Kies op maat

Inloggen Menu

Diergezondheid en Dierwelzijn - Animal health and animal welfare

Diergezondheid en dierenwelzijn is meer dan ooit een onderwerp waar de maatschappij iets van vindt. Wel of niet onderbouwd komen diergezondheids- of dierenwelzijnskwesties aan de orde in de politiek. De overheden en beleidsmedewerkers hebben voor hun beleidsplannen input nodig van experts die naast de wetenschappelijke onderbouwing ook goede praktijkkennis hebben.

Ook in de dierenspeciaalzaken en dierenartsenpraktijken is steeds meer behoefte aan betrouwbare informatie over de effecten van voer, huisvesting, verzorging en beweging op het de gezondheid en het welzijn van de huisdieren.   

In deze minor doe je meer kennis op van het vakgebied diergezondheid en dierenwelzijn van met name gezelschapsdieren (inclusief paarden) en wordt er van je gevraagd deze kennis toe te passen door het uitvoeren van een aantal beroepstaken passend bij een vooraf gekozen functieprofiel: beleidsmedewerker of adviseur. Aan het einde van de minor lever je een beleidsrapport of adviesrapport op. Voor beide functieprofielen geldt dat je eerst een pilot onderzoek moet doen voordat je een beleidsrapport of adviesrapport kan opstellen.

Deze minor biedt voor iedere deelnemer de mogelijkheid om de volgende Aeres Hogeschool competenties op niveau 3 te trainen en te laten beoordelen: presenteren, organiseren, onderzoeken, innoveren. Daarnaast kun je, afhankelijk van het gekozen functieprofiel, ook voorstellen doen om andere competenties te ontwikkelen en te laten beoordelen.

Leerdoelen

Eindniveau:
Na het volgen van deze minor ben je in staat om op het niveau van startende beroepsbeoefenaar een beleidsrapport of adviesrapport te schrijven op het gebied van Diergezondheid en Dierenwelzijn voor de Gezelschapsdieren sector (inclusief paard). Daarbij heb je de volgende leerdoelen behaald:

 • Kent de basisprincipes van gedragsleer en karakteronderzoek is in staat om deze kennis in concrete beroepssituaties toe te passen
 • Kent de verschillende invalshoeken waarmee naar dierenwelzijn gekeken kan worden en kan deze toepassen in discussies in een beroepssituatie.
 • Kan op basis van literatuur een welzijnsassessment protocol opstellen, uitvoeren en het welzijn beoordelen
 • Kan met verschillende invalshoeken kijken naar een mens-dier interactie en daarmee advies uitbrengen in een concrete beroepssituatie.
 • Kent de pathofysiologische mechanismen en is in staat om deze kennis toe te passen in concrete bedrijfssituaties
 • Kent de verschillende klinische symptomen en is in staat om resultaten van klinisch onderzoek in concrete beroepssituaties toe te passen
 • Kent de belangrijkste aspecten van epidemiologie en bedrijfsdiergeneeskunde
 • Is in staat om kennis van epidemiologie en bedrijfsdiergeneeskunde toe te passen in beroepssituaties
 • Is in staat om literatuur op het gebied van epidemiologie en bedrijfsdiergeneeskunde te beoordelen en de informatie toe te passen in concrete beroepssituaties


Om deze beroepstaken uit te kunnen voeren beschik je over de volgende competenties: presenteren, organiseren, onderzoeken, innoveren. Daarnaast beschik je over kennis van de volgende onderwerpen:

Dierenwelzijn en diergedrag:

 • Diergedrag
 • Stress en welzijn
 • Individuele verschillen en karakter
 • Mens-dier interactie

Diergezondheid en diagnostiek

 • Pathofysiologie
 • Klinische symptomen

Preventieve diergezondheidszorg

 • Epidemiologie
 • Bedrijfsdiergeneeskunde

Ingangseisen

Inschrijving voor deze minor is mogelijk voor Aeres Hogeschool studenten en studenten van buiten de Aeres Hogeschool met belangstelling voor diergezondheid en dierenwelzijn.

Voor alle deelnemende studenten geldt dat ze de basisbegrippen van anatomie en fysiologie kennen.

Aanbevolen boeken:
Aspinall, V., & Cappello, M. (2015). Introduction to Veterinary Anatomy and Physiology Textbook-E-Book. Elsevier Health Sciences. ISBN: 9780702057359

Campbell, N.A., Reece, J. (2017). Biology. A global  Approach. Pearson Education. ISBN: 9781292008653

Colville, T. P., & Bassert, J. M. (2015). Clinical anatomy and physiology for veterinary technicians. Elsevier Health Sciences. ISBN: 9780323227933

Tevens moeten alle studenten beschikken over (basis)vaardigheden voor het uitoefenen van één van de volgende functies: advies, onderzoek, beleid. 

Toetsing

Ter voorbereiding op het assessment werk je aan de beroepstaken. Deze beroepstaken zullen praktijkopdrachten zijn over de eerder genoemde onderwerpen en zullen onderdeel uitmaken van je eindrapport. Deze praktijkopdrachten worden verstrekt door het bedrijfsleven en zijn van te voren door het moduleteam van de minor Diergezondheid en Dierenwelzijn uitgezocht.

Het assessment bestaat uit het opstellen van een beleids- of adviesrapport voor het bedrijf met betrekking tot een diergezondheids-/dierenwelzijnsvraag. Aan het einde van de minor wordt dit rapport gepresenteerd aan het bedrijf en volgt er een CGI (competentiegericht interview).

De cursus Diergedrag en Dierenwelzijn (ADGW02) wordt getoetst d.m.v. het uitwerken van een opdracht en het presenteren daarvan. De cursussen Diergezondheid en diagnostiek (ADGW03) en Preventieve diergezondheidszorg (ADGW04) worden getoetst d.m.v. een schriftelijk examen.

Code: ADGW01
Naam: Praktijkopdrachten en Assessment
Studiepunten: 9
Type examen: Assessment

Code: ADGW02
Naam: Dierenwelzijn en diergedrag
Studiepunten: 2
Type examen: Opdracht

Code: ADGW03
Naam: Diergezondheid en diagnostiek
Studiepunten: 2
Type examen: Schriftelijk examen

Code: ADGW04
Naam: Preventieve diergezondheidszorg
Studiepunten: 2
Type examen: Schriftelijk examen

Literatuur

Aanbevolen literatuur komt op Canvas te staan.

Rooster

In semester 2 op vrijdagen in de weken 6, 9, 11, 13, 17, 20 en 22. Daarnaast moet je rekening houden met 2-3 dagen per week dat je aan de opdrachten moet werken en lessen moet voorbereiden. Je kan op een eigen gekozen werkplek aan je opdrachten werken, maar je zal wel een aantal keren naar je opdrachtgever moeten om zaken en voortgang door te spreken.