Kies op maat

Inloggen Menu

Minor Paard - Professionalisering van de hippische sector

De paardensector is erg in beweging. Dit kent positieve, maar ook negatieve aspecten. Zo zijn er ontwikkelingen en innovaties die positief bijdragen aan het welzijn van de paardenpopulatie. Anderzijds komen er kritische vragen vanuit de maatschappij, waarop de sector zal moeten anticiperen. De social media kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen, dat excessen breed uitgemeten worden.

Voor Diermanagers is het een taak om de kloof tussen maatschappij en de sector te dichten, door onder andere het geven van goed onderbouwde adviezen.

In deze minor komen veel aspecten van de sector aan bod:

welzijn, training, gezondheid, gedrag, innovaties, (wetenschappelijke) kennis vergaren en delen, advisering, trends, eventmanagement en taken/inzet belangenorganisaties.

Leerdoelen

Studenten
• zijn op de hoogte van de situatie in de hippische sector en kunnen aanbevelingen geven om verbeteringen aan te brengen.
• ontwikkelen een zorgplan voor de meest voorkomende aandoeningen en ziekten bij paarden, waarbij aandacht is voor een juiste anamnese, therapie, revalidatie en nazorg. Een op de situatie onderbouwd dieet is daar onderdeel van.
• vertalen wetenschappelijke resultaten in praktijkadviezen voor paardenhouders, ter verbetering van het welzijn van paarden.
• voeren onderzoek uit, met als uitgangspunt dat de resultaten nieuwe inzichten opleveren voor het verbeteren van het managen van paarden.
• zijn in staat om trends vast te stellen, die input zijn voor een geslaagd event zoals een congres/symposium voor een (semi-)professioneel publiek.
• bepalen inhoud van en zijn spreker op een door hen zelf georganiseerd congres of symposium voor eigenaren van paarden.
• kunnen samenwerken als team om projectmatig een event te organiseren van begin tot eind.
• kunnen organisaties in de hippische sector helpen en ondersteunen met vraagstukken.

Aanvullende informatie

Bij weinig aanmeldingen bestaat er een kans dat de minor niet doorgaat. Na het sluiten van de inschrijfperiode word je hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd (uiterlijk 20 december 2019).

Ingangseisen

Een externe student dient ervaring te hebben opgedaan, of in een gelijksoortige opleiding, of verkregen door ervaring, zulks ter beoordeling van de coördinator van de betreffende minor. De aanvullende eisen zijn dat de student in het bezit is van een propedeuse en minimaal 3e jaars student is.

De procedure schrijft voor dat de student een toelatingsgesprek voert met de betreffende minorcoördinator. Als voorbereiding op dit gesprek dient de student een motivatiebrief te schrijven, onderbouwd met een curriculum vitae.

Documenten aanleveren voor ingangseisen:
• Cijferlijst voorgaande opleiding
• Motivatiebrief
• CV

Toetsing

Tentamen individueel cijfer, weging 6, slagingsgrens 5,5
Event individueel cijfer, weging 6, slagingsgrens 5,5
Leertaak 1 groepscijfer, weging 4, slagingsgrens 5,5
Leertaak 2 duo-cijfer, weging 4, slagingsgrens 5,5
Project groepscijfer, weging 6, slagingsgrens 5,5
Individuele opdracht groepscijfer, weging 4, slagingsgrens 5,5

Literatuur

n.v.t.

Rooster

Totaal aantal uren: 840 uur
Hoorcolleges 150
Werkcolleges 250
Excursies 70
Werken aan leertaak 300
Gastlezingen 20
Zelfstudie Tentamen 50