Kies op maat

Inloggen Menu

Exportmanagement

De export manager werkt bij een bedrijf in de agribusiness, bijvoorbeeld in de tuinbouw, agrotechniek, paardenhouderij of voedselverwerking. Hij onderhoudt contacten met distributeurs en agenten, draagt zorg voor verdere uitbreiding van het netwerk en geeft productinformatie aan de klant. Hij verzamelt en analyseert martkgegevens op basis waarvan verkoopplannen worden opgesteld.

De manager communiceert op een heldere en overtuigende wijze. Hij heeft een onafhankelijke, ondernemende instelling. Hij denkt oplossingsgericht en is in staat om projectmatig te werken. Hij kan goed omgaan met verschillende plaatselijke gebruiken en gewoonten. Hij is in staat te onderhandelen en contracten af te sluiten. Hij overlegt regelmatig met de andere leden van het management team (in een klein bedrijf) of hij rapporteert aan zijn baas (lid van het managementteam in een groot bedrijf). Hij is bereid om 25% van zijn tijd te reizen en heeft affiniteit met de sector waar hij werkzaam is. Hij heeft conceptmatig inzicht en communiceert makkelijk met diverse gesprekspartners, in het Engels of in een andere taal. Hij heeft een marktgerichte instelling.

Bedrijven waar deze mensen werkzaam zijn bijvoorbeeld Agrifirm, Danone, Enza, Intervet, Numico, Nunhems, Nutreco, Royal Friesland Campina, Topigs, Unilever en Zuidberg techniek.

Leerdoelen

Om deze minor binnen de gestelde tijd te kunnen afsluiten moet je de volgende zaken al beheersen, voordat je start:

  • een marketingplan opstellen, voor een agrarisch product
  • een conversatie voeren in het Engels
  • een financiële begroting opstellen
  • een organogram te tekenen van een bedrijf
  • de verschillende schakels in een keten benoemen

In deze minor leer je een exportplan op te stellen, beslissingen te nemen onder tijdsdruk (in een managementsimulatie) en verdiep je je interculturele kennis en vaardigheden. Bovendien leer je het handelsbeleid van de EU beter kennen.

Aanvullende informatie

Verplicht contacturen:  56 bij de hogeschool + 20 dagen stage

Docenten: Taco Medema, Kees Schipper

Bijzonderheden: in de module is een excursie opgenomen, naar Hongarije, Italië of Frankrijk. Deze excursie kost € 250 - € 300 en komen voor rekening van de student. Als de student om wat voor reden dan ook niet mee kan, schrijft hij/zij een opdracht met een studielast van 40 uur.

Ingangseisen

Een student, die het derde jaar van een bedrijfskundige opleiding heeft afgerond kan ervan uitgaan dat hij voldoende basis heeft.

Andere studenten kunnen contact opnemen met de modulecoördinator, t.medema@aeres.nl om te weten of zij het vereiste beginniveau hebben.

Toetsing

Tijdens de minor zul je individueel een exportplan (of strategisch marketingplan) in het Engels, opstellen. Je stelt actiepunten op voor de uitvoering van dit plan en informeert het bedrijf over de financiële mogelijkheden en onmogelijkheden.

Ter voorbereiding op deze toetsing neemt de student deel aan een reis van een week naar een ander land, bijvoorbeeld Frankrijk of Italië. Tijdens de reis leert men vooral de lokale gewoonten en gebruiken beter kennen.

De toetsing zal tijdens de laatste 2 weken van het semester plaatsvinden. Elke student maakt dan voor een bedrijf het exportplan, inclusief actiepunten en financiële consequenties, zoals bv. het marketing budget voor het exportland. Dit plan zal worden gepresenteerd aan twee Aeres Hogeschool vertegenwoordigers en wellicht aan vertegenwoordigers van het bedrijf.

Code: AEXM01
Naam: Schrijven van exportplan + stage
Studiepunten: 5
Type examen: Rapport

Code: AEXM02
Naam: Export planning
Studiepunten: 3
Type examen: Schriftelijk examen

Code: AEXM03
Naam: Management simulation Phone Ventures
Studiepunten: 2
Type examen: opdracht

Code: AEXM04
Naam: Intercultural Management
Studiepunten: 3
Type examen: opdracht

Code: AEXM05
Naam: European Union trade policy
Studiepunten: 2
Type examen: schriftelijk examen

Literatuur

Code: AEXM02
Naam: Export planning
Studiepunten: 3
Type leermiddel: Export Planning – Joris Leeman – ISBN 9789043035705
(ook nuttig voor AEXM01)

Code: AEXM03
Naam: Management simulation Phone Ventures
Studiepunten: 2
Type leermiddel: Phone Ventures software

Code: AEXM04
Naam: Intercultural Management
Studiepunten: 3
Type leermiddel: Intercultural Management, a case-based approach to achieving comple-mentarity and synergy - Christoph Barmeyer, ‎Peter Franklin. ISBN 9781137027375

Code: AEXM05
Naam: European Union trade policy
Studiepunten: 2
Type leermiddel: The trade policy of the European Union – Sieglinde Gstöhl and Dirk de Bièvre – ISBN 9780230271975

Rooster

Het eerste semester op donderdagen in de weken: 37, 39, 41, 44, 48, 50, 1.

Je kan dan op vrijdagen stage lopen bij een zelf te acquireren bedrijf in de agribusiness.