Kies op maat

Inloggen Menu

Minor Paard - Professionalisering van de hippische sector

Ontwikkelingen in de hippische sector (meer aandacht voor dierenwelzijn en duurzaamheid, nieuw aanbod en nieuwe doelgroepen voor de paardensport) vragen om professionalisering. Mensen die kennis en inzichten hebben over de sector, zich betrokken voelen bij de sector en deze op een hoger plan willen tillen. Vandaar deze minor. Je kijkt naar ‘paardenbedrijven’ en paardenevents, naar het management ervan en mogelijke verbeteringen daarin. Het welzijn van de paarden is een rode draad daarin.

De minor maakt je met excursies en gastlezingen wegwijs in de hippische sector. Er wordt kennis aangereikt op het gebied van gezondheid, voeding en gedrag. Je voert ook zelf onderzoek uit naar beter management voor een externe opdrachtgever, en je zet een hippisch evenement op.

Professionalisering in de sector heeft meer aspecten dan welzijn en gezondheid van dieren. Andere thema’s zijn gedrag en training van de paarden, advisering over innovaties in het management, eventorganisatie en het terrein van de equitation science. Dat wil zeggen de toepassing van wetenschappelijke inzichten over welzijn van paarden in training.

Meerwaarde:

Studenten leren hoe ze de hippische sector kunnen professionaliseren. Dat heeft waarde voor henzelf, omdat ze immers zelf professionals worden, maar uiteindelijk ook voor de sector.

Leerdoelen

Studenten:
• zijn op de hoogte van de situatie in de hippische sector en kunnen aanbevelingen geven om verbeteringen aan te brengen.
• ontwikkelen een zorgplan voor de meest voorkomende aandoeningen en ziekten bij paarden, waarbij aandacht is voor een juiste anamnese, therapie, revalidatie en nazorg. Een op de situatie onderbouwd dieet is daar onderdeel van.
• vertalen wetenschappelijke resultaten in praktijkadviezen voor paardenhouders, ter verbetering van het welzijn van paarden.
• voeren onderzoek uit, met als uitgangspunt dat de resultaten nieuwe inzichten opleveren voor het verbeteren van het managen van paarden.
• zijn in staat om trends vast te stellen, die input zijn voor een geslaagd event zoals een congres/symposium voor een (semi-)professioneel publiek.
• bepalen inhoud van en zijn spreker op een door hen zelf georganiseerd congres of symposium voor eigenaren van paarden.
• kunnen samenwerken als team om projectmatig een event te organiseren van begin tot eind.
• kunnen organisaties in de hippische sector helpen en ondersteunen met vraagstukken.

Ingangseisen

Een externe student dient ervaring te hebben opgedaan, of in een gelijksoortige opleiding, of verkregen door ervaring, zulks ter beoordeling van de coördinator van de betreffende minor. De aanvullende eisen zijn dat de student in het bezit is van een propedeuse en minimaal 3e jaars student is.

De procedure schrijft voor dat de student een toelatingsgesprek voert met de betreffende minorcoördinator. Als voorbereiding op dit gesprek dient de student een motivatiebrief te schrijven, onderbouwd met een curriculum vitae.

Documenten aanleveren voor ingangseisen:
• Cijferlijst voorgaande opleiding
• Motivatiebrief
• CV

Toetsing

Tentamen – Gezondheid, Gedrag, Onderzoek              individueel cijfer, weging 6, slagingsgrens 5,5
Event – Paard & Zo                                          individueel cijfer, weging 6, slagingsgrens 5,5
Leertaak 1 Advies: ‘Zorgen voor het paard’                   groepscijfer, weging 4, slagingsgrens 5,5
Leertaak 2 – ‘Equitation science’                                    groepscijfer, weging 4, slagingsgrens 5,5
Project – Externe opdrachtgever                                    groepscijfer, weging 6, slagingsgrens 5,5
Individuele opdracht –Sector oriëntatie individueel cijfer, weging 4, slagingsgrens 5,5

Literatuur

n.v.t.

Rooster

Totaal aantal uren: 840 uur
Hoorcolleges 150
Werkcolleges 250
Excursies 70
Werken aan leertaak 300
Gastlezingen 20
Zelfstudie Tentamen 50