Kies op maat

Inloggen Menu

Melkveehouderij

Wist jij dat je met de opleiding melkveehouderij naast ondernemer ook aan de slag kunt als bijvoorbeeld adviseur of onderzoeker? Het is dan wel van belang, door alle innovaties in de branche, om jouw kennis en vaardigheden op te brengen en te houden.  Dat doe je met de minor Melkveehouderij.

Tijdens de minor breid je je kennis uit en je specialiseer je je voor verschillende functies.  Zo kun je bijvoorbeeld aan het werk als adviseur in de fokkerij en genetica of maak je beslissingen vanuit het financieel management van een rundveehouderij. Ook onderzoek doen naar de voedervoorziening of diergezondheid hoort bij de mogelijkheden.

In deze minor kun je kiezen uit een groot aanbod van colleges vanuit de major Melkveehouderij. Ook werk je aan opdrachten vanuit melkveelbedrijven. Een waardevolle aanvulling voor bijvoorbeeld een studie Toegepaste Dierwetenschappen of Diermanagement, maar ook toelaatbaar en relevant wanneer je je graag wilt verdiepen in de melkveehouderij.

Meerwaarde:
Studenten leren er over de verschillende aspecten van de melkveehouderij. Dat is een mooie uitbreiding die ze kennis en vaardigheden oplevert voor als ze ondernemer of adviseur worden of in andere banen terechtkomen waar ze met de melkveehouderij te maken hebben.

Leerdoelen

Diverse, deze zijn gekoppeld aande te volgen individuele modules en staan beschreven in het OER welke is op te vragen via de minorcoordinator .

Ingangseisen

Propedeuse Opleiding DV; opleiding agrarisch ondernemerschap; opleiding bedrijfskunde. Andere HBO-opleidingen ook toelaatbaar bij voldoende affiniteit met de melkveesector. Bij twijfel neem contact op met minorcoördinator.

Documenten aanleveren voor ingangseisen: korte motivatiebrief met achtergrond en motivatie voor de minorkeuze. 

Volgens richtlijnen Van Hall Larenstein volgt er altijd een intake gesprek (mede i.v.m. de keuze van de individuele modules).

Literatuur

Te vinden in OER opleiding Dier- en veehouderij of opvraagbaar bij contactpersoon

Rooster

De studiebelasting is 840 sbu

Deze minor is opgebouwd uit 4 (van 6 modules ter keuze) verschillende, bestaande modules van 7EC:

  • Bedrijf van de Toekomst (nadenken over en ontwikkelen van eigen plan mbt nieuw verdienmodel, organisatie congresdag)
  • Fokkerij en genetica (achtergronden genetica en fokbeslissingen, fokkerijadvies voor mv-bedrijf)
  • Bedrijfsbeoordeling (bedrijfsecon. beoordeling MV-bedrijf; SWOT; opstellen ondernemingsplan)
  • Financieel management (financiering, investeringsbeslissingen, risicoanalyse, opstellen bedrijfsovernameplan)
  • Voedervoorziening (grasland en voedergewassen, bemesting, kringlopen op mv-bedrijf, analyse en adviesopdracht voor mv-bedrijf)
  • Veevoeding en diergezondheid (voerbenutting, rantsoenen, managementziektes, analyse en adviesopdracht voor mv-bedrijf, opdracht mengvoedersynthese)
  • + 2EC aan vrije activiteiten:

    Vrije activiteiten (die bijdragen aan de kennis over de melkveehouderij)

Toetsing

Te vinden in OER opleiding Dier- en veehouderij of opvraagbaar bij contactpersoon + 2EC vrije activiteiten.

Cijfer; gemiddelde van 4 modulecijfers

Minor bestaat uit majoronderwijseenheden, verwezen wordt naar de beschrijvingen  van de individuele modules in de OER 2021-2022