Kies op maat

Inloggen Menu

Teelt en Techniek Akkerbouw en Vollegrondsgroente - Crop Cultivation and Technology Agriculture and Field Crops

Techniek is een onmisbare factor bij het produceren van voedsel en planten. De techniek ontwikkelt zich elke dag en jij kunt daarvan deel gaan uitmaken.

De sectoren in de akker- en tuinbouw profileren zich als zeer innoverend t.a.v. techniek, zijn kennisgericht en in zekere mate kapitaalsintensief. Vanwege het economische belang werkt men naarstig aan technische antwoorden op de uitdagingen vanuit de directe omgeving, de maatschappij en de keten. Denk bijv. aan het integreren van deze technieken in de bedrijfsvoering bij o.a. klimaatregeling en bewaring, energievraagstukken, automatisering van sorteer- en verpakkingslijnen, mechanisatie, enz.

Techniek in relatie tot teelt is relevant voor toeleveringsbedrijven op het gebied van akkerbouw en vollegrondstuinbouw. Voorbeelden van bedrijven in deze sectoren zijn Tolsma-Grisnich, Omnivent, Miedema, Vantage Agrometius, Raven, Grimme, Bijlsma Hercules.

Op deze bedrijven zijn er meerdere functies waarbij de techniek centraal staat zoals technisch adviseur en technisch ontwikkelaar. Ook bij veel andere functies komt technische kennis goed van pas ook voor een medewerker op o.a. een dienstverlenend- of primair bedrijf. Naast technische kennis is het belangrijk om ook kennis van de teelt van een gewas te hebben. Immers, de techniek staat ten dienste aan de teelt. Eigenlijk is het voor elke medewerker op een toeleveringsbedrijf of ondernemer op een primair bedrijf van belang dat zij/hij de techniek in relatie tot de teelt van een gewas doorziet. In deze minor staan de kennis, het inzicht en de vaardigheden met betrekking tot de teelt en techniek in de akker- en tuinbouw centraal. Daarom is een belangrijk onderdeel van deze minor een stage op een primair of product verwerkend bedrijf.

Wanneer jij je voelt aangetrokken tot de wereld van teelt en techniek, is dit een uitgelezen kans om je hierin te verdiepen. Deze minor is ook geschikt voor studenten of aankomend medewerkers die in de toekomst hun werkzaamheden willen verrichten in de akker- en tuinbouw en weinig tot geen kennis hebben van de teelten van de hoofdgewassen binnen deze branche.

Let op!
- Studenten moeten hun opdracht uitvoeren bij een teelt- of product verwerkend bedrijf.
- Deze op teelt en techniek gerichte minor is niet bedoeld voor studenten Tuin-, Akkerbouw en Agr. Ondernemerschap!

Leerdoelen

Vanuit een bedrijf kom je tot een vraagstuk van een technische aanpassing van een machine waarmee je aan de slag gaat. Waar nodig kan de vraagstelling vanuit het bedrijfsleven in een projectvorm worden gegoten.

De kennis, vaardigheden en het inzicht die je als student opdoet in combinatie met onderstaande competenties maakt je start-bekwaam voor een hbo-functie bij een productiebedrijf dan wel toeleverancier van technische apparatuur.

 1. (comp. 4 Onderzoeken) De vraagstelling onderzoeken zodat de resultaten van het onderzoek bruikbaar zijn voor de nieuw ontstane bedrijfssituatie.
 2. Vertalen van wetenschappelijke uitkomsten naar de praktijksituatie
 3. Vermogen om een verzameling van problemen te rangschikken en waar mogelijk eenduidig op te lossen (Abstract kunnen denken; probleemoplossend vermogen; lateraal denken).
 4. (comp. 5 Innoveren)  Toekomst gericht, inzichtelijk en innovatief verbanden leggen en zien die niet altijd direct voor de hand liggen.
 5. (comp 2 Samenwerken)  Kunnen communiceren en samenwerken op de verschillende niveaus van de beroepspraktijk.
 6. Beginsituatie en eindsituatie kunnen vastleggen.
 7. (comp. 7 Zelfsturen)  Procesmatig kunnen denken, sturing geven en onderscheid maken tussen proces en product.
 8. (comp. 9 Duurzaam handelen)  Analytisch vermogen om een goede afweging te maken tussen voor- en nadelen op het gebied van duurzaamheid o.a.: milieu, arbeidsomstandigheden en bedrijfsresultaten.
 9. Uitgebreide kennis van de sector/cluster

Ingangseisen

Inzichtelijke, analytisch kunnen denken en kennis van de sector is wel een vereiste.

 1. Specifieke basiskennis gebouwen, installaties en techniek o.a. opgedaan in de module PBAN of ervaring vanuit het bedrijfsleven is gewenst.
 2. Specifieke kennis van diverse teelten in deze branche is geen voorwaarde.
 3. Specifieke basiskennis van wiskunde en natuurkunde is een pré.
 4. Kennis en vaardigheden van algemene technieken is een pré.

Er is hierbij geen literatuurlijst gegeven, bovenstaande omschrijving volstaat.

Literatuur

Coach gesprekken en informatie op Canvas.
Lesmateriaal via PowerPoint presentaties - info op Canvas.

Rooster

Semester 1 op dinsdagen in de weken: 36, 38, 40, 42, 47, 49 en 51. 
 
Tussendoor werk je twee dagen per week aan opdrachten bij bedrijven.

Toetsing

Assessment

 1. Je schrijft een rapport waarin een technische innovatie aan een machine wordt uitgewerkt waarbij je verband legt met de teelt van het gewas waarvoor de innovatie bedoeld is. In samenspraak met het bedrijf bepaal je welke innovatie je gaat uitwerken.
 2. Middels een presentatie van 15 minuten laat je zien dat je innovatieve verbeteringen aan een machine voor het bedrijf kunt aanbrengen. Hierbij dienen kritische vragen uit het publiek beantwoord te worden.
 3. Een 15 minuten durend criterium gericht interview, waarin docenten op hun beurt kritische vragen stellen over de voorgestelde innovatie.

ATAV01
Assessment
Studiepunten: 6
Type examen: Rapport, presentatie en CGI gesprek

ATAV02
Teelt en Techniek 1 - Teeltvoorbereiding tuin-/akkerbouw
Studiepunten: 3
Type examen: schriftelijk examen

ATAV03
Teelt en Techniek 2 – Teelt van gewassen tuin-/akkerbouw
Studiepunten: 3
Type examen: schriftelijk examen

ATAV04
Stage, uitwerken van innovatieve toepassing op stagebedrijf
Studiepunten: 3
Type examen: Stagebeoordeling