Kies op maat

Inloggen Menu

Educatieve Minor

Wil je weten of werken in het onderwijs wat voor jou is?

Dan kun je met deze educatieve minor verkennen of je docent wilt worden binnen jouw vakgebied.

Binnen het vmbo- en mbo zijn er opleidingen die leerlingen voorbereiden op een baan of vervolgstudie in 'jouw' vakgebied of sector. Voor deze (v)mbo opleidingen zijn de komende jaren veel docenten nodig.

In deze educatieve minor leer je hoe je jouw vak kunt vertalen naar onderwijs op (v)mbo niveau. De kern van de educatieve minor ligt binnen je stageplek op een groene (v)mbo-school. Je maakt kennis met alle facetten van het docentschap en het lesgeven staat hierin centraal. Als onderdeel van de educatieve minor vinden meerdere lesbeoordelingen plaats op je stageplek.

Je krijgt na afloop van de educatieve minor een minorcertificaat. Wie als HBO-student een tweedegraads onderwijs bevoegdheid wil halen, kan met deze educatieve minor op zak, instromen in het verkorte programma van de lerarenopleiding bij Aeres Hogeschool Wageningen. Dan kan je met een kopstudie van slechts een half jaar een tweedegraads bevoegdheid halen!

Leerdoelen

1. Je oriënteert je op het beroep van leraar.

2. Je doet relevante basiskennis, -vaardigheden en -houdingen op over
pedagogiek en didactiek zodat je goed voorbereid kunt starten in de kopopleiding voor tweedegraads docent Educatie & kennismanagement groene sector.

Aanvullende informatie

Indien je vragen hebt kun je contact opnemen met Marjan Rijnbergen m.rijnbergen@aeres.nl

Ingangseisen

Je volgt op dit moment een relevante Groene HBO opleiding. Als je twijfelt of jouw studie past, neem dan contact op.
Wij voeren met elke toekomstige student een studiekeuzegesprek. Tijdens dit gesprek krijg je een indicatie van de studieinhoud. Daarnaast kun je in dit gesprek je vragen stellen.

Toetsing

De minor wordt afgesloten met een ontwikkelingsgericht assessment.

Na het behalen van dit assessment is doorstromen naar de verkorte kopopleiding van Aeres Hogeschool Wageningen mogelijk. Daarnaast zijn er schriftelijke toetsen/ opdrachten en een stage/praktijkbeoordeling.

Literatuur

Een praktische leersituatie, activerende didactiek en samenwerkend leren   

  1. De vijf rollen van de leraar; Slooter, M.; CPS, Amersfoort, 2009; ISBN: 9789065086167.

  2. Handboek voor leraren; Geerts, W en van Kralingen, R; Uitgeverij Coutinho; ISBN: 9789046902509.

  3. Het gaat steeds beter; Heide, Willy van der, Bijkerk, L.; Bohn Stafleu Van Loghum 2010 (druk 1); ISBN: 9789031347339.

  4. Samenwerkend leren, praktijkboek;  Sebo Ebbens & Simon Ettekoven; Wolters-Noordhoff, 2013 (druk 3); ISBN: 9789001815462 (Zorg dat je de 3de druk hebt). 

Ontwikkelingspsychologie

  1. “Kleine ontwikkelingspsychologie, deel III”; Kohnstamm, R. 2009; Bohn Stafleu Van Loghum; ISBN: 9-789031-361625; Derde druk!

  2. ‘Achtergronden en tips voor de omgang met leerlingen met een specifieke hulpvraag’; P. Nauta, P. & Giesing, M. (www.nauta-giesing); ISBN: 9789081046015; te bestellen via website uitgever.

Rooster

Op donderdag en vrijdag contacttijd bij Aeres Hogeschool Wageningen.

Maandag, dinsdag en woensdag stagedagen op een groene vmbo of mbo.