Kies op maat

Inloggen Menu

Diergezondheid en Dierwelzijn - Animal health and -welfare

Afgestudeerden met expertise op het gebied van Diergezondheid en Dierwelzijn hebben keus uit een groot aantal functies. Je kunt hierbij naast vee- of dierhouder denken aan:

 • Adviesfuncties, bijvoorbeeld: buitendienstmedewerker bij de GD of dierenartspraktijken, KNMvD of NVWA.
 • Commerciële functies, bijvoorbeeld: salesmanager bij farmaceutische bedrijven in de petsector of marktmanager bij de GD.
 • Onderzoeksfuncties, bijvoorbeeld: junior onderzoeker bij het CVI, ASG of een veterinair diagnostisch laboratorium (o.a. IDEXX).
 • Beleidsfuncties, bijvoorbeeld: adviseur voor LTO, PVE, LNV, NVWA, of de dierenbescherming.
 • Managementfuncties, bijvoorbeeld: project medewerker bij ASG of een bedrijf in de pet sector.

Door het grote aantal functies zijn ook de producten en diensten die geleverd worden zeer divers: adviezen en adviesproducten, producten van farmaceuten, marketingplannen, service, onderzoeksrapporten en beleidsnota’s. Deze producten en diensten zijn bestemd voor onder andere veehouders, dierenartspraktijken, commerciële bedrijven en de overheid.

Naast een grondige kennis van diergezondheid en -welzijn is voor het uitvoeren van deze functies een grote variatie aan vaardigheden nodig. Communicatieve vaardigheden en contactuele of sociale vaardigheden zijn voor een groot aantal functies een vereiste. Daarnaast zijn afhankelijk van de functie van belang: commerciële vaardigheden, adviesvaardigheden, resultaatgerichtheid, klantgerichtheid en creativiteit.

De meeste taken worden uitgevoerd onder supervisie van een leidinggevende. Er wordt echter wel een grote mate van initiatief en zelfstandigheid verwacht.

In deze minor doe je kennis op van het vakgebied diergezondheid en -welzijn en wordt er van je gevraagd deze kennis toe te passen door het uitvoeren van een aantal beroepstaken passend bij een vooraf gekozen functieprofiel. Je kunt daarbij een keuze maken uit: beroepstaken op het gebied van: advisering, verkoopondersteuning, onderzoek of beleid.

Deze minor biedt voor iedere deelnemer de mogelijkheid om de volgende Aeres Hogeschool competenties op niveau 3 te trainen en te laten beoordelen: presenteren, organiseren, onderzoeken, innoveren. Daarnaast kun je, afhankelijk van het gekozen functieprofiel, ook voorstellen doen om andere competenties te ontwikkelen en te laten beoordelen.

Leerdoelen

Na het volgen van deze minor ben je in staat om op het niveau van startende beroepsbeoefenaar één van de volgende beroepstaken uit te voeren, op het gebied van diergezondheid en -welzijn:

 • advies geven;
 • verkoop ondersteuning verzorgen;
 • onderzoek doen;
 • beleid voorbereiden.

Om deze taken uit te kunnen voeren beschik je over de volgende competenties: presenteren, organiseren, onderzoeken, innoveren. Daarnaast beschik je over kennis van de volgende onderwerpen:

Diergericht diergezondheid:

 • Anatomie, fysiologie, pathologie, immunologie
 • Klinische diagnostiek
 • Laboratoriumonderzoek

Preventieve Diergezondheid:

 • Epidemiologie
 • Kwaliteitszorgsystemen
 • Beleid, wetgeving en organisaties
 • Dierziekten bestrijdingsprogramma’s

Gedrag en Welzijn:

 • Gedragssystemen
 • Gedragsonderzoek
 • Welzijn
 • Relatie gedrag en welzijn

Je bent in staat om deze kennis te gebruiken bij het uitvoeren van beroepstaken.

Ingangseisen

Inschrijving voor deze minor is mogelijk voor Aeres Hogeschool studenten en studenten van buiten de Aeres Hogeschool met belangstelling voor diergezondheid en dierwelzijn.

Voor alle deelnemende studenten geldt: Kennis over anatomie en fysiologie van het gezonde lichaam zoals beschreven in het boek ‘Anatomie en fysiologie van de mens (ISBN 9789006950953) wordt bekend veronderstelt of dient in zelfstudie eigen gemaakt te worden.

Tevens moeten alle studenten beschikken over (basis)vaardigheden voor het uitoefenen van één van de volgende functies: advies, commercie, onderzoek, beleid, management. 

Toetsing

Code: ADGW1
Naam: Praktijkopdrachten en Assessment
Studiepunten: 9
Type examen: Assessment

Code: ADGW2
Naam: Dierwelzijn en diergedrag
Studiepunten: 2
Type examen: Opdracht

Code: ADGW3
Naam: Klinische diergeneeskunde
Studiepunten: 2
Type examen: Schriftelijk examen

Code: ADGW4
Naam: Epidemiologie en bedrijfsdiergeneeskunde
Studiepunten: 2
Type examen: Schriftelijk examen

Ter voorbereiding op de proeve van bekwaamheid werk je aan minimaal 2 beroepstaken die horen bij één van de vier vooraf gekozen functieprofielen.

Deze beroepstaken zijn praktijkopdrachten die zijn verstrekt door het bedrijfsleven of door het moduleteam van de minor Diergezondheid en Dierwelzijn.

Beoordelingsprocedure
Na het uitvoeren van de beroepstaken wordt de proeve van bekwaamheid uitgevoerd die bestaat uit een praktijkopdracht die aansluit bij het gekozen functieprofiel. Het bedrijfsleven is betrokken bij de beoordeling van deze PvB.

Op basis van de uitgevoerde beroepstaken ontvang je feedback op de eerder genoemde competenties. In de PvB worden de competenties beoordeeld en wordt beoordeeld of je in staat bent de benodigde kennis van diergezondheid en dierwelzijn op een juiste wijze toe te passen.

Literatuur

In de les uitgereikte materialen.

- Dierenwelzijns-wijzer

- Zakwoordenboek der Geneeskunde van, Coelho, Elsevier. Anatomie en fysiologie van de mens, L. Grégoire

- Application of quantitative methods in Veterinary Epidemiology, Noordhuizen e.a.

Rooster

In semester 2 op vrijdagen in de weken 6, 9, 11, 13, 17, 20 en 22.

Tussendoor werk je 2 dagen per week aan opdrachten bij bedrijven.