Kies op maat

Inloggen Menu

Techniek Veehouderij - Agricultural Mechanics

In de minor Techniek Dier- en Veehouderij (ATDV) krijgt de student de gelegenheid om zich te ontwikkelen op het gebied van techniek, mechanisatie en automatisering van het veehouderijbedrijf. Omdat de veehouderijtechniek sector/keten uitgebreid is, en er verschillende functies zijn te onderscheiden, gaat de student een keus maken in welke branche(s) hij zich wil bekwamen:

 • Veehouderijwerktuigen
 • Stallenbouw
 • Stalinrichting
 • Melkwinning
 • Energie
 • Automatisering/managementsystemen

Binnen een branche kan een student zich richten op de volgende bedrijven:

 • Importeurs of fabrikanten van veehouderijwerktuigen en technieken
 • Dealers en overige leveranciers
 • Onderzoeksinstellingen

Binnen een bedrijf zijn er verschillende functies te onderscheiden die voor studenten interessant kunnen zijn in de toekomst:

 • De verkoper
 • De productspecialist
 • De ontwerper
 • De onderzoeker
 • De adviseur/consultant
 • Service specialist

Gedurende het semester gaat de student gemiddeld 2 dagen gedurende 18 weken minoropdrachten uitvoeren bij een zelfgekozen bedrijf wat past bij de gekozen functie in deze minor. Daarnaast is er per 2 weken een ATDV minordag in Dronten. Deze 2 dagen per week bij een bedrijf gedurende een semester kunnen eventueel tot 5 dagen per week worden aangevuld met een andere minor, of de afstudeerstage op hetzelfde bedrijf.

In de minor weken komen de volgende activiteiten aan de orde:

 • De studenten presenteren de uitgevoerde opdrachten en hun ervaringen aan elkaar in kleinere groepen, en deze worden geanalyseerd en besproken.
 • Er komen gastlessen van externe deskundigen op het gebied van innovatieve veehouderijtechniek. Deze externe deskundigen zullen toelichten wat het werk inhoudt, maar ze zullen ook technische kennis specifiek gericht op zijn branche naar voren brengen.
 • Er worden excursies georganiseerd naar een werktuigenbeurs, naar een fabrikant/leverancier, en naar een bedrijf met innovatieve veehouderijtechniek.
 • Er zullen een aantal lessen, trainingen en practica worden gegeven die specifiek binnen de beroepsprofielen van de veehouderijtechniek passen.
 • Er zijn individuele coaching gesprekken met een docent.

Leerdoelen

De student gaat assisterende werkzaamheden voor een bepaalde functie op het minorbedrijf uitvoeren; bv. voor een verkoper, productspecialist, ontwerper, onderzoeker, adviseur of een service specialist. Aan het eind van de minor moet de student in staat zijn om een aantal functie activiteiten zo zelfstandig mogelijk uit te voeren.

Daarnaast worden de volgende competenties ontwikkeld bij deze minor:

Competentie 4 Onderzoeken:
De student kan zelfstandig en door eigen initiatief een onderzoek opstellen en uitvoeren, en kan mee discussiëren over onderzoeksvraagstukken.

Competentie 5 Innoveren:
De student gebruikt creativiteit om nieuwe producten, diensten of toepassingen te ontwikkelen die in de praktijk bruikbaar zijn.

Competentie 7 Zelfsturen:
De student wordt beoordeeld op: time management, correctheid, de student neemt eigen initiatief, de student heeft kennis ontwikkeld, en de student heeft een proactieve instelling.

Competentie 9 Duurzaam handelen:
De student voelt zich verantwoordelijk voor het gebruik van duurzame techniek en handelen. De student zoekt naar duurzame middelen en activiteiten die mogelijkheden bieden voor de toekomst.

Ingangseisen

De student heeft affiniteit met de veehouderij middels vooropleiding en/of bewezen ervaring op een veehouderijbedrijf. De student heeft basiskennis van de mechanisatie en automatisering in de veehouderijsector, de melkwinning, en de bedrijfsgebouwen. De student is in staat een analyse te maken van een veehouderijbedrijf op het gebied van mechanisatie, arbeid en automatisering. De studenten DV en ATM hebben voldoende beginniveau.

Toetsing

In de periode dat de student op het minorbedrijf aanwezig is of intensieve contacten met het bedrijf heeft, zal hij/zij zich bezig houden met het werken aan verschillende minoropdrachten om zich te verdiepen en te bekwamen binnen het gekozen beroepsprofiel. De student zal de persoon die in dit bedrijf de betreffende functie uitoefent assisteren met een aantal werkzaamheden. Vervolgens verzamelt de student de bewijslast dat hij/zij bekwaam is om een bepaalde functie uit te oefenen. Er worden bepaalde eisen gesteld aan de omvang en kwaliteit van de bewijslast. Een student die bijvoorbeeld aan het werk wil als product specialist, zal aangeven hoe hij/zij productkennis van een bepaald product heeft ontwikkeld, en hoe dat kan bijdragen aan verkoop ondersteuning voor het bedrijf. De service specialist zal een aantal service bezoeken beschrijven en analyseren. Al werkend op het bedrijf zal de student ook de technische kennis in de branche vergroten.

De minor wordt op de volgende onderdelen beoordeeld:

 • ATDV1: Assessment door begeleider bedrijf en docent van de Aeres Hogeschool:
  • Een portfolio: bewijsstukken van aanwezigheid bij bepaalde gelegenheden, de opdrachten die voor het bedrijf zijn gedaan, analyses die gemaakt zijn, proces verslagen (bv een beschrijving en analyse van een verkoopgesprek), reflectie rapporten, assisterende werkzaamheden, etc.
  • Een te schrijven artikel van een technisch onderwerp: omvang ca. 4 blz.  De opdracht wordt tijdens de assessment weken verstrekt en is gerelateerd aan het beroepsprofiel en branche waar de student zich in ontwikkelt. Het artikel moet in principe plaatsbaar zijn in bv. een dealerkrant, in een folder, op de internetsite, of in een tijdschrift.
 • ATDV2: Oriëntatie opdracht voor de gekozen functie bij het bedrijf.
 • ATDV3: Verdiepingsopdracht voor de gekozen functie bij het bedrijf.   

Code: ATDV1
Naam: Assessment
Studiepunten: 9
Type examen: Verslag, presentatie, CGI

Code: ATDV2
Naam: Oriëntatie bedrijf
Studiepunten: 3
Type examen: Verslag, presentatie

Code: ATDV3
Naam: Verdiepingsopdracht
Studiepunten: 3
Type examen: Verslag, presentatie

Literatuur

Wordt uitgedeeld

Canvas

Informatie bedrijf

Rooster

Semester 1 en 2 in 2020-2021 (mits er voldoende aanmeldingen zijn).
- najaar op vrijdagen in de weken: 36, 38, 40, 47, 49, 51.
- voorjaar op vrijdagen in de weken: 5, 7, 10, 12, 16, 21, 23.

Tussendoor wordt er 2 dagen per week gewerkt aan opdrachten op bedrijven.