Kies op maat

Inloggen Menu

Diergezondheid en Dierenwelzijn - Animal health and animal welfare

Diergezondheid en dierenwelzijn is meer dan ooit een onderwerp waar de maatschappij iets van vindt. De overheden en beleidsmedewerkers hebben voor hun beleidsplannen input nodig van experts die naast de wetenschappelijke onderbouwing ook goede praktijkkennis hebben.

Behalve beleidsmakers hebben ook dierenspeciaalzaken, dierenartsenpraktijken en dierenopvangorganisaties steeds meer behoefte aan betrouwbare informatie over de effecten van voeding, huisvesting, verzorging en beweging op de gezondheid en het welzijn van huisdieren.   

In deze minor doe je meer kennis op over diergezondheid, diergedrag én dierenwelzijn van met name gezelschapsdieren (inclusief paarden). Bovendien wordt er van je gevraagd deze kennis toe te passen door het uitvoeren van een praktijkopdracht van een opdrachtgever uit het werkveld. Onder begeleiding van een coach en een aantal leertaken lever je aan het einde van de minor een onderzoeksrapport op. Voorbeelden van leertaken: het schrijven van een probleemanalyse, in overleg met de opdrachtgever een onderzoeksvraag bepalen, het ontwerpen én uitvoeren van eigen onderzoek (naar/bij/met dieren) en het maken van een korte videoclip.

Naast de opdrachten heb je op de donderdagen inhoudelijke lessen. De lessen worden deels gegeven door de docenten van Aeres, maar er komen ook boeiende gastsprekers lessen verzorgen. We trappen de minor af met een excursie.

De lessen bestaan uit de volgende vakken:
ADGW02 – Dierenwelzijn en mens-dier interactie
ADGW03 – Diergezondheid
ADGW05 – Toegepaste Ethologie

Deze minor biedt voor iedere deelnemer de mogelijkheid om de volgende Aeres Hogeschoolcompetenties op niveau 3 te trainen en te laten beoordelen: presenteren, organiseren, onderzoeken, innoveren.

Leerdoelen

Na het volgen van deze minor ben je in staat om op het niveau van een startende beroepsbeoefenaar een onderzoeksrapport te schrijven op het gebied van Diergezondheid, Diergedrag en Dierenwelzijn voor de Gezelschapsdieren-sector (inclusief paard). Daarbij werk je aan onderstaande leerdoelen.

De student:

  • Kent verschillende invalshoeken waarmee naar dierenwelzijn gekeken kan worden en kan deze toepassen in discussies in een beroepssituatie.
  • Kan op basis van literatuur een welzijnsassessment-protocol opstellen, uitvoeren en het welzijn beoordelen.
  • Kan met verschillende invalshoeken kijken naar een mens-dier-interactie en daarmee advies uitbrengen in een concrete beroepssituatie.
  • Kent veel pathofysiologische mechanismen en is in staat om deze kennis toe te passen in concrete beroepssituaties.
  • Kent de klinische symptomen van veel voorkomende ziekten bij paard en gezelschapsdieren en kan uitslagen op juiste wijze interpreteren.
  • Kent de belangrijkste aspecten van preventieve gezondheidszorg en is in staat om passende maatregelen te benoemen in concrete beroepssituaties.
  • Kent veel pathofysiologische mechanismen en is in staat om deze kennis toe te passen in concrete beroepssituaties.
  • Kent de klinische symptomen van veel voorkomende ziekten bij paard en gezelschapsdieren en kan uitslagen op juiste wijze interpreteren.
  • Kent de basisprincipes van gedragsleer en is in staat om deze kennis in concrete beroepssituaties toe te passen.
  • Kan het gedrag van een dier objectief observeren, probleemgedrag herkennen en een praktijkgerichte oplossing aandragen.

Ingangseisen

Inschrijving voor deze minor is mogelijk voor Aeres Hogeschool studenten én studenten van buiten de Aeres Hogeschool met belangstelling en basiskennis van diergezondheid, diergedrag en dierenwelzijn van gezelschapsdieren en/of paarden. Twijfel je of je over voldoende basiskennis beschikt? Neem dan contact op met de module coördinator om te bepalen of je voldoende basiskennis hebt van welzijn en ethologie en of je de basisbegrippen van anatomie en fysiologie kent.
Mocht dat niet zo zijn dan stellen wij extra literatuur ter beschikking.

Literatuur

Aanbevolen literatuur komt op Canvas te staan.

Rooster

In semester 2 heb je op donderdag les in de weken 6, 9, 11, 13, 17, 21 en 23.

Daarnaast moet je rekening houden met 2-3 dagen per week dat je aan de opdrachten moet werken en lessen moet voorbereiden. Je kan op een eigen gekozen werkplek aan je opdrachten werken, maar je zal wel een aantal keren contact moeten hebben met je opdrachtgever om zaken en voortgang door te spreken.

Toetsing

Ter voorbereiding op het assessment werk je aan de leertaken. Deze leertaken zullen praktijkopdrachten zijn waarin de eerder genoemde vakken verweven zitten en zullen onderdeel uitmaken van je eindrapport. Deze praktijkopdrachten worden verstrekt door het bedrijfsleven en zijn van te voren door het moduleteam van de minor Diergezondheid en Dierenwelzijn uitgezocht.

Het assessment bestaat uit het opstellen van een onderzoeksrapport voor het bedrijf met betrekking tot een diergezondheids-/dierenwelzijnsvraag. Aan het einde van de minor wordt dit rapport gepresenteerd aan de opdrachtgever en volgt er een CGI (competentiegericht interview).

De cursus Dierenwelzijn en mens-dier interactie (ADGW02) wordt getoetst d.m.v. het uitwerken van een opdracht en het presenteren daarvan. De cursussen Diergezondheid (ADGW03) en Toegepaste Ethologie (ADGW05) worden getoetst d.m.v. een schriftelijk examen.

Code: ADGW01
Naam: Praktijkopdrachten en Assessment
Studiepunten: 9
Type examen: Assessment

Code: ADGW02
Naam: Dierenwelzijn en mens-dier interactie
Studiepunten: 2
Type examen: Opdracht

Code: ADGW03
Naam: Diergezondheid
Studiepunten: 2
Type examen: Schriftelijk examen

Code: ADGW05
Naam: Toegepaste Ethologie
Studiepunten: 2
Type examen: Schriftelijk examen

Aanvullende informatie

Onderstaande promotiefilmpjes zijn gemaakt door studenten die de minor hebben gevolgd: