Kies op maat

Inloggen Menu

Diergezondheid en Dierenwelzijn - Animal health and animal welfare

Diergezondheid en dierenwelzijn is meer dan ooit een onderwerp waar de maatschappij iets van vindt. De overheden en beleidsmedewerkers hebben voor hun beleidsplannen input nodig van experts die naast de wetenschappelijke onderbouwing ook goede praktijkkennis hebben.

Behalve beleidsmakers hebben ook dierenspeciaalzaken, dierenartsenpraktijken en dierenopvangorganisaties steeds meer behoefte aan betrouwbare informatie over de effecten van voeding, huisvesting, verzorging en beweging op de gezondheid en het welzijn van huisdieren.   

In deze minor doe je meer kennis op over diergezondheid en dierenwelzijn van met name gezelschapsdieren (inclusief paarden). Bovendien wordt er van je gevraagd deze kennis toe te passen door het uitvoeren van een praktijkopdracht van een opdrachtgever uit het werkveld. Onder begeleiding van een coach en een aantal leertaken, lever je aan het einde van de minor een beleidsrapport of adviesrapport op. Voorbeelden van leertaken: het schrijven van een probleemanalyse, op basis van eigen onderzoek komen tot een maatregel/oplossing of concept en het maken van een korte videoclip.

Naast de opdrachten heb je op de vrijdagen inhoudelijke lessen. De lessen worden deels gegeven door de docenten van Aeres, maar er komen ook boeiende gastsprekers lessen verzorgen. Ook is er in de tweede periode een excursie.

De lessen bestaan uit de volgende vakken:
ADGW02 – Dierenwelzijn en mens-dier interactie
ADGW03 – Diergezondheid
ADGW05 – Toegepaste Ethologie

Deze minor biedt voor iedere deelnemer de mogelijkheid om de volgende Aeres Hogeschoolcompetenties op niveau 3 te trainen en te laten beoordelen: presenteren, organiseren, onderzoeken, innoveren.

Leerdoelen

Na het volgen van deze minor ben je in staat om op het niveau van een startende beroepsbeoefenaar een beleidsrapport of adviesrapport te schrijven op het gebied van Diergezondheid en Dierenwelzijn voor de Gezelschapsdieren-sector (inclusief paard). Daarbij werk je aan onderstaande leerdoelen.

De student:

  • Kent verschillende invalshoeken waarmee naar dierenwelzijn gekeken kan worden en kan deze toepassen in discussies in een beroepssituatie.
  • Kan op basis van literatuur een welzijnsassessment-protocol opstellen, uitvoeren en het welzijn beoordelen.
  • Kan met verschillende invalshoeken kijken naar een mens-dier-interactie en daarmee advies uitbrengen in een concrete beroepssituatie.
  • Kent veel pathofysiologische mechanismen en is in staat om deze kennis toe te passen in concrete beroepssituaties.
  • Kent de klinische symptomen van veel voorkomende ziekten bij paard en gezelschapsdieren en kan uitslagen op juiste wijze interpreteren.
  • Kent de belangrijkste aspecten van preventieve gezondheidszorg en is in staat om passende maatregelen te benoemen in concrete beroepssituaties.
  • Kent veel pathofysiologische mechanismen en is in staat om deze kennis toe te passen in concrete beroepssituaties.
  • Kent de klinische symptomen van veel voorkomende ziekten bij paard en gezelschapsdieren en kan uitslagen op juiste wijze interpreteren.

Ingangseisen

Inschrijving voor deze minor is mogelijk voor Aeres Hogeschool studenten en studenten van buiten de Aeres Hogeschool met belangstelling en basiskennis van  diergezondheid en dierenwelzijn van gezelschapsdieren en/of paarden.
Voor alle deelnemende studenten geldt dat ze vóór inschrijving contact opnemen met de module coördinator om te bepalen of ze voldoende basiskennis hebben van welzijn en ethologie en of ze de basisbegrippen van anatomie en fysiologie kennen.  

Literatuur

Aanbevolen literatuur komt op Canvas te staan.

Rooster

In semester 2 heb je op vrijdagen les in de weken 6, 8,  11, 13, 17, (20 niet), 22 en 24.
Daarnaast moet je rekening houden met 2-3 dagen per week dat je aan de opdrachten moet werken en lessen moet voorbereiden. Je kan op een eigen gekozen werkplek aan je opdrachten werken, maar je zal wel een aantal keren contact moeten hebben met je opdrachtgever om zaken en voortgang door te spreken.

Toetsing

Ter voorbereiding op het assessment werk je aan de leertaken. Deze leertaken zullen praktijkopdrachten zijn waarin de eerder genoemde vakken verweven zitten en zullen onderdeel uitmaken van je eindrapport. Deze praktijkopdrachten worden verstrekt door het bedrijfsleven en zijn van te voren door het moduleteam van de minor Diergezondheid en Dierenwelzijn uitgezocht.

Het assessment bestaat uit het opstellen van een beleids- of adviesrapport voor het bedrijf met betrekking tot een diergezondheids-/dierenwelzijnsvraag. Aan het einde van de minor wordt dit rapport gepresenteerd aan de opdrachtgever en volgt er een CGI (competentiegericht interview).

De cursus Dierenwelzijn en mens-dier interactie (ADGW02) wordt getoetst d.m.v. het uitwerken van een opdracht en het presenteren daarvan. De cursussen Diergezondheid (ADGW03) en Toegepaste Ethologie (ADGW05) worden getoetst d.m.v. een schriftelijk examen.

Code: ADGW01
Naam: Praktijkopdrachten en Assessment
Studiepunten: 9
Type examen: Assessment

Code: ADGW02
Naam: Dierenwelzijn en mens-dier interactie
Studiepunten: 2
Type examen: Opdracht

Code: ADGW03
Naam: Diergezondheid
Studiepunten: 2
Type examen: Schriftelijk examen

Code: ADGW05
Naam: Toegepaste Ethologie
Studiepunten: 2
Type examen: Schriftelijk examen

Aanvullende informatie

Onderstaande promotiefilmpjes zijn gemaakt door studenten die de minor hebben gevolgd: