Kies op maat

Inloggen Menu

Pharmacogenetica

In deze minor staat de interactie tussen farmacologische stoffen en het lichaam centraal. Het werkveld van de farmacogenetica bestudeert de relatie tussen de genetische achtergrond en de effectiviteit van de medicatie. Genetische variatie kan invloed hebben op de farmacokinetiek (wat doet het lichaam met een geneesmiddel) en farmacodynamiek (wat doet het geneesmiddel met het lichaam) en kan ervoor zorgen dat er verschillende reacties zijn op medicijnen. Door middel van het in kaart brengen van ziektespecifieke genen en eiwitten met behulp van genomische technologieën kunnen nieuwe medicijnen ontdekt worden en bestaande medicijnen verbeterd worden.

In deze minor wordt vanuit een theoretische basis over de werking van stoffen in het lichaam en genetische screens van het humane genoom. Met deze achtergrond leren studenten voorspellingen doen over de geschiktheid van een stof als medicijn voor specifieke groepen patiënten, maar ook over het ontwerpen/ modificeren van stoffen om de interacties/ targets minder toxisch te maken. In deze minor wordt samengewerkt met het lectoraat Safety in the Food Chain en de farmaceutische industrie. In de integrale opdracht doorlopen de studenten het proces van het verzamelen en beoordelen van “Big data” verkregen uit de -omics area. Door middel van de analyse hiervan stellen de studenten een werkplan op, waarbij een genetische afwijking of enzymatische werking en de relatie met een farmacologische toepassing bestudeerd kan worden. Hiermee kan de student een verdieping of verbreding in zijn opleiding aanbrengen, gebaseerd op zijn/haar eigen interessegebied, door deze opdracht in het eigen studiekader te plaatsen. De student maakt in de uitvoering van het onderzoek gebruik van diverse toxicologische assays en combineert in vitro (op cellen gebaseerde) modellen met computermodellen en physiologically based kinetic (PBK) modellen.

Leerdoelen

• De student verkrijgt een brede kennis van algemene farmacodynamiek en -kinetiek, kwantitatieve farmacodynamische en -kinetische analysemethodieken.
• De student verkrijgt de basis over de werking van transmitter/hormonale systemen, bijbehorende receptoren en intracellulaire signaaltransductie systemen en hun betekenis in belangrijke pathofysiologische mechanismen.
• De student heeft kennis van en kan werken met moleculair biologische technieken en farmacogenetica.
• De student heeft inzicht verkregen in nieuwe ontwikkelingen en state-of-the-art technieken die toegepast worden binnen de farmaceutische ontwikkeling/ klinische toxicologie en kan enkele methoden toepassen voor de detectie van stoffen, het bestuderen van farmacologische responses, “drug discovery” en ontwikkeling.
• De student kan een onderzoek opzetten volgens en gebruik maken van GLP.
• De student heeft inzicht verkegen in toxicologische assays en kan werken met in vitro modellen (PBK model).
• De student heeft kennis van diermodellen die worden gebruikt voor het onderzoek naar genmutaties en vinden van potentiele farmaceutische targets.
• De student kan 2D en 3D structuurvoorspellingen en structuuranalyses van biomoleculen opstellen en interpreteren.
• De student heeft kennis verworven van genomics onderzoek in vrij brede zin, big data generatie en verwerking.
• De student kan bovenstaande kennis toepassen in een experimenteel ontwerp, uitvoering en analyse van geneesmiddeleffecten (bijvoorbeeld in een onderzoeksvoorstel) en daarmee beoordelen in hoeverre potentiële targets “drugable” zijn.

Aanvullende informatie

Bij weinig aanmeldingen bestaat er een kans dat de minor niet doorgaat. Na het sluiten van de inschrijfperiode word je hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd (uiterlijk 20 december 2019).

Ingangseisen

Minimaal 100EC behaald in een opleiding op het gebied van life sciences & technology of aanverwante studie. Neem contact op met de coördinator wanneer je hieraan niet voldoet.

Toetsing

• schriftelijke theorietoets (cijfer, minimaal 5,5, individueel)
• onderzoeksvoorstel in de vorm van een verslag (go/no go, groepsbeoordeling)
• presentatie onderzoeksvoorstel (cijfer, minimaal 5,5, groepsbeoordeling)
• deelname werkbesprekingen (minimaal 80% aanwezigheid verplicht, V/O, individueel),
• verslag onderzoek (cijfer, minimaal 5,5, groepsbeoordeling)
• zelfreflectie (V/O, individueel)

Literatuur

Geen verplichte literatuur.

Rooster

• hoorcolleges / gastcolleges
• werkcolleges
• werkbesprekingen / tutorgroepen
• zelfstudie
• opstellen onderzoeksvoorstel
• uitvoering onderzoek
• verslaglegging
• presentatie

30 EC= 840 uur in totaal