Kies op maat

Inloggen Menu

Verantwoord diergebruik in veldonderzoek

Naast labonderzoek kun je ook veldonderzoek doen met dieren. Ook dan geldt de Wet op dierproeven (Wod). Deze wet stelt dat dierproeven verboden zijn, tenzij het belang van de dierproef opweegt tegen het ongerief dat het dier zal ondervinden. De wet beschermt de dieren door eisen te stellen aan de huisvesting en verzorging van het dier en vooral ook door te eisen dat iedereen die met zijn vingers aan de dieren komt, bevoegd en bekwaam is. Die bekwaamheid leer je in deze minor.

Het ministerie van Economische zaken heeft de minor ‘Verantwoord diergebruik in veldonderzoek’ erkend als opleidingstraject voor studenten die met proefdieren werken. Dan kun je denken aan handelingen als injecteren, bloedafnames, opereren en het bevestigen van zenders. Dit noemen we biotechniek als het gaat om gehouden dieren, en veldtechniek als het gaat om wilde dieren. In de minor komen aspecten van het ontwerpen en uitvoeren van dierproeven aan bod. Dat varieert van de onderzoeksopzet tot het herkennen en omgaan met wildziekten.

Je leert welke factoren het welzijn van de dieren beïnvloeden en hoe dierenwelzijn van betekenis is voor het behalen van goede onderzoeksresultaten. Onderdeel is een proefdierkundige stage, en na de bacheloropleiding heb je de bevoegdheid om dierproeven uit te voeren.

Meerwaarde:

Studenten leren hoe te werken met proefdieren volgens de eisen die aan dat werk worden gesteld. Dat kan in verschillende functies, bijvoorbeeld als veldassistent in onderzoek aan dieren in het wild, bijvoorbeeld op een universiteit of een ecologische adviesbureau. 

Leerdoelen

• Handelingen bij (levende) dieren uitvoeren;
• Systematisch wetenschappelijke literatuur zoeken;
• Toegepast onderzoek kunnen opzetten, uitvoeren en analyseren;
• Goed mondeling en schriftelijk communiceren met (buitenlandse) onderzoekers;
• Werkprotocollen schrijven;
• Een ethische afweging maken;
• Farmacologische berekeningen uitvoeren;
• Adviesrapporten en kwaliteitshandboeken schrijven.

Aanvullende informatie

Bij weinig aanmeldingen bestaat er een kans dat de minor niet doorgaat. Na het sluiten van de inschrijfperiode word je hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd (uiterlijk 20 december 2019).

Extra regels met betrekking tot deze minor
• Studenten mogen pas aan de proefdierkundige majorstage beginnen als alle modulen van de minor zijn gevolgd.
• Aan de minor zijn kosten verbonden. In verband met de hoge kosten die deze minor met zich meedraagt (denk aan practica operatietechnieken, dieren, begeleiding en vergunningen), wordt van elke student een eigen bijdrage van €500 gevraagd.
• De minor leidt op tot bevoegde biotechnici. Voor het verkrijgen van de bevoegdheid stellen we eisen aan biotechnische basisvaardigheden en de juiste attitude. Studenten die niet aan de eisen voldoen, verkrijgen de bevoegdheid niet.
• Er kunnen slechts 16 studenten deelnemen aan deze minor. Studenten van de opleiding Diermanagement krijgen daarbij voorrang boven studenten van andere opleidingen van VHL.
Studenten van andere opleidingen van VHL krijgen voorrang boven studenten van andere hogescholen.
Er worden alleen studenten toegelaten die daadwerkelijk de bevoegdheid willen behalen. Voor het behalen van de bevoegdheid is naast deze minor nog een proefdierkundige stage van minimaal vier maanden verplicht.

Ingangseisen

Personen die werkzaam zijn als ecoloog/bioloog met een relevante (beoordeling door de minorcoördinator) vooropleiding op HBO/WO niveau.

Documenten aanleveren voor ingangseisen:

Studenten van andere opleidingen dan Diermanagement zijn alleen toelaatbaar na een toelatingsgesprek met de betreffende minorcoördinator. Als voorbereiding op dit gesprek dient de student een motivatiebrief te schrijven, onderbouwd met een curriculum vitae aangevuld met een overzicht van gevolgde en afgeronde biologische, ecologische, chemische en laboratoriumvakken met het aantal behaalde EC.

Toetsing

LDM3P1VN Projectvergunning                                       weging 1, individueel cijfer, slagingsgrens 5,5

LDM3P2VN Schriftelijk tentamen                                   weging 3, individueel cijfer, slagingsgrens 5,5
LDM3P2VN Leertaak 1 Biotechniek                                weging 2, individueel cijfer, slagingsgrens 5,5
LDM3P2VN Leertaak 2 Practicum biotechniek            weging 2, individueel O/V, slagingsgrens V
LDM3P3VN Leertaak 1 Dierproef                                    weging 4, individueel cijfer, slagingsgrens 5,5
LDM3P3VN Leertaak 2 Kwaliteit                                     weging 3, individueel cijfer, slagingsgrens 5,5
LDM3P5VN Leertaak 1 Veldtechniek                             weging 5, individueel cijfer, slagingsgrens 5,5
LDM3P5VN Leertaak 2 Wildziekten                               weging 2, individueel cijfer, slagingsgrens 5,5
LDM3PXVN Portfolio                                                         individuele beoordeling

Literatuur

Nog niet bekend.

Rooster

LDM3P1:
Hoorcolleges 30 uur
Zelfstudie en individuele opdrachten 30 uur
Practica/workshops/excursie 30 uur
Presentaties, instructies en begeleiding 10 uur
Groepswerk en zelfstudie 96 uur
LDM3P2:
Hoorcolleges 30 uur
Zelfstudie en tentamen 54 uur
Practica/workshops/excursie 46 uur
Presentaties, instructies en begeleiding 10 uur
Groepswerk 56 uur
LDM3P3:
Hoorcolleges en werkcolleges 18 uur
Zelfstudie (farm. rekenen) 28 uur
Practica/workshops/excursie 40 uur
Presentaties, instructies en begeleiding 10 uur
Groepswerk 100 uur
LDM3P5:
Hoorcolleges 30 uur
Zelfstudie en assessment 34 uur
Practica/workshops/excursie 40 uur
Presentaties, instructies en begeleiding 16 uur
Groepswerk 76 uur
LDM3Px:
Zelfstudie en peer review 40 uur
Practica/workshops/excursie 10 uur
Presentaties, instructies en begeleiding 6 uur