Kies op maat

Inloggen Menu

Melkveehouderij

Deze minor biedt een goede invulling om je verder te specialiseren in de Melkveehouderij. Daarmee kun je je goed voorbereiden op de grote diversiteit aan banen binnen deze sector. Denk bijvoorbeeld aan ondernemer, adviseur/vertegenwoordiger of onderzoeker binnen de fokkerij, maar ook aan banen in de veevoedingsbranche, de teelt van voedergewassen of het financieel management in de rundveehouderij. Binnen de modulen wordt gewerkt met colleges en deze inhoud wordt toegepast middels opdrachten/projecten voor melkveebedrijven. Deze minor is opgebouwd uit 4 (van 6 modules ter keuze) verschillende, bestaande modules van 7EC + 2EC aan vrije activiteiten

Leerdoelen

Diverse, zie individuele modules

Aanvullende informatie

Bij weinig aanmeldingen bestaat er een kans dat de minor niet doorgaat. Na het sluiten van de inschrijfperiode word je hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd (uiterlijk 7 juni 2019).

Ingangseisen

Propedeuse opleidingen m.b.t. veehouderij, akkerbouw, agrarische bedrijfskunde

Documenten aanleveren voor ingangseisen: Volgens richtlijnen Van Hall Larenstein.

Toetsing

Zie individuele modules + LDV888VN 2EC vrije activiteiten.

Beoordelingsschaal Minor: Cijfer

Literatuur

Zie individuele modules

Rooster

Hoor- en werkcolleges, opdrachten
De studiebelasting is 840sbu