Kies op maat

Inloggen Menu

Landelijk en Agrarisch Vastgoed - Rural and agricultural real estate

Onderwerpen:

 • bouwkunde
 • ruimtelijke ordening
 • milieuwetgeving
 • agrofiscaliteit
 • taxatieleer
 • onteigening
 • praktijktaxatie

Leerdoelen

Landelijk en agrarisch vastgoed taxeren

 • kan de waarde van een landelijk of agrarische object bepalen, alle omgevingsfactoren in beschouwing nemend.
 • kan verschillende waarderingsgrondslagen en -methodieken toepassen.
 • kan relevante fiscale aspecten bij het taxeren onderkennen

Gebiedsontwikkeling

 • kan het landelijk gebied waar de taxaties worden uitgevoerd beschrijven en hiervan relevante ontwikkelingen aangeven

Wetgeving landelijk gebied

 • kan relevante wetgeving op het gebied van grondzaken, ruimtelijke ordening en milieu beschrijven en op het te waarderen object toepassen.Ingangseisen

Toelaatbaar tot het 4e jaar.

Toetsing

ALAV01
Naam: Assessment + leertaken
Studiepunten: 4
Toetsing:
- opdracht 1 gebiedsbeschrijving
- opdracht 2 beleidskader
- opdracht 3 taxatierapport
verdediging opdrachten

ALAV02
Naam: Taxeren landelijk en agrarisch vastgoed
Studiepunten: 4
Toetsing: schriftelijke toets

ALAV03
Naam: Werkplekleren + portfolio
Studiepunten: 7
Toetsing: 24 dagen werkzaam bij taxatie- of makelaarskantoor

Literatuur

Praktijkaspecten vastgoed, De Kousemaeker & Van Agt, Wolters-Noordhoff

ISBN 978 90-01-49400-1

Rooster

Op donderdagen in het 1e semester 2020-2021.

Weken: 36, 38, 40, 47, 49, 51.