Kies op maat

Inloggen Menu

Melkveehouderij

In de melkveehouderij kun je natuurlijk ondernemer worden op een melkveebedrijf, maar ook adviseur en onderzoeker. Met alle innovaties in de branche is het zaak om kennis en vaardigheden op peil te brengen en te houden.

De minor Melkveehouderij biedt je de kans om je kennis over de melkveehouderij uit te breiden en je te specialiseren op de verschillende functies die je later zou kunnen doen. Bijvoorbeeld op het gebied van onderzoeker in de fokkerij of adviseur voor de branche. Je kunt ook denken aan banen in de veevoedingsbranche, de teelt van voedergewassen of financieel management in de rundveehouderij.

Er is er groot aanbod van colleges (uit modules van de major Melkveehouderij) en je voert opdrachten uit voor melkveebedrijven. De minor is interessant voor je als je bijvoorbeeld een major Toegepaste Dierwetenschappen doet of een heel andere opleiding elders. En als je je graag in de melkveehouderij wilt verdiepen.

Meerwaarde:

Studenten leren er over de verschillende aspecten van de melkveehouderij. Dat is een mooie uitbreiding die ze kennis en vaardigheden oplevert voor als ze ondernemer of adviseur worden of in andere banen terechtkomen waar ze met de melkveehouderij te maken hebben. 

Leerdoelen

Diverse, deze zijn gekoppeld aande te volgen individuele modules en staan beschreven in het OER welke is op te vragen via de minorcoordinator .

Ingangseisen

Propedeuse Opleiding DV; opleiding agrarisch ondernemerschap; opleiding bedrijfskunde

Documenten aanleveren voor ingangseisen:

Korte motivatiebrief met achtergrond en motivatie voor de minorkeuze. 

Volgens richtlijnen Van Hall Larenstein volgt er altijd een intake gesprek (mede i.v.m. de keuze van de individuele modules).

Literatuur

Te vinden in OER opleiding Dier- en veehouderij of opvraagbaar bij contactpersoon

Rooster

De studiebelasting is 840 sbu

Deze minor is opgebouwd uit 4 (van 6 modules ter keuze) verschillende, bestaande modules van 7EC:

  • LDV324VN Bedrijf van de Toekomst (nadenken over en ontwikkelen van eigen plan mbt nieuw verdienmodel, organisatie congresdag)
  • LDV330VN Fokkerij en genetica (achtergronden genetica en fokbeslissingen, fokkerijadvies voor mv-bedrijf)
  • LFD321VNL Bedrijfsbeoordeling (bedrijfsecon. beoordeling MV-bedrijf; SWOT; opstellen ondernemingsplan)
  • LFD331VNL Financieel management (financiering, investeringsbeslissingen, risicoanalyse, opstellen bedrijfsovernameplan)
  • LDV215VN2 Voedervoorziening (grasland en voedergewassen, bemesting, kringlopen op mv-bedrijf, analyse en adviesopdracht voor mv-bedrijf)
  • LDV216VN1 Veevoeding en diergezondheid (voerbenutting, rantsoenen, managementziektes, analyse en adviesopdracht voor mv-bedrijf, opdracht mengvoedersynthese)

+ 2EC aan vrije activiteiten:

Vrije activiteiten (die bijdragen aan de kennis over de melkveehouderij)

Toetsing

Minor bestaat uit majoronderwijseenheden, verwezen wordt naar de beschrijvingen  van de individuele modules in de OER 2021-2022