Kies op maat

Inloggen Menu

Dieren in Therapie, Training en Coaching - Animal therapy and coaching

De behoefte bij zorginstellingen en bedrijven aan dier-ondersteunde therapieën, trainingen en coaching is aanleiding voor veel dierenbezitters om zich op deze markt te begeven. Steeds vaker wordt de overtuiging in de praktijk gebracht dat dieren, in het bijzonder gezelschapsdieren (katten, honden, paarden, boerderijdieren), een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van leven. De inzet van dieren in het kader van training, coaching en therapie heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen!

Het lectoraat Natuurlijk Gezond Samen-Leven onderzoekt het verband tussen de leefomgeving van mensen en hun gezondheid. De vraag op welke wijze dieren bij kunnen dragen aan de gezondheid van de mens is hier zeker onderdeel van. In de minor wordt kennis overgedragen die bijdraagt aan optimale voorwaarden om dieren in te kunnen zetten ten bate van de gezondheid van de mens. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de gezondheid, het welzijn en de authenticiteit en integriteit van de ingezette dieren.

Uit onderzoek naar paard-ondersteunde interventies van mei 2011 blijkt dat er een enorme toename en wildgroei is in deze sector, dat er een grote behoefte is aan informatie en kennis, dat er geen kwaliteitssysteem en geen wettelijke richtlijnen zijn. Vanuit  Stichting ZorgDier Nederland en een aantal organisaties uit de beroepspraktijk komt de wens om de huisdier-ondersteunde interventies te professionaliseren.

Studenten in de minor leren en onderzoeken onder andere hoe dieren op dit moment worden ingezet op praktijkbedrijven. Hoe ziet het natuurlijk gedrag van de dieren op het bedrijf eruit en wat betekent dat voor het dierenwelzijn? Wanneer ontstaat er een disbalans bij interventies met dieren?

Heb jij de ambitie om meer te leren en mee te denken over ‘wat betekent de inzet van dieren als interventie voor de dieren zelf’? Of de activiteiten helpen professionaliseren?

Schrijf je dan in voor de minor ‘Dieren in therapie, training en coaching.

De onderwerpen die centraal staan in deze minor zijn:

 1. Het vergaren van kennis van - en overzicht over de ontwikkelingen in de dier-ondersteunde sector in Nederland;
 2. Hoe de inzet van dieren in therapie, training en coachingsessies een meerwaarde kan bieden;
 3. Wat de inzet van dieren bij interventies betekent voor de mens en voor het dier;
 4. Het opstellen en uitwerken van een interventie waarbij het dier wordt ingezet. Dit vindt plaats op een praktijkbedrijf waar dieren worden ingezet bij therapie, training of coaching van mensen.
 5. Het vertalen van theoretische kennis (gedrag en welzijn) over dieren in zorg naar de beroepspraktijk.

Deze minor is ontwikkeld samen met verschillende organisatie uit de beroepspraktijk.

Leerdoelen

 • Je overziet de ontwikkelingen van de inzet van dieren in therapie, training en coaching in de sector.
 • Je kent de spelers, aantallen en knelpunten op de markt van dieren in therapie, training en coaching.
 • Je bent in staat dieren en hun gedrag, welzijn en de authenticiteit en integriteit te herkennen en te benoemen (op een praktijkbedrijf).
 • Je bent in staat on relaties te letten tussen de verschillend aandachtsgebieden en een advies te geven op basis van je bevindingen. 

 Competenties

 • Samenwerken
 • Onderzoeken
 • Innoveren
 • Zelfsturen
 • Ondernemen
 • Duurzaam handelen

Voor het leren uitvoeren van bovenstaande punten zijn leertaken geformuleerd. Deze leertaken voer je deels op school en deels bij een werkplekleerbedrijf (een bedrijf waar dieren worden ingezet voor therapie-, trainings- of coaching werkzaamheden) uit.

Ingangseisen

Jaar 3 of 4 van een Hbo-opleiding gerelateerd aan dier (paard, gezelschapsdier of landbouwdier). Of jaar 3 of 4 van een Hbo-opleiding gerelateerd aan zorg.

Literatuur

Handboek Dieren in de Zorg

Rooster

Bij voldoende deelname vindt deze minor plaats op de vrijdag in semester 2 in de weken 7, 10, 12, (16  niet), 19, 21, 23 en 25.

Tussendoor werk je gemiddeld 2 dagen per week aan beroepstaken bij bedrijven.

Toetsing

ADTC01
Opdracht: Portfolio

ADTC07
Les en Praktijk
Opdracht: reflectieverslag

ADTC08
Stage inclusief opdracht

De dossieropdrachten moeten ingeleverd zijn om te kunnen deelnemen aan het assessment.

In de dossieropdrachten toon je aan dat je de kennis die je hebt opgedaan bij ‘dier en zorg’ en ‘dier en gedrag’ kunt vertalen naar de praktijk.

Je bent geslaagd en verdient 15 studiepunten voor deze minor als:

 • het assessment met minimaal een voldoende is beoordeeld;
 • de dossieropdrachten met minimaal een voldoende zijn beoordeeld.