Kies op maat

Inloggen Menu

Melkveehouderij

In de melkveehouderij kun je natuurlijk ondernemer worden op een melkveebedrijf, maar ook adviseur en onderzoeker. Met alle innovaties in de branche is het zaak om kennis en vaardigheden op peil te brengen en te houden.

De minor Melkveehouderij biedt je de kans om je kennis over de melkveehouderij uit te breiden en je te specialiseren op de verschillende functies die je later zou kunnen doen. Bijvoorbeeld op het gebied van onderzoeker in de fokkerij of adviseur voor de branche. Je kunt ook denken aan banen in de veevoedingsbranche, de teelt van voedergewassen of financieel management in de rundveehouderij.

Er is er groot aanbod van colleges (uit modules van de major Melkveehouderij) en je voert opdrachten uit voor melkveebedrijven. De minor is interessant voor je als je bijvoorbeeld een major Toegepaste Dierwetenschappen doet of een heel andere opleiding elders. En als je je graag in de melkveehouderij wilt verdiepen.

Meerwaarde:

Studenten leren er over de verschillende aspecten van de melkveehouderij. Dat is een mooie uitbreiding die ze kennis en vaardigheden oplevert voor als ze ondernemer of adviseur worden of in andere banen terechtkomen waar ze met de melkveehouderij te maken hebben. 

Leerdoelen

Diverse, deze zijn gekoppeld aande te volgen individuele modules en staan beschreven in het OER welke is op te vragen via de minorcoordinator .

Ingangseisen

Propedeuse opleidingen m.b.t. veehouderij, akkerbouw, agrarische bedrijfskunde

Documenten aanleveren voor ingangseisen: Volgens richtlijnen Van Hall Larenstein en er volgt altijd een intake gesprek (mede i.v.m. de keuze van de individuele modules).

Toetsing

Zie individuele modules + LDV888VN 2EC vrije activiteiten.

Beoordelingsschaal Minor: Cijfer

Literatuur

Dit hangt af van de individuele modules, is op te vragen.

Rooster

Hoor- en werkcolleges, opdrachten
De studiebelasting is 840 sbu