Kies op maat

Inloggen Menu

Persoonlijk leiderschap met paardenkracht - Personal leadership with horse power

Een geheel andere zienswijze om de combinatie bedrijfskunde en paard te benaderen is het ontwikkelen van Managementvaardigheden in samenspel met het paard. Managementvaardigheden ontwikkelen is tegenwoordig een hot item, en er is ook veel behoefte aan managers die niet alleen theoretische kennis hebben, maar ook de vaardigheden om dit over te brengen op anderen, als leidinggevende of als coach.

Bovendien is er een enorme groei ontstaan van zogenoemde ‘paardencoaches’. Deze coaches brengen de vakgebieden ‘paard’ en ‘coaching/leidinggeven/samenwerken’ met elkaar in verbinding.

In de minor Persoonlijk leiderschap met paardenkracht ontwikkelt de student vaardigheden om personen te kunnen coachen (als coach of als leidinggevende) in het verder ontwikkelen van managementvaardigheden, waarbij binnen de minor het paard als ‘spiegel’ zal fungeren.

Coach specifiek:

 • Zelfkennis
 • Persoonlijke presentaties houden
 • Coaching vaardigheden
 • Diverse Coach Methoden onder andere paarden coaching
 • Leidinggevende gesprekstechnieken
 • Persoonlijke analyse van aanwezige en nog te ontwikkelen competenties
 • Waardevrij reflecteren
 • Reflectieverslagen schrijven

Paard specifiek:                                            

 • Ethologie
 • Kuddegedrag
 • Paardentaal
 • Karakter
 • Leerprincipes
 • Afwijkend gedrag

De minor wordt ondersteund door drie cursussen: coachingsvaardigheden, paardenkennis en paardencoach.

Leerdoelen

Met deze kennis ervaart de student wat paardencoaching inhoudt. Anderzijds zullen de coachtechnieken de managementvaardigheden van de student verscherpen. Deze managementvaardigheden kunnen in elke gewenste relatie c.q. werksfeer worden toegepast.

De student:

 1. Leert de achtergronden van coaching
 2. Kan menselijk gedrag herkennen en omschrijven
 3. Kent het gedrag van het paard
 4. Herkent de interactie tussen mens en dier en kan deze benoemen
 5. Is in staat om gedrag duidelijk te maken aan de betrokkene en te wijzen op ontwikkelpunten
 6. Is in staat om de betrokkene te coachen op gewenste gedragingen

Competenties:

Samenwerken: Herkennen en analyseren van gedrag in interactie met dieren

Leiding geven: Is in staat om leiding te geven aan de ontwikkeling van derden

Onderzoeken: Herkennen en analyseren van gedrag van derden

Ingangseisen

Deze minor is toegankelijk voor derde- en vierdejaarsstudenten van de opleiding hippische bedrijfskunde, voedsel en groen: dier- en veehouderijstudenten.

Toetsing

APEC1
Coachingsvaardigheden
Studiepunten: 5
Type examen: Assessment

APEC2
Paardenkennis
Studiepunten: 4
Type examen: Assessment

APEC3
Paarden coaching
Studiepunten: 6
Type examen: Praktijk en verslaglegging

Rooster

Semester 1 op donderdagen in de weken: 36, 38, 40, 43, 47, 49, 51.

Tussendoor werk je aan beroepstaken bij bedrijven.