Kies op maat

Inloggen Menu

Techniek Akkerbouw en Vollegrondsgroente

Techniek is een onmisbare factor bij het produceren van voedsel en planten. De techniek ontwikkelt zich elke dag en jij kunt daarvan deel gaan uitmaken.

De sectoren in de akker- en tuinbouw profileren zich als zeer innoverend t.a.v. techniek, zijn kennisgericht en in zekere mate kapitaalsintensief. Vanwege het economische belang werkt men naarstig aan technische antwoorden op de uitdagingen vanuit de directe omgeving, de maatschappij en de keten. Denk bijv. aan het integreren van deze technieken in de bedrijfsvoering bij o.a. klimaatregeling en bewaring, energievraagstukken, automatisering van sorteer- en verpakkingslijnen, mechanisatie, enz.

Techniek in de volle grond is relevant voor toeleveringsbedrijven op het gebied van akkerbouw en vollegrondstuinbouw. Voorbeelden van bedrijven in deze sectoren zijn Tolsma, Omnivent, Miedema, Vantage Agrometius, Raven BV, Grimme, Bijlsma Hercules.

Op deze bedrijven zijn er meerdere functies waarbij de techniek centraal staat zoals technisch adviseur en technisch ontwikkelaar. Ook bij veel andere functies komt technische kennis goed van pas ook voor een medewerker op o.a. een dienstverlenend- of primair bedrijf. Eigenlijk is het voor elke medewerker op een toeleveringsbedrijf of ondernemer op een primair bedrijf van belang dat hij de techniek op het bedrijf doorziet. In deze minor staan de kennis, het inzicht en de vaardigheden met betrekking tot techniek in de volle grond centraal.

Wanneer jij je voelt aangetrokken tot de wereld van techniek, dan is dit een uitgelezen kans om je hierin te verdiepen. Deze minor is ook geschikt voor studenten of aankomend medewerkers die in de toekomst hun werkzaamheden willen verrichten in de akker- en tuinbouw met een weinig tot geen kennis van de basistechnieken binnen deze branche.

Let op!
Studenten die de studierichting Agrotechniek en Management volgen, moeten, in afwijking van het bovenstaande, hun opdracht uitvoeren bij een teelt- of productverwerkend bedrijf.

Leerdoelen

Vanuit een bedrijf kom je tot een vraagstuk daarmee ga je aan de slag. Waar nodig kan de vraagstelling vanuit het bedrijfsleven in een projectvorm worden gegoten.

Deze kennis, vaardigheden en het inzicht die je als student opdoet in combinatie met onderstaande competenties maakt je start- bekwaam voor een hbo-functie bij een productiebedrijf dan wel toeleverancier van technische apparatuur.

 1. (comp. 4 Onderzoeken) De vraagstelling onderzoeken zodat de resultaten van het onderzoek bruikbaar zijn voor de nieuw ontstane bedrijfssituatie.
 2. Vertalen van wetenschappelijke uitkomsten naar de praktijksituatie
 3. Vermogen om een verzameling van problemen te rangschikken en waar mogelijk eenduidig op te lossen (Abstract kunnen denken; probleemoplossend vermogen; lateraal denken).
 4. (comp. 5 Innoveren)  Toekomst gericht, inzichtelijk en innovatief verbanden leggen en zien die niet altijd direct voor de hand liggen.
 5. (comp 2 Samenwerken)  Kunnen communiceren en samenwerken op de verschillende niveaus van de beroepspraktijk.
 6. Beginsituatie en eindsituatie kunnen vastleggen.
 7. (comp. 7 Zelfsturen)  Procesmatig kunnen denken, sturing geven en onderscheid maken tussen proces en product.
 8. (comp. 9 Duurzaam handelen)  Analytisch vermogen om een goede afweging te maken tussen voor- en nadelen op het gebied van duurzaamheid o.a.: milieu, arbeidsomstandigheden en bedrijfsresultaten.
 9. Uitgebreide kennis van de sector/cluster

Ingangseisen

Inzichtelijke, analytisch kunnen denken en kennis van de sector is wel een vereiste.

 1. Specifieke basiskennis gebouwen, installaties en techniek o.a. opgedaan in de module PBAN of ervaring vanuit het bedrijfsleven is gewenst.
 2. Specifieke kennis van diverse teelten in deze branche is geen voorwaarde voor techniekstudenten.
 3. Specifieke basiskennis van wiskunde en natuurkunde is een pré.
 4. Kennis en vaardigheden van algemene technieken is geen pré voor tuin- en akkerbouwstudenten.

Er is hierbij geen literatuurlijst gegeven, bovenstaande omschrijving volstaat.

Toetsing

Assessment

 • Deze bestaat uit uitvoering van de opdracht, interpretatie en rapportage van de uitkomst en In samenspraak met het bedrijf bepaal je wat het eindproduct gaat worden.
 • Je voert de werkzaamheden m.b.t. de opdracht zorgvuldig uit en houdt dit bij via een portfolio in Canvas, waarbij de beoordeling onderdeel uitmaakt van de PVB.
 • De eind fase bestaat uit beoordeling van het eindrapport en de presentatie van de opdracht aan de groep mede cursisten.

ATAV1
Assessment
Studiepunten: 6
Type examen: presentatie en CGI

ATAV2
Teelt en Techniek 1
Studiepunten: 3
Type examen: schriftelijk examen

ATAV3
Teelt en Techniek 2
Studiepunten:3
Type examen: schriftelijk examen

ATAV4
Eindopdracht
Studiepunten:3
Type examen: verslag

Literatuur

Coach gesprekken en informatie op Canvas

Boek: teelt en bewaring: info op Canvas

Boek: teelt en bevesting: info op Canvas

Rooster

Semester 2 op dinsdagen in de weken 6, 9, 11, 13, 17 niet, 20, 22, 24.

Tussendoor werk je 2 dagen per week aan opdrachten bij bedrijven.