuureducatie beoordelen op kwaliteit, duurzaamheid, effectiviteit en professionaliteit;
• kan zelfstandig een natuuractiviteit begeleiden en reflecteren op zijn eigen functioneren;
• kan een methodisch verantwoord kwalitatief onderzoek opzetten en uitvoeren;
• kan op basis van een methodisch opgezette en zelf uitgevoerde pretest, aanbevelingen doen voor het verbeteren van een natuureducatief product;
• kan interdisciplinair en projectmatig werken binnen de randvoorwaarden van een opdrachtgever, het proces bewaken en bijsturen en reflecteren op het eigen functioneren in het project.

Aanvullende informatie

In verband met excursies en werkweken moet rekening worden gehouden met extra kosten, ongeveer 65 euro.

De minor vereist fulltime inzetbaarheid, met relatief weinig colleges, maar met veel groepswerk en coaching. In het programma van de minor zijn verplichte werkweken en excursies opgenomen.

Ingangseisen

Voor verwante en niet-verwante hbo-opleidingen: propedeuse behaald + werk- en denkniveau HBO jaar 3.

NB: met studenten van niet-verwante opleidingen wordt een intakegesprek gevoerd.

Voor externen uit het werkveld: een afgeronde hbo-opleiding of een afgeronde AD-opleiding in een relevante sector met werkervaring in het werkveld natuureducatie.

Documenten aanleveren voor ingangseisen:

Voor verwante opleidingen: een propedeusecertificaat en een uitdraai van de behaalde resultaten in de hoofdfase; een scan van deze documenten moet uiterlijk twee maanden voor aanvang van de minor via de mail   worden verstuurd naar de minorcoördinator.

Voor externen: een scan van het diploma. Idem: twee maanden voor aanvang van de minor via de mail versturen naar de minorcoördinator.

Toetsing

Leertaak 1 cijfer, weging 4, slagingsgrens 5,5
Leertaak 2 cijfer, weging 4, slagingsgrens 5,5
Leertaak 3 cijfer, weging 3, slagingsgrens 5,5
Leertaak 4 cijfer, weging 14, slagingsgrens 5,5
Leertaak 5 cijfer, weging 5, slagingsgrens 5,5

Leertaak 1: Peer college verzorgen (mondeling, groep)
Leertaak 2: Reflectieverslag ministage schrijven (schriftelijk, individueel)
Leertaak 3: Onderzoeksverslag soortenkennis (schriftelijk, groep)
Leertaak 4: Educatief product en verantwoording (schriftelijk, groep)
Leertaak 5: Assessment naar aanleiding van uitgevoerde leertaken en de reflectieverslagen bij leertaak 2 en 4 (mondeling, individueel)

Literatuur

- De vijf rollen van de leraar, Martie Slooter
CPS Uitgeverij, 2010 (achtste druk), ISBN 978 90 650 86167
- Praktische didactiek voor natuuronderwijs, Els de Vaan en Jos Marell
Coutinho, Bussum, 2012 (zevende druk), ISBN 978 90 469 03018 (druk onder voorbehoud)

Rooster

Totaal aantal uur: 840 uur

Leertaak 1: Oriëntatie werkveld NME en onderwijs 112 uur
Literatuurstudie, zelfstandige werkbezoeken en (gast)colleges

Leertaak 2: Praktijkervaring educatie 112 uur
Ministage van 6 dagen VO, MBO, Literatuurstudie, Observatie opdrachten,
doelgroepanalyse en lesplan

Leertaak 3: Onderzoeksverslag soortenkennis 84 uur
Biologische basiskennis soorten verwerven en doelgroepgericht presenteren

Leertaak 4: Natuureducatief product ontwikkelen voor externe opdrachtgever 392 uur
Productontwikkeling en -verantwoording, proces- en projectmanagement,
werken voor een opdrachtgever

Leertaak 5: Assessment 140 uur
Individueel assessment waarbij getoetst wordt op alle eindtermen, deels op
basis van producten en verslagen van leertaken 2 en 4.